S&P 500 ^GSPC 5,310.04 +0.04%
Tesla TSLA $179.82 +2.79%
Microsoft MSFT $432.10 +1.59%
Meta META $464.16 -1.00%
Amazon AMZN $181.82 -0.93%
Apple AAPL $192.05 +0.53%
Alphabet GOOG $179.09 +0.35%
Nvidia NVDA $947.21 -0.06%

CSX Corporation: Železniční dopravní lídr s dlouhodobým potenciálem růstu

Pavel Botek
13. 4. 2023
7 min read

CSX Corporation je jedna z největších severoamerických železničních společností se stabilním růstem a solidními finančními fundamenty. Společnost provozuje rozsáhlou železniční síť ve východní části USA, která ji umožňuje efektivně přepravovat širokou škálu produktů. Silné výsledky, kvalitní rozvaha, slušné marže a pravděpodobně i podhodnocená cena akcie - to je CSX Crosporation.

CSX Corporation $CSX-1.2% je jedna z největších železničních společností ve Spojených státech. Provozuje rozsáhlou železniční síť ve východní části USA, která spojuje 23 států a District of Columbia. Společnost byla založena v roce 1980 a sídlí v Jacksonville na Floridě.

CSX se zaměřuje na nákladní železniční dopravu a přepravuje širokou škálu produktů, od uhlí a chemikálií přes automobily až po spotřební zboží. Vlastní a provozuje přibližně 21 000 mil kolejí, což z ní činí třetí největší železniční síť v USA.

Mezi hlavní konkurenční výhody CSX patří rozsáhlá železniční infrastruktura, efektivní provoz a diverzifikovaná zákaznická základna. Společnost v posledních letech výrazně zvýšila provozní efektivitu díky projektu „Scheduled Railroading“. Ten se zaměřil na optimalizaci plánování, snížení stavu vagónů a lokomotiv a prodloužení vlakových souprav. To umožnilo CSX snížit náklady a zvýšit provozní marže.

Hlavní rizika pro CSX představuje konkurence ze strany silniční a vodní dopravy a možná ekonomická zpomalení. S rozvojem silniční sítě klesá význam železnic pro dopravu některých komodit. Recesím je navíc obecně více vystaveno odvětví těžkého průmyslu, které CSX obsluhuje.

CSX Corporation je jedním z nejvýznamnějších hráčů v odvětví nákladní železniční dopravy v USA. Díky rozsáhlé infrastruktuře, provozní efektivitě a silné zákaznické základně má společnost dobré vyhlídky na udržení této pozice i v budoucnu.

Zde můžete vidět, kterou část USA obsluhují.

Finance

Tržby společnosti v posledních letech rostou, za poslední 4 roky o 25%. V roce 2022 dosáhly téměř 15 miliard USD. 

Náklady na tržby rostou pomaleji než tržby, což se pozitivně promítá do ziskových marží. Za poslední 4 roky vzrostly náklady na tržby o 28%, zatímco hrubý zisk stoupl o 36%. Provozní marže se zvýšila z 41% na 49%. To dokládá, že CSX se daří snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Společnost vykazuje stabilní provozní zisk, který za poslední 4 roky vzrostl o 33% na téměř 6 miliard USD. Čistý zisk roste ještě rychleji, za stejné období o 35% na 4,2 miliardy USD.

CSX má silnou rozvahu s dostatečnou likviditou a nízkou úroveň dluhu. Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu činí 30% a poměr čistého dluhu k EBITDA 1,5x. Společnost stabilně generuje volné cash flow, které používá k investicím do rozvoje, akvizicím i zvyšování dividend.

Celkově lze finanční výsledky CSX hodnotit velmi pozitivně. Společnost vykazuje stabilní růst tržeb a zisků, zdravé finanční ukazatele a generuje dostatek prostředků na investice do dalšího rozvoje. Pokud se podaří udržet tento trend, má CSX potenciál ke zvyšování hodnoty pro akcionáře i v budoucnu. 

Balance Sheet

Společnost má stabilně rostoucí aktiva, která za poslední 4 roky vzrostla o 9% na 42 miliard USD. Hlavní položkou aktiv jsou dlouhodobá hmotná aktiva (koleje, vozidla) v hodnotě 33 miliard USD.

Celkové závazky rostou pomaleji než aktiva. K 31.12.2022 činily 29 miliard USD, což představuje nárůst o 11% za 4 roky. Hlavní položkou závazků jsou dlouhodobé úvěry a půjčky.

Vlastní kapitál vzrostl za 4 roky o 16% na 13 miliard USD. Společnost vykazuje relativně nízkou úroveň finanční páky s poměrem celkového dluhu k vlastnímu kapitálu 30%. Provozní cash flow pokrývá splátky úroků z dluhu 8krát.

CSX má dostatečnou likviditu s pracovním kapitálem 1,4 miliardy USD a hotovostí 1,2 miliardy USD. Volné cash flow slouží především k investicím do rozvoje infrastruktury, splácení dluhu a zvyšování dividend.

Čistý stav hotovosti (po odečtení krátkodobých finančních investic) činí 813 milionů USD. Poměr čistého dluhu k EBITDA je nízký, 1,5x. To ukazuje, že společnost není nadměrně zadlužená a má dostatečnou flexibilitu k dalšímu financování investic.

Cash Flow

Společnost stabilně generuje silné provozní cash flow, které za poslední 4 roky vzrostlo o 16% na 5,6 miliard USD. To dokládá schopnost CSX efektivně přeměňovat zisk na hotovost.

Investiční cash flow je záporné, protože společnost průběžně investuje do obnovy a rozvoje železniční infrastruktury. V posledních letech činily investice kolem 2 miliard USD ročně.

Finanční cash flow je také záporné, protože společnost splácí dluh a vrací kapitál akcionářům formou dividend a zpětných odkupů akcií. V roce 2022 to představovalo odtok 3,8 miliardy USD.

Volné cash flow po investicích a splácení dluhu činilo v roce 2022 3,5 miliardy USD, což svědčí o schopnosti společnosti generovat prostředky i po pokrytí běžných provozních potřeb.

CSX má velmi silné cash flow, které dokládá finanční sílu společnosti a umožňuje jí financovat investice do růstu bez nadměrného spoléhání na externí dluh. Schopnost dlouhodobě generovat významný volný cash flow považuji za jednu z největších konkurenčních výhod CSX.

CSX má tržní kapitalizaci necelých 61 miliard USD. Její akcie se aktuálně obchodují s P/E 15,5, což je mírně pod průměrem indexu S&P 500. Model diskontovaných dividend (DDM) při požadované míře výnosu 9% a dividendovém růstu 6% ukazuje vnitřní hodnotu 38 USD na akcii. Akciový vícefaktorový model (FFM) s beta 1,2, tržní prémii 6% a bezrizikovou mírou 2% naznačuje reálnou hodnotu 37 USD. Průměr obou modelů je 38 USD, což představuje potenciál růstu ceny akcie o 26%.

Společnost má stabilní růst tržeb kolem 5% ročně a provozní marže kolem 40%, generuje silné cash flow, které pokrývá jak investice do růstu, tak splácení dluhu a výplaty akcionářům. Má relativně nízké zadlužení s poměrem dluh/vlastní kapitál 1,4x a čistým dluhem k EBITDA 1,2x.

Růst zisku na akcii by měl v příštích 5 letech dosahovat kolem 9% ročně. Společnost navyšuje dividendy, jejichž výnos aktuálně činí 1,5%. Provádí také zpětné odkupy akcií, což pozitivně ovlivňuje zisky na akcii.

  • Společnost tak hodnotím velice kladně, a kdybych neinvestoval do $UNP-3.2%, tak pravděpodobně sáhnu právě po CSX.

Predikce analytiků

25 analytiků, kteří nabízejí 12měsíční cenové prognózy pro CSX Corp, má střední cíl 35,00, s vysokým odhadem 39,00 a nízkým odhadem 24,00. Medián odhadu představuje nárůst o +15,99 % z poslední ceny 30,18.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.