S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

3 dividendové akcie s ultra vysokým výnosom viac ako 10%

Kristian Šooš
22. 10. 2022
6 min read

Aktuálna situácia na trhu je jedna z najhorších za posledné roky, to však nemusí byť dôvod na paniku, práve naopak uvedomelí investori to môžu využiť vo svoj dlhodobý prospech. Nákup dividendových akcií môže byť ideálnym krokom na tomto volatilnom trhu a tieto vysoko výnosné dividendové akcie môžu priniesť investorom krásne a dlhodobé zisky.

3 dividendové spoločnosti s veľkým výnosom.

1. Antero Midstream $AM+0.1%

Na začiatok, ako už názov spoločnosti napovedá, ide o stredného operátora. To znamená, že je to energetický sprostredkovateľ, ktorý pomáha s prenosom, ukladaním a/alebo spracovaním. V tomto prípade spolupracuje s materskou spoločnosťou Antero Resources ako sprostredkovateľ zemného plynu.

Antero Midstream Corporation vlastní, prevádzkuje a rozvíja strednú energetickú infraštruktúru. Funguje prostredníctvom segmentov zber a spracovanie a manipulácia s vodou. Segment zberu a spracovania zahŕňa sieť zberných potrubí a kompresorových staníc, ktoré zhromažďujú a spracovávajú produkciu z vrtov Antero Resources v Západnej Virgínii a Ohiu. Segment Water Handling dodáva čerstvú vodu a ponúka čerpacie stanice, skladovanie vody a miešacie zariadenia.

Zdroj: Bulios

Pre niektorých ľudí nie je prijateľná myšlienka investovať svoje peniaze do zásob ropy alebo zemného plynu. Kľúčovým faktom je, že zmluvy Antero Midstream sú dlhodobé a majú 100% fixný poplatok. To úplne izoluje spoločnosť od vplyvov inflácie a divokých fluktuácií spotových cien zemného plynu. Ďalšou dôležitou súčasťou zmlúv s fixnými poplatkami je to, že vytvára transparentný a predvídateľný peňažný tok. Predvídateľnosť je pre poskytovateľov stredného prúdu prvoradá, pretože im umožňuje vyčleniť kapitál na projekty novej infraštruktúry a akvizície bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich distribúciu alebo ziskovosť. Dividendový výnos tejto spoločnosti je približne 9%.

Zdroj: Yahoo

2. Innovative Industrial Properties $IIPR+1.2% 

Druhou dividendovou akciou s ultra vysokým výnosom je spoločnosť REIT Innovative Industrial Properties zameraná na marihuanu.

Innovative Industrial Properties, Inc. je spoločnosť s vlastným poradenstvom v Marylande zameraná na akvizíciu, vlastníctvo a správu špecializovaných nehnuteľností prenajatých skúseným prevádzkovateľom so štátnou licenciou pre ich regulované zariadenia na lekárske použitie kanabisu.

Zdroj: Bulios

IIP je ako každý REIT zameraný na nehnuteľnosti v tom, že sa zameriava na nákup zariadení, ktoré si môže prenajať na dlhé obdobia a žať odmeny z príjmu z prenájmu. Jediný rozdiel je v tom, že IIP konkrétne nakupuje zariadenia na pestovanie a spracovanie lekárskej marihuany v legalizovaných štátoch. Približne tri štvrtiny všetkých štátov legalizovali liečebný kanabis v určitej funkcii. Začiatkom septembra vlastnilo Innovative Industrial Properties 111 nehnuteľností pokrývajúcich 8,7 milióna štvorcových stôp prenajímateľnej plochy v 19 štátoch. Najlepšie na tom je, že 99 % jeho nájomníkov platilo ku koncu júna nájomné načas. Dôvod, prečo investori tak milujú REIT, je ten, že zvyčajne vytvárajú veľmi predvídateľný peňažný tok.

Zdroj: Yahoo

Hoci akvizície predstavujú hlavnú časť rastu predaja IIP, spoločnosť má vo svojom prevádzkovom modeli zabudovanú zložku stabilného organického rastu . Každý rok je schopná preniesť inflačné zvýšenia nájomného na svojich nájomníkov a od svojich nájomníkov inkasuje poplatok za správu nehnuteľností vo výške 1,5 %. Výplata dividendy tejto spoločnosti je okolo 8%. 

3. AGNC Investment $AGNC+0.8% 

AGNC je oproti ostatným vyššie spomínaným spoločnostiam trošku iná, ponúka výplatu dividendy vo výške okolo 18%. Táto výška výplaty je naozajstná. V skutočnosti mal REIT priemerný dvojciferný výnos za 12 z posledných 13 rokov.

AGNC Investment Corp. pôsobí ako realitný investičný fond (REIT) v Spojených štátoch. Spoločnosť investuje do cenných papierov prechodných hypoték na bývanie a zabezpečených hypotekárnych záväzkov, za ktoré istinu a úroky garantuje podnik sponzorovaný vládou Spojených štátov alebo vládna agentúra Spojených štátov amerických. Svoje investície financuje predovšetkým prostredníctvom kolateralizovaných pôžičiek štruktúrovaných ako dohody o spätnom odkúpení. Spoločnosť si zvolila, že bude zdanená ako REIT.

Zdroj: Bulios

V súčasnosti to pre hypotekárnych REIT nemôže byť horšie. Jastrabia menová politika Fedu spôsobila prudký nárast úrokových sadzieb krátkodobých úverov. Medzitým sa krivka úrokových sadzieb obrátila. Konečným výsledkom je zníženie účtovnej hodnoty pre AGNC – ceny akcií hypotekárnych REIT sa zvyčajne držia blízko ich účtovnej hodnoty – a zúženie jej čistej úrokovej marže.

AGNC Investment by tiež mala ťažiť z vyšších úrokových sadzieb v priebehu času. Politika Fedu síce zvýšila náklady na krátkodobé pôžičky, ale zároveň zvyšuje výnosy z cenných papierov krytých hypotékami, ktoré AGNC naďalej nakupuje. To je ďalší katalyzátor na rozšírenie svojej čistej úrokovej marže v dlhodobom horizonte.

Zdroj: Yahoo

Investičné portfólio REIT je ďalším predajným bodom. Na základe predbežných výsledkov spoločnosti za tretí štvrťrok skončil september s investičným portfóliom v celkovej výške 61,5 miliardy USD, z čoho len 1,7 miliardy USD tvorili neagentúrne aktíva alebo aktíva s prevodom úverového rizika. Takmer celé portfólio tvoria aktíva agentúry , ktoré sú v prípade zlyhania chránené federálnou vládou. Vo výnose AGNC je zabudovaná pomerne veľká miera bezpečnosti.

Všetky tri spoločnosti sú určite zaujímavé a poskytujú naozaj veľmi peknú dividendu. Priemer okolo 10% sa len tak nevidí pri takýchto zoznamoch. Samozrejme sú to pomerne rizikové oblasti ale so zaujímavým business modelom. Treba to brať v úvahu a investovať len toľko o koľko môžete prísť, zlaté pravidlo investovania.


DISCLAYMER: Toto nie je investičná rada.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.