S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Tyto 3 akcie jsou dole o více jak 50 %. Podle analytiků to může být dobrá příležitost.

Martin Bartkovský
25. 4. 2023
8 min read

Na Wall Street panuje jeden názor, a to kupuj když ulicemi teče krev. To znamená snažit se v dobách nejistoty najít dobré a kvalitní akcie, a koupit je právě, když jsou vyklesané. Podle analytiků z Wall Street jsou tyto 3 akcie žhavými kandidáty.

Investování na akciovém trhu může být často hra v reverzní psychologii, kdy chytrý investor hledá akcie, které jsou momentálně v útlumu, ale mají potenciál pro růst. V tomto článku se podíváme na tři takové společnosti, které jsou podle analytiků z Wall Street na nejnižší hodnotě a mají hodnocení silných nákupu.

Aspen Aerogels $ASPN+7.5% 

ASPN
$29.67 $2.08 +7.54%

Aspen Aerogels působí v segmentu stavebnictví, energetiky, petrochemie a dalších průmyslových odvětví, kde nabízí své aerogelové izolační materiály. Aerogely jsou vysoce porézní materiály s nízkou hustotou, které mají vynikající izolační vlastnosti a minimalizují tepelný únik. Společnost nabízí několik produktů, jako jsou Pyrogel, Cryogel a Spaceloft, které jsou určeny pro různé aplikace, jako je izolace budov, potrubí, zařízení a další.

Výhody společnosti Aspen Aerogels spočívají v inovativní technologii aerogelových materiálů, které nabízí významnou energetickou úsporu a snižování emisí skleníkových plynů. Společnost také vytváří produkty odolné vůči vlhkosti, požáru a tlaku. Mezi nevýhody patří konkurence v oblasti izolačních materiálů, jako jsou klasické minerální a skelné vlny, a závislost na ekonomických cyklech, které ovlivňují poptávku po stavebních a průmyslových projektech.

I přes výše zmíněné nevýhody, je analytik Eric Stine ohledně této společnosti býčí a v dlouhodobém horizontu považuje totu společnost jako ptenciálně dobrou investici.

Společnost Aspen Aerogels by měla zaznamenat smysluplný víceletý růst vzhledem k převratné nabídce produktů s přesvědčivou nabídkou, špičkovým seznamem zákazníků, masivní příležitosti na trhu s energetickou izolací a na trhu EV. V blízké budoucnosti se domníváme, že investoři se budou muset vypořádat s volatilitou a mírou nejistoty, pokud jde o načasování nárůstu, a velkými výdaji, aby plně využili příležitosti EV s výrazným víceletým výhledem růstu. Podle našeho názoru nejde o rok 2023 nebo dokonce 2024 pro ASPN, ale spíše o to, jak je umístěn pro 2025/2026/2027 a dále. Stručně řečeno, vidíme ASPN jako ideálně umístěnou, považujte ji za naše hlavní jméno.

Spolu se svým komentářem doplnil Stine i cenový cíl, který je 32$. Podobná pohled sdílí i dalších 6 analytiků z Wall Street, kteří se shodli na hodnocení BUY a průměrném cenovém cíli ve výši 25,25$.

Lsb Industries $LXU 

LXU
$9.70 $0.00

Lsb Industries působí v odvětví průmyslových a zemědělských chemikálií, kde vyrábí a dodává produkty jako hnojiva, chemické sloučeniny a technologie pro zpracování plynů. Společnost se zaměřuje na segmenty jako zemědělství, průmysl, energetika, automobilový průmysl a stavebnictví.

Mezi výhody společnosti Lsb Industries patří široké portfolio produktů a služeb, které pokrývají mnoho odvětví a umožňují rozložení rizika. Společnost také investuje do výzkumu a vývoje, aby vytvářela inovativní produkty a zlepšovala efektivitu svých procesů. Nicméně, LXU čelí významným výzvám, jako je nestabilita cen surovin, které mohou způsobit kolísání ziskovosti, a konkurence ze strany jiných výrobců chemikálií.

I přes to, že si společnost prošla poměrně krušným obdobím ohledně kolísání cen plynu, tak zůstává analytik David Begleiter ohledně této akcie optimistický.

Věříme, že pokles akcií LSB je příležitostí pro investory, protože se očekává, že silné Ag fundamenty přetrvají ještě alespoň 2-3 roky, což je zvýrazněno nízkým poměrem akcií k využití a vysokými cenami komodit a americký dusík výrobci i nadále požívají značné nákladové výhody oproti evropským výrobcům, protože evropské ceny plynu jsou stále 7x vyšší než ceny plynu v USA. 20–30 % evropské produkce dusíku tak zůstává v roce 23 offline. Společně tyto faktory podporují předpokládanou sílu výdělku společnosti LSB v polovině cyklu ve výši 250–300 milionů USD (EBITDA), neboli 4násobek jejího zisku v letech 18–20.

Spolu s tímto komentářem přiřadil Begleiter akcii cenový cíl ve výši 16$. Begleiter ale není sám, kdy je ohledně této akcie optimistický. V poslední době se na tuto společnost dívalo celkem 8 analytiků, kteří se shodli na průměrném cenovém cíli ve výši 16,13$.

Adtran Holdings $ADTN+1.0% 

ADTN
$5.27 $0.05 +0.96%

Adtran Holdings působí v telekomunikačním sektoru, kde se specializuje na dodávání síťových a komunikačních zařízení. Společnost nabízí produkty a řešení pro segmenty, jako jsou poskytovatelé internetových služeb, telekomunikační společnosti, podniky a veřejné instituce. Mezi jejich produkty patří optické přístroje, směrovače, přepínače, Wi-Fi přístupové body, managementové platformy a řešení pro cloudové služby.

Výhody společnosti Adtran Holdings zahrnují široké portfolio produktů a služeb, které pokrývají různé segmenty telekomunikačního trhu. Společnost také investuje do výzkumu a vývoje, aby udržela krok s rychlým technologickým pokrokem a poskytovala zákazníkům nejnovější a nejlepší řešení. Díky tomu se Adtran přizpůsobuje rostoucím potřebám trhu, jako je poptávka po vyšších rychlostech internetového připojení a širším pokrytí.

Nicméně, Adtran Holdings musí čelit výzvám, jako je silná konkurence ze strany jiných dodavatelů síťových a komunikačních zařízení, což může vést k tlaku na marže a potřebu neustálého investování do inovací. Společnost také může být citlivá na změny v regulačním prostředí, které by mohly ovlivnit její schopnost působit v určitých geografických oblastech nebo segmentech trhu.

I navzdory tomu, že se společnosti moc nedařilo a cena akcií klesala tak Mike Genovese si myslí, že by se mohlo jednat o potenciálně dobrou investici.

Jsme zklamáni neúspěchem za 1 kvartál roku 2023, ale stále považujeme ADTN za přesvědčivé akcie. Myslíme si, že korekce zásob CPE bude dočasná a víceletý cyklus vláken je na dobré cestě. Stimuly prostřednictvím programu BEAD by měly být hlavním hnacím motorem počínaje rokem 2024. ADTN se obchoduje za 9násobek naší prognózy EPS pro rok 2024 a 0,5násobek prodejů EV do roku 2024. Myslíme si, že toto ocenění je příliš nízké pro společnost se solidní rozvahou a dlouhodobými hnacími silami poptávky.

Spolu s tímto komentářem dává Genovese této akcii cenový cíl ve výši 16$. Není ale sám, kdy je ohledně této akcie optimistický. Na tuto společnost se v poslední době dívalo celkem 5 analytiků, kteří se shodli na průměrném cenovém cíli 21,20$.

Závěr

Aspen Aerogels, Lsb Industries a Adtran Holdings představují příležitosti pro investory, kteří hledají akcie s potenciálem pro růst v různých odvětvích. Tyto společnosti nabízejí inovativní produkty a služby v oblastech, jako je izolace, průmyslové a zemědělské chemikálie a telekomunikační infrastruktura. I když čelí výzvám, jako je konkurence, nestabilita cen surovin a regulační změny, jejich silné pozice na trhu, široké portfolio produktů a služeb a závazek k inovacím jim dávají potenciál pro růst. Investoři, kteří jsou ochotni riskovat a vsadit na tyto společnosti, by mohli těžit z jejich potenciálního vzkříšení na trhu.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.