Jak nepřijít na burze o peníze? 7 tipů prvního studenta Benjamina Grahama

Spousta lidí se dnes na trhu honí za co největšími zisky, a přitom zapomínají na jednu zásadní věc. Tou věcí je trvalá ztráta kapitálu. Dnes se tedy podíváme na to, jak se k této věci stavěla investiční legenda a první student Benjamina Grahama.

První student Benjamina Grahama Irving Kahn

Irving Kahn

Irving Kahn se narodil v roce 1905, a byl ředitelem ve společnosti Kahn Brothers Group, kterou založil spolu se svými syny v roce 1978. Zemřel v roce 2014, kdy před svou smrtí byl jedním z nejstarších aktivních profesionálních investorů.

Jak už je v úvodu zmíněno, byl prvním studentem Benjamina Grahama. Poté, co převzal Grahamovi zkušenosti, dělal Kahn Grahamovi asistenta při výuce na Kolumbijské univerzitě. Pomáhal také při vytváření slavné knihy Security Analysis, kterou vydal Benjamin Graham v roce 1934.

Kahn ve své investiční kariéře viděl a zažil snad všechno. Od Velké hospodářské krize až po Globální finanční krizi v roce 2008. Byl také například svědkem druhé světové války, nebo dot-com bubliny v roce 2000, nebo například Černého pondělí v říjnu 1987. Zkrátka zažil všechny krize a propady trhu od roku 1905, většinu z nich jako investor.

Investiční filozofie Irvinga Kahna

Kahn věřil, že pokud si investor stěžuje, že na trhu nejsou příležitosti, znamená to, že se nedíval dostatečně důkladně nebo dostatečně široce. Zkrátka Kahn věřil, že kdykoliv se na trh investor podívá, tak zde nějaká investiční příležitost bude.

Kahnovi velmi pomohla při hledání nových kvalitních akcií orientace v technologickém pokroku lidstva. Tu získával tím, že s oblibou četl různé vědecké, finanční a technologické časopisy. Také rád četl noviny a výroční zprávy. Jednou na otázku, jak tolik let zvládl generovat investiční nápady, poukázal právě ta tento fakt.

Kahn totiž investiční příležitosti vyhledával kombinací čtením výkazů firem a čtením časopisů o vědě a výzkumu. Vědecké časopisy mu udělali obraz jaké nové technologie jsou na trhu, a díky těmto časopisům tyto technologie znal, a čtení výkazů firem mu pomohlo najít firmy, které jsou kvalitní a například se zabývají danou technologií, nebo poskytováním dané služby. Samozřejmě jako student Benjamina Grahama byl velkým zastáncem hodnotového investování. Na téma hodnotového investování řekl Kahn následující.

Obchodní cykly jsou nevyhnutelné kvůli divoce kolísajícím emocím lidí, kteří tvoří trh. Protože velké množství lidí následuje jeden druhého kvůli svému stádnímu instinktu, nevyhnutelně někdy podcení a někdy přecení skutečnou vnitřní hodnotu podniku. Cyklování trhů tam a zpět mezi strachem a chamtivostí představuje racionálnímu investorovi příležitost těžit z toho, pokud nakupuje aktiva na základě vnitřní hodnoty a nesnaží se načasovat tržní ceny. Tento koncept je pro mnoho lidí těžko pochopitelný. Nákup se slevou na vnitřní hodnotě se některým lidem zdá jako načasování, ale není tomu tak, protože nepředpovídáte budoucí cenu aktiva v krátkodobém horizontu. Spíše čekáte na atraktivní cenu, než že předpovídáte její načasování. Sázka je že víte, že se v budoucnu něco stane, ale nevíte kdy.

Kahnův styl analýzy byl v některých bodech dosti odlišný od jiných investorů. Například Kahn se jako první, ještě před tím, než u dané společnosti začal uvažovat o ziscích, zaměřoval na nevýhodu společnosti. Uvažoval na tím, zdali má společnost nějakou konkurenční nevýhodu. Podle Kahna je uvažování o konkurenční nevýhodě zcela zásadní a musí být vyřešeno, než se pustíme do další analýzy podniku.

Jedna z věcí, kterou Irving Kahn radil začínajícím investorům, tak byla že, ať se zpočátku nezaměřují na vysoké návratnosti svých investic, ale ať se místo toho zaměří na zachování kapitálu. Pokud totiž podle Kahna dosáhnete pouze rozumných výnosů a utrpíte jen minimální ztráty, tak budete bohatší než většina lidí, co se ženou za vysokými výnosy.

7 tipů jak nepřijít o peníze

  • Ovládejte své emoce

Jedna z prvních věcí, kterou Kahn radil investorům byla, aby zapracovali na svých emocích. Na burze totiž pro emoce není místo. Podle něj by se investoři měli vyvarovat nákupům a prodejům ovlivněnými emocemi. Pokud si investor není stoprocentně jistý, proč nějakou akcii kupuje, nebo si dokonce není jistý, zda ji chce koupit, pak by se této akcii měl jednoznačně vyhnout. Hrozilo by totiž, že by v budoucnu mohl jednat na základě emocí, a ne na základě svého úsudku. Podle Khana by investoři ani neměli nakupovat akcie ukvapeně jenom na základě dobrých zpráv okolo dané společnosti.

Irving Kahn vždy radil investorům, aby si udělali čas, v klidu si sedli a promysleli si jaká investiční strategie jim vyhovuje nejvíc, a té se potom drželi. Dále podle něj není dobré se každý den koukat na trhy a číst každou zprávu společnosti, nebo jakoukoliv novinku nebo článek. Tento přístup v investorech vzbuzuje právě touhu jednat na základě emocí. Jste dlouhodobí investoři, orientujte se proto na základě dlouhodobých výsledků, a nesnažte se předpovídat, kde bude trh za měsíc, půl roku, nebo za rok.

  • Detailně studujte společnosti

Jedním z dalších tipů, které Irving Kahn dával investorům, bylo detailní studium společností. Podle něj by investoři měli znát detailně všechny společnosti, co mají v portfoliu, měli by číst výroční zprávy a finanční výkazy těchto společností. To podle Kahna pomůže investorům klidně spát i v divokých časech.

Samozřejmě kromě výkazů a výročních zpráv Kahn doporučuje číst i dopisy akcionářům. Tady k tomuto bodu řekl pouze jednu věc.

Snažím se vědět o akciích, které kupuji, mnohem více než ten, kdo je prodává.

  • Nevěřte jenom ziskům

Jedna z dalších věcí, kterou Kahn radil svým investorům, a sám se tím řídil, bylo, aby nevěřili ziskům.  Zkrátka firmy si vedou účetnictví samy a do zisků se dá zahrnout spoustu věcí. Zkrátka zisk je rozdíl mezi příjmy a náklady, takže se vyplatí si ověřovat situaci do hloubky, ať už například dojde k výraznému nárůstu zisků, nebo k výraznému poklesu zisků. Vždy se snažte hledat, co za tím stojí.

Kahn zde doporučuje si informace ověřovat. To spíše platilo v minulosti. V dnešní době je burza pod přísnými regulacemi a mnoho firem si nedovolí vytvářet nějaké kreace ve svém účetnictví, ale není nad to být opatrný.

  • Hledejte i menší drahokamy ta trhu

Jednou z dalších věcí, kterou Kahn doporučoval, bylo, aby se investoři dívali i hlouběji do trhů, ne jenom na jejich povrch. Zlato také nenajdete na zemi, ale musíte kopat do země, abyste ho našli. Co tím myslím? Investoři by se neměli dívat jenom po obrovských a známých firmách. Ty totiž sledují všichni, proto je zde menší šance, že najdete nějakou velmi podhodnocenou akcii. Správný investor by se měl dívat i hlouběji do trhů, a sledovat i menší společnosti, které nejsou tak známé.

Ty největší a nejznámější firmy nebyly známé od jejich vzniku, na výsluní se dostali až po dlouhé době, co si jich začalo všímat více investorů a analytiků, protože zkrátka se jednalo o skvělou investiční příležitost.

  • Nezapomínejte i na jistotu

Samozřejmě by se portfolio nemělo skládat jenom z malých a dnes ještě třeba neznámých společností, proto byste neměli zapomínat na jistotu. Jádrem každého portfolia by podle Kahna měli být společnosti, které jsou zde již nějakou dobu, jsou stabilní, ale zároveň jsou v době nákupu podhodnocené. Mělo by se jednat o takovou tu jistotu, že když selže všechno ostatní, tak víte, že na tyto společnosti se můžete spolehnout.

  • Buďte trpěliví

V investování je také podle něj jedním z nejdůležitějších faktorů trpělivost. Nikdo nikdy neví, kdy nastanou další investiční příležitosti, nebo například jak dlouho bude trvat medvědí trh. Investor musí být zkrátka připravený i na to, že se očekávané výsledky nedostaví hned, ale někdy až za delší dobu. To platí hlavně když vyhledáváte menší a méně známé společnosti s velkým potenciálem, které jsou zároveň podhodnocené.

Irving Kahn na toto téma pronesl následující.

Bohužel se zdá, že mnoho investorů si myslí, že za hyperaktivitu existuje nějaká finanční odměna, i když je to ve skutečnosti pokuta kvůli poplatkům, nákladům a potenciálu dalších chyb.

  • Investujte dlouhodobě a buďte disciplinovaní

Poslední radou, kterou Irving Kahn dával investorům, byla ať hlavně investují dlouhodobě a jsou disciplinovaní. Zkrátka nenechat se strhnout davem a nejednat ukvapeně. Podle Kahna je nejlepší cesta, když si investor zvolí svou strategii, a drží se ji jak v dobrých časech, tak i v těch zlých. A může mu být celkem jedno, jestli nakupuje to, co nyní nakupují všichni, nebo jde proti proudu.

Nejideálnější je si svoji strategii sepsat na papír a dát si ji někde, kde ji budete mít na očích, a pokaždé, když budete chtít něco ve svém portfoliu dělat, tak se podívat, zda je to v souladu s vaší strategií. Pokud investor uzavře ztrátu, ale je to v souladu s jeho strategií, tak je to v pořádku. Pokud ale investor inkasuje vysoký výnos, ale nejednal v rámci své strategie, pak je něco špatně.

Zde jsme si tedy představili 6 tipů od Irvinga Kahna. Pokud začnete těchto šest tipů aplikovat i ve svém portfoliu, tak věřím, že výsledky se dříve, nebo později dostaví.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Atraktivní dividendy s ročním výnosem 9,3%?

Staň se součástí největší dividendové komunity na Buliosu a získej přístup k unikátní strategii tvorby pasivního příjmu ještě dnes!
No comments yet