S&P 500 ^GSPC 5,239.06 -0.53%
Microsoft MSFT $415.84 -3.11%
Nvidia NVDA $1,118.18 -2.62%
Alphabet GOOG $173.54 -2.18%
Amazon AMZN $178.89 -1.72%
Meta META $467.12 -1.53%
Tesla TSLA $178.69 +1.42%
Apple AAPL $191.47 +0.62%

Co stojí za nedávným propadem akcií společnosti Medical Properties Trust? Máme se bát?

Martin Bartkovský
2. 4. 2023
6 min read

V poslední době vnímám v centru pozornosti investorů zde na Buliosu akcii Medical Properties Trust, která si prochází krušným obdobím. Co se stalo? Je to takový problém, jak spousta lidí říká? To vše se dozvíte v dnešním článku.

Hodnota akcií Medical Properties Trust $MPW+0.3% , společnosti specializující se na nemovitosti spojené s lékařskou péčí, dlouhodoběji klesá, nedávno klesla téměř o 2 % za jeden den. a to na základě doporučení analytika Joshua Dennerleina z Bank of America Securities. Dennerlein snížil rating MPW na neutrální pozici a snížil cenový cíl na 10 USD za akcii z předchozích 13 USD. 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

Nejnovější události v bankovním sektoru, včetně zhroucení Silicon Valley Bank SVB Financial Group $SIVB  a skoro zhroucením First Republic Bank $FRC , mají negativní dopad na některé realitní investiční trusty (REIT), včetně $MPW+0.3% . Zvýšení úrokových sazeb zdražuje financování pro REIT, které se spoléhají na bankovní půjčky. Navíc, $MPW+0.3%  čelí interním problémům, jako je konkurz jednoho z nájemníků a dalšího, který je několik měsíců pozadu s placením nájemného.

Tržní kapitalizace MPW je 5 miliard dolarů s dividendovým výnosem 15,08 %. Tato skutečnost může být pro některé investory přitažlivá, ale je třeba brát v úvahu současné výzvy a rizika spojená s investicemi do $MPW+0.3% .

Na druhou stranu, americká populace stárne, což zvyšuje poptávku po lékařské péči a pobytů v zařízeních provozovaných REIT. Tento trend naznačuje, že dlouhodobé vyhlídky pro společnosti, jako je MPW, mohou být pozitivní, pokud dokážou překonat současné překážky.

Graf mediánu věku americké populace.

Pojďme si to tedy nějak sesumírovat. a říct si, za se máme čeho obávat, a nebo zda je současná panika kolem této společnosti přehnaná. Když se podíváme do výkazů tak zjistíme, že i přes všechny problémy společnost vygenerovala tržby ve stejné výši jako v roce 2021. Nezaznamenala sice růst tržeb, ale ani pokles. I přes všechny negativní vlivy společnost zaznamenala meziroční nárůst čistého zisku o zhruba 38 %.  To, co je ale pro mě u REITů nejdůležitější, tak jsou prostředky z profozních operací (FFO), kde společnost i skrze všechny protivětry zaznamenal meziroční nárůst FFO o zhruba  4 %. Ano někteří mohou namítat, že je to málo, ale pokud by společnost byla ve vážnějších problémech se svými nájemníky, tak by určitě tato položka nerostla. Míra zadlužení společnosti mi také přijde osobně v pořádku. Pojďme si to tedy nějak shrnout.

Výzvy pro Medical Properties Trust:

  • Zvýšení úrokových sazeb: Úrokové sazby jsou v současné době na vzestupu, což znamená, že financování je pro REIT, jako je MPW, dražší. Tento faktor může mít negativní vliv na ziskovost společnosti.
  • Bankovní sektor v nestabilitě: Nedávné problémy v bankovním sektoru, jako je zhroucení Silicon Valley Bank SVB Financial Group a First Republic Bank, způsobují nejistotu v oblasti financování nemovitostí. Tato situace může omezit schopnost MPW získávat nové půjčky nebo refinancovat stávající dluh za příznivějších podmínek.
  • Interní problémy: MPW se potýká s některými interními problémy, jako je konkurz jednoho z nájemníků a dalšího, který je několik měsíců pozadu s placením nájemného. Tyto problémy mohou vést k sníženým příjmům a ovlivnit finanční zdraví společnosti.

Příležitosti pro Medical Properties Trust:

  • Stárnutí populace: Americká populace stárne a poptávka po lékařské péči a pobytů v zařízeních provozovaných REIT roste. Tento trend může poskytnout dlouhodobé příležitosti pro společnosti, jako je MPW, pokud dokážou překonat současné překážky.
  • Diversifikace portfolia: MPW by mohla zvážit diverzifikaci svého portfolia tím, že se zaměří na nemovitosti v jiných oblastech zdravotní péče, jako jsou laboratoře, lékařské kanceláře nebo rehabilitační centra. To by mohlo snížit riziko spojené s výkyvy v určitých segmentech zdravotní péče.
  • Strategické partnerství a akvizice: MPW by mohla hledat strategické partnery nebo provést akvizice, které by rozšířily její působení a zlepšily finanční výkonnost. Tím by mohla posílit svou konkurenceschopnost na trhu a zvýšit svou hodnotu pro investory.
  • Investice do technologií: Společnosti, jako je MPW, by mohly investovat do moderních technologií a infrastruktury, které by zlepšily provozní efektivitu a snížily provozní náklady. Tím by získaly konkurenční výhodu a udržely krok s měnícími se potřebami zákazníků.

Akcie Medical Properties Trust (MPW) čelí současným výzvám, jako je zvýšení úrokových sazeb, nestabilita v bankovním sektoru a interní problémy. Avšak, dlouhodobé trendy, jako je stárnutí americké populace a rostoucí poptávka po lékařské péči, naznačují, že společnost by mohla mít pozitivní vyhlídky v budoucnu. Investoři, kteří jsou ochotni přečkat současné sentimentální bouře a věří v dlouhodobý potenciál společnosti, mohou zvážit investování do akcií $MPW+0.3%  jako zlevněnou hru na tyto trendy.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.