REIT - správná strategie pro rok 2023

Strategie, které je třeba zvážit při investování do REIT pro rok 2023

REIT

 

Real Estate Investment Trusts (REITs) mohou být pro investory skvělým způsobem, jak získat expozici na trhu s nemovitostmi a zároveň získat stálý tok příjmů. Je tedy důležité, aby investoři zvážili nejlepší strategie pro investování do REIT. V tomto článku probereme některé z nejlepších strategií pro investování do REIT v roce 2023.

1/ Investujte do různých typů REIT

Za prvé, investoři by měli zvážit diverzifikaci svého portfolia REIT investováním do řady různých typů REIT. To zahrnuje diverzifikaci napříč různými typy nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, sklady, rezidenční nemovitosti a zdravotnická zařízení, a také diverzifikaci napříč různými geografickými regiony. Díky diverzifikaci mohou investoři snížit riziko investování do jakéhokoli konkrétního typu nemovitosti nebo regionu. To je důležité zejména pro investory, kteří hledají rovnováhu stability a růstu ve svém portfoliu. Diverzifikace může pomoci chránit investory před dopadem jakéhokoli konkrétního trhu nebo hospodářského poklesu.

2/ Investujte do REIT se silnou historií vyplácení dividend

Za druhé, investoři by měli zvážit investování do REIT, které mají dobré zkušenosti s vyplácením dividend. REIT jsou ze zákona povinny vyplácet alespoň 90 % svých zdanitelných příjmů akcionářům ve formě dividend. Ne všechny REIT však vyplácejí na dividendách stejnou částku. Investoři by měli hledat REIT, které mají historii vyplácení konzistentních a rostoucích dividend, protože to může poskytnout stálý tok příjmů. Je důležité si uvědomit, že dividendy REIT mohou být ovlivněny řadou faktorů, jako jsou změny úrokových sazeb, změny v míře obsazenosti nemovitostí a změny v hodnotě podkladových aktiv. Proto je důležité před investováním provést náležitou péči a prozkoumat výkonnost REIT a historii dividend.

3/ Investujte do REIT se solidní rozvahou

Za třetí, investoři by měli zvážit investování do REIT, které mají silnou bilanci. To zahrnuje hledání REIT s nízkou úrovní dluhu a silnou likviditou. Silná bilance může poskytnout REIT polštář během hospodářského poklesu a může pomoci zajistit, že REIT bude moci i nadále vyplácet dividendy akcionářům. Navíc REIT se silnou rozvahou budou s větší pravděpodobností schopny využít akvizičních příležitostí, jakmile se objeví, což může poskytnout další růst pro REIT a její akcionáře.

4/ Investujte do REIT se silným manažerským týmem

Za čtvrté, investoři by měli zvážit investování do REIT, které mají silný manažerský tým. Silný manažerský tým může pomoci zajistit, že nemovitosti REIT jsou dobře spravovány a že celková strategie REIT je zdravá. To může poskytnout úroveň stability pro REIT a může pomoci zajistit, aby vlastnosti REIT byly dobře umístěny pro budoucí růst. Silný manažerský tým může být také znakem dobře řízené společnosti s jasnou vizí a strategií růstu. Pro investory je důležité, aby si před investováním prozkoumali záznamy a zkušenosti manažerského týmu v oboru.

5/ Investujte do REIT, které se obchodují se slevou z jejich NAV

Za páté, investoři by měli zvážit investování do REIT, které se obchodují se slevou vzhledem k jejich čisté hodnotě aktiv (NAV). NAV je hodnota aktiv REIT minus její závazky. Když se REIT obchoduje s diskontem k jeho NAV, znamená to, že akcie REIT se obchodují za nižší cenu, než je hodnota jeho podkladových aktiv. To může poskytnout investorům příležitost koupit akcie REIT se slevou. Je důležité, aby si investoři prozkoumali důvod slevy, ať už souvisí s konkrétní nemovitostí, regionem nebo celkovými podmínkami na trhu.

6/ Před investováním do REIT zvažte celkové tržní podmínky

A konečně, investoři by měli před investováním do REIT zvážit celkové tržní podmínky. Trh s nemovitostmi může být ovlivněn řadou faktorů, jako jsou změny úrokových sazeb, změny v ekonomice a změny v politickém prostředí. Je důležité, aby investoři zůstali informováni o celkových podmínkách na trhu a přizpůsobili tomu své investiční strategie. Je důležité si uvědomit, že toto je jen několik strategií pro investování do REIT a vždy je dobré udělat si vlastní průzkum, než učiníte jakékoli investiční rozhodnutí. Kromě toho je důležité diverzifikovat své portfolio, takže není dobrý nápad investovat všechny své peníze do jednoho konkrétního REIT. Díky tomu mohou tyto strategie pomoci investorům orientovat se na trhu REIT v roce 2023 a potenciálně získat zdravou návratnost svých investic.

Závěrem lze říci, že investice do REIT může být skvělým způsobem, jak získat expozici na trhu s nemovitostmi a zároveň vydělávat stálý tok příjmů. Je důležité, aby investoři zvážili nejlepší strategie pro investování do REIT. Diverzifikace napříč různými typy nemovitostí a regiony, investování do REIT se silnou historií vyplácení dividend, zaměření na REIT se silnou rozvahou, manažerským týmem a obchodování se slevou z jejich čisté hodnoty aktiv a sledování míry obsazenosti a příjmy z pronájmu a celkové podmínky na trhu jsou některé ze strategií, které by investoři měli zvážit v roce 2023. Nezapomeňte si před jakýmkoli investičním rozhodnutím vždy udělat vlastní průzkum, je také důležité mít na paměti, že investování do REIT, stejně jako jakékoli jiné investice, je spojeno s rizikem.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Super článek, možná bych to jenom ještě doplnil o nějaký právě top společnosti kterých se to týká :)

V nadcházejících letech bude podle mého stoupat míra investic do REITů. Ceny nemovitostí porostou dál.

REITů mám hned několik a mám je fakt rád 👌

Tady ty pravidlem neplatí jenom pro rok 2023, ale celkově, a měl by je znát každý investor, který se rozhodne pro investici do REIT.

Top pravidla, ne jen pro rok 2023 👌

Timeline Tracker Overview