S&P 500 ^GSPC 5,244.51 -0.43%
Microsoft MSFT $417.45 -2.73%
Alphabet GOOG $173.60 -2.14%
Nvidia NVDA $1,124.33 -2.08%
Meta META $465.20 -1.93%
Amazon AMZN $179.18 -1.56%
Tesla TSLA $178.87 +1.52%
Apple AAPL $191.63 +0.70%

Stabilní růst a spolehlivé výnosy. Avery Dennison - investice, na kterou se můžete spolehnout

Pavel Botek
10. 4. 2023
9 min read

Díky stabilnímu růstu tržeb, vysokým maržím a schopnosti pravidelně generovat silné cash flow představují akcie Avery Dennison zajímavou investiční příležitost, která by mohla být ideální volbou právě pro vás.

Avery Dennison

Avery Dennison $AVY+0.8% je americká společnost zabývající se výrobou produktů pro značení, balení a dekorace. Mezi její hlavní výrobky patří:

Samolepící etikety - Avery Dennison je jedním z největších světových výrobců samolepících etiket pro různé účely. Produkuje etikety pro potravinářský průmysl, farmacii, dopravu a logistiku.

Balicí materiály - vyrábí různé druhy balicích materiálů jako balicí papíry, folie, lepicí pásky či papírové krabice. Tyto materiály se využívají pro průmyslové i spotřebitelské balení.

Informační štítky - vyrábí širokou řadu štítků pro značení produktů, jako jsou cenovky, popisné štítky či štítky s informacemi o složení výrobků.

Grafické materiály - vyrábí materiály pro vizuální komunikaci, reklamu a dekoraci jako transparentní nebo reflexní folie, tabule, plakáty apod.

RFID technologie - Avery Dennison vyvíjí a vyrábí produkty využívající rádiové identifikace RFID, jako jsou RFID štítky, čipové karty a RFID čtečky. Tyto technologie se uplatňují v různých odvětvích průmyslu od dopravy a logistiky po maloobchod.

Společnost Avery Dennison byla založena v roce 1935 a působí po celém světě, provozuje přes 200 výrobních a distribučních závodů ve více než 50 zemích.

Její hlavní konkurenční výhody jsou:

Silná značka a dlouhá tradice - Avery Dennison je prestižní společnost s téměř stoletou historií. Je uznávaným lídrem ve svém oboru s globální působností.

Široká nabídka produktů - Avery Dennison nabízí velmi širokou škálu produktů pro značení a balení, které pokrývají potřeby zákazníků napříč obory. Díky tomu může plnit role "one-stop shop" pro své klienty.

• Inovace - Avery Dennison průběžně investuje do vývoje nových produktů a technologií. Aktivně rozvíjí zejména digitální tiskové technologie, RFID a environmentálně šetrné produkty. To jí pomáhá obstát v konkurenci a uspokojovat měnící se potřeby zákazníků.

• Globální působnost - Avery Dennison má rozsáhlou síť výrobních, vývojových a prodejních složek po celém světě. To umožňuje flexibilně reagovat na poptávku napříč regiony a poskytovat produkty a služby lokálně přizpůsobené potřebám zákazníků.

Mezi hlavní oblasti působení Avery Dennison patří:

• Severní a Jižní Amerika - sídlo společnosti je v USA, provozuje zde i rozsáhlou výrobu a prodej

Evropa - významný trh pro společnost, která zde provozuje přes 60 výrobních a prodejních závodů

Asie a Pacifik - rychle rostoucí region, Avery Dennison zde působí v Číně, Indii, Japonsku a dalších zemích

• Latinská Amerika - působnost zejména v Mexiku, Brazílii, Argentině a Chile

• Afrika a Blízký východ - oblast relativně nižšího významu, Avery Dennison je zastoupena v Jihoafrické republice, Egyptě a Turecku.

V poslední výsledkové zprávě jsem byl poměrně pozitivně překvapen vývojem jejich segmentu Intelligent Labels 👇

Intelligent Labels = Inteligentní etikety - tržby v roce 2022 podle koncových trhů naznačují následujícímu:

$AVY+0.8% má vedoucí pozici na trhu; podíl na trhu UHF RFID etiket přes 50 %!
● Cílí na organický růst 20 % a více i v nadcházejících letech.
● Jasný lídr v inovacích 
● Investuje do kapacit a rozvoje trhu 

Finance

Avery Dennison vykázala za poslední rok tržby ve výši 9 miliard USD, což představuje meziroční růst o 8 %. Tento růst tržeb je tažen organickým růstem napříč všemi obchodními segmenty společnosti a příznivým vývojem měnových kurzů.

Nejrychleji, o 11 %, rostly tržby segmentu balicích materiálů, který generuje téměř polovinu celkových tržeb Avery Dennison. Dobré výsledky vykázal i segment informačních štítků, jehož tržby vzrostly o 9 %. Pomaleji roste segment samolepících etiket, který sice i nadále dominuje v tržbách společnosti, ale jeho růst se postupně zpomaluje v důsledku nasycení trhu.

Z hlediska geografického rozložení tržeb se nejrychleji dařilo v regionech Asie, Středního východu a Afriky, kde tržby vzrostly o 13 %. V Evropě a Severní Americe, které combined tvoří téměř 70 % tržeb, rostly tržby o 8 %.

Provozní náklady rostly o 7 %, pomaleji než tržby, což pozitivně působilo na provozní marži. Ta vzrostla o 18 bazických bodů na 11,8 %, přičemž nejvyšší marži generuje segment samolepících etiket.

Čistý zisk společnosti vzrostl o 2 % na 757 milionů USD. Zpomalení růstu zisku oproti tržbám a provoznímu zisku je způsobeno vyšší efektivní daňovou sazbou, která vzrostla na 24,2 %. Celkově však lze finanční výsledky společnosti Avery Dennison hodnotit pozitivně s ohledem na pokračující růst tržeb a ziskových marží.

Balance Sheet

Na straně aktiv dominují dlouhodobá aktiva ve výši 6,2 miliardy, která jsou tvořena zejména pozemky, budovami a zařízeními společnosti. Oběžná aktiva ve výši 2 miliard USD zahrnují zásoby, pohledávky a peněžní prostředky.

Na straně pasiv převažuje cizí kapitál, konkrétně dlouhodobé dluhy společnosti ve výši 3,1 miliardy USD, zatímco vlastní kapitál činí 2 miliardy USD. Společnost vykazuje záporný čistý pracovní kapitál, což značí, že její krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva. Tento stav není neobvyklý u velkých společností, nicméně snižuje likviditu firmy.

Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu činí 53 %, což implikuje poměrně vysokou zadluženost Avery Dennison. Ta je ovšem částečně kompenzována stabilními cash flow společnosti a dlouhodobou splatností dluhů. Nicméně v případě zhoršení hospodářské situace může vysoká zadluženost představovat riziko.

Cash Flow

Avery Dennison vykázala v posledním roce pozitivní provozní cash flow ve výši 961 milionů USD, které představuje hlavní zdroj financování investičních aktivit firmy.

Investiční cash flow bylo záporné ve výši 333 milionů USD, přičemž nejvýznamnější položkou byly kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ve výši 299 milionů.

Avery Dennison průběžně investuje do obnovy svých výrobních kapacit a technologií, což je pro udržení konkurenceschopnosti společnosti zásadní.

Finanční cash flow bylo také záporné, a to ve výši 615 milionů USD. Hlavní příčinou byly splátky dluhů a zpětný odkup vlastních akcií.

Pokud společnost zachová svou schopnost generovat silné provozní cash flow, lze očekávat další zlepšování její finanční kondice i přes vysokou zadluženost. Celkově cash flow společnosti Avery Dennison za poslední rok hodnotím pozitivně. Firma generuje dostatek prostředků na financování investic do dlouhodobého růstu a navracení kapitálu akcionářům. Stabilní a predikovatelné cash flow tak snižuje riziko spojené s relativně vysokou zadlužeností společnosti.

Společnost Avery Dennison se obchoduje s poměrem P/E 19,2, což je mírně nad průměrem odvětví. Tento vyšší poměr implikuje, že investoři očekávají růst ziskovosti společnosti v budoucnu.  Za posledních 5 let rostly zisky Avery Dennison tempem 13 % ročně, takže očekávání investorů se nejeví jako nerealistická.

Silnou stránkou Avery Dennison jsou stabilní a předvídatelné tržby, které rostly v uplynulých 5 letech tempem 6 % ročně. Vysoká provozní a čistá marže dokládají cenovou sílu společnosti a schopnost generovat zisky z tržeb. Velký podíl institucionálních investorů v akcionářské struktuře napovídá, že společnost je považována za stabilní a důvěryhodnou.

Určitým rizikem je relativně vysoké zadlužení společnosti. Poměr dluhů ku vlastnímu kapitálu 1,5x značí, že cizí zdroje představují více než polovinu financování aktiv společnosti. Na druhou stranu, Avery Dennison dokazuje schopnost pravidelně generovat silné cash flow a dostatek prostředků na splácení dluhů i investice do růstu.

S akciemi Avery Dennison je spojena poměrně nízká volatilita, která je výrazem stability a předvídatelnosti byznysu. Společně s vyšším dividendovým výnosem to činí z akcií Avery Dennison atraktivní investici pro konzervativní investory preferující stabilní výnosy a nižší riziko.

Predikce analytiků

11 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Avery Dennison Corp má střední cíl 205,00, s vysokým odhadem 233,00 a nízkým odhadem 180,00. Medián odhadu představuje nárůst o +15,90 % z poslední ceny 176,87.

  • Za mě jde o kvalitní a stabilní společnost, která je dobře předvídatelná. Zajímal by mě ale váš názor. Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.