S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Analýza Air Products and Chemicals: Na první pohled nudný dividendový aristokrat, který by ale mohl vytěžit supertrend

Dominik Petrnoušek
26. 4. 2023
8 min read

Chemické společnosti jsou často superstabilní giganti, od kterých už nikdo nečeká nic než stabilitu a pravidelnou dividendu. Jsou tu ale i tací, kteří by se mohli svézt na jednom z největších trendů současnosti.

Základní přehled

Výrobní společnost Air Products and Chemicals Inc. $APD+0.0% je jedním z největších dodavatelů atmosférických a speciálních plynů, chemikálií a souvisejících služeb na světě. Společnost sídlí ve Philadelphii v Pensylvánii a působí celosvětově.

APD se zaměřuje na výrobu a distribuci atmosférických plynů, speciálních plynů, materiálových chemikálií, plastů, hmot a polovodičových materiálů. Mezi její hlavní produkty patří kyslík, dusík, vodík a hélium, dále pak argon, vodík, xenon, neon, kyptont a neon. Tyto plyny se používají v celé řadě odvětví, včetně zdravotnictví, výroby polovodičů, výroby oceli, rafinérií ropy, výroby léčiv a výroby potravin.

APD vyvíjí, vyrábí, balí, distribuuje a dodává tyto produkty v plynné, kapalné a zkapalněné formě. Její výrobní zařízení se nacházejí v Severní Americe, Asii a Evropě. Distribuční síť APD pokrývá celý svět a umožňuje společnosti poskytovat svým zákazníkům vysoce kvalitní suroviny i lokální podporu.

APD se řadí mezi globální technologické lídry a inovátory ve svém odvětví. Společnost investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje s cílem zavádět nové produkty, technologie a procesy, které přinášejí hodnotu jejím zákazníkům. Její úspěch je založen na schopnosti anticipovat budoucí potřeby trhu, udržovat vysokou úroveň technologické a provozní excelence a zaměřovat se na bezpečnost, spolehlivost, kvalitu a poskytování nejlepší celkového zákaznického zážitku.

Společnost APD má více než 50 000 zaměstnanců, kteří každý den usilují o to, aby její produkty byly bezpečné, spolehlivé a zajišťovaly optimální hodnotu zákazníkům. Díky svému celosvětovému dosahu a technologickému Know-how APD i nadále upevňuje své postavení globálního lídra v oblasti plynů, materiálů a souvisejících technologií.

Přechod na čistou energii by měl být pro společnost Air Products & Chemicals v příštím desetiletí i v dalších letech významným faktorem růstu. Společnost již nyní patří k největším dodavatelům vodíku, který se stále více používá jako palivo pro autobusy, nákladní automobily a další vozidla. Je také lídrem v oblasti zachycování a zplyňování uhlíku - technologie, která přeměňuje uhlí, kapaliny s vysokým obsahem síry a zemní plyn na synplyn, který se používá k výrobě chemikálií a paliva a také k výrobě energie.

Upravený zisk společnosti na akcii se v posledních šesti letech zvyšoval o 11 % ročně. Společnost Air Products & Chemicals je členem skupiny dividendových aristokratů, elitní skupiny společností kótovaných na burze S&P 500, které zvyšují dividendy nejméně 25 let po sobě.

APD
$264.69 $0.03 +0.01%

Capital Structure

Market Cap
58.84B
Enterpr. Val.
70.52B
Revenue
12.15B
Shares Out.
222.31M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
-4.46%

Valuation / Dividends

P/E
23.95
EPS
11.05
P/S
4.84
P/B
3.95
Div. Yield
2.65%
Div. Payout
62.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
7.80%
ROE
16.96%
ROA
6.88%
Gross
31.41%
Operating
22.40%
Net Profit
20.32%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor a konkurence

Společnost APD působí v sektoru plynů a chemikálií, který se vyznačuje silnou globální konkurencí a relativně nízkými bariérami vstupu. Několik velkých společností, jako je APD, Linde Group, Air Liquide a Messer Group, dominuje trhu, ale existuje také řada regionálních a lokálních hráčů.

Konkurenční prostředí je intenzivní s ohledem na cenové tlaky, snahu o inovace a expanzi do nových regionů. Výrobci se snaží udržet si konkurenční výhodu investicemi do efektivity, technologického pokroku a rozšiřování produktového portfolia. Současně ale závisí výrazně na globální poptávce z klíčových odvětví, jako je výroba oceli, chemie, zdravotnictví a polovodiče, která může kolísat v závislosti na ekonomických cyklech.

Významnou konkurenční výhodu má APD díky své globální přítomnosti, širokému portfoliu produktů a technologií, moderním a efektivním výrobním zařízením a finanční síle umožňující investice do růstu. Společnost také těží z toho, že její hlavní produkty kyslík, dusík a vodík jsou fundamentální pro fungování mnoha průmyslových odvětví.

APD je přítomna i mimo USA. Zdroj

Přesto musí APD neustále inovovat, snižovat náklady a hledat nové růstové příležitosti, aby obstála ve tvrdé globální konkurenci. Možnosti pro růst vidí APD v produktech s vyšší přidanou hodnotou a službách, regionech s rychlým růstem, zavádění nových technologií a akvizicích. Společnost má rovněž ambici stát se klimaticky neutrální, což může otevřít další příležitosti v zelené ekonomice.

Vzhledem k pokračující globální konkurenci a nejistotám ve světové ekonomice bude pro APD klíčové udržet si konkurenční výhodu kontinuálním zlepšováním, vyhledáváním nových růstových oblastí a rozšiřováním své technologické a produktové palety. Pokud se jí to podaří, má APD dobré vyhlídky na další růst, i když sektor plynů a chemikálií zůstává výzvou s mnoha neznámými.

Příležitosti

Udržitelné a "zelené" produkty. Poptávka po produktech přispívajících k dekarbonizaci a energetické účinnosti prudce roste. APD investuje do výroby vodíku, pokročilých biologických biopaliv a dalších materiálů nezbytných pro obnovitelnou energii, dopravu a průmyslové procesy s nižší uhlíkovou stopou. Tato oblast může představovat příležitost v hodnotě miliard dolarů.

Růst v Asii. APD vidí značné příležitosti pro růst na rozvíjejících se trzích Asie, zejména v Číně a Indii. V těchto regionech roste poptávka po základních průmyslových plynech a chemikáliích, pro které je APD dobře postavena. APD očekává, že do roku 2030 bude Asie generovat 30-40% jejích celkových příjmů.

Služby a řešení. APD poskytuje produkty v kombinaci se specializovanými službami, jako je doprava plynů, skladování, logistika a údržba zařízení. Tyto dodatečné služby mají vyšší marže a růstový potenciál. APD vidí možnost růstu služeb a průmyslových řešení na dvoucifernou úroveň ročně.

Akvizice. APD bude nadále hledat akviziční příležitosti k rozšíření produktového portfolia, geografické přítomnosti a technologických schopností. V odvětví plynů a chemikálií bývají akvizice dobrou cestou k růstu a APD jich uskutečnila několik s úspěchem. Potenciální cíle zahrnují dodavatele speciálních plynů, technologické společnosti a distributory.

Aktuální situace

Trh je znepokojen nepříliš působivým 6% růstem upraveného zisku na akcii společnosti APD a potenciálním překročením nákladů u některých jejích projektů. Vedení společnosti očekává, že návratnost kmenového kapitálu se zlepší dále v roce 2023.

Trh je znepokojen. Zdroj

Pozoruhodné je, že APD generuje dostatečné množství hotovosti. Navíc s pětiletým CAGR 11 % a 40 lety nepřetržitého růstu, což z APD činí dividendového aristokrata.

APD stabilně zvyšuje dividendu a patří mezi aristokraty. Zdroj

Jak už to tak bývá, tak nálepka aristokrata a tato historie jí oceňuje dost drasticky PE 28. Dlouhodobí investoři však mohou být odměněni výše zmíněným sekulárním růstovým trendem vodíku a pozicí společnosti APD. Navíc analytici očekávají v období 2024-2027 roční růst zisku na akcii o 10 až 27 %.

Očekávaná velikost trhu s vodíkem do roku 2032. Zdroj
Vodíku ale analytici očividně věří. Zdroj

Potenciál do budoucna velký, dividendová stabilita velká, ocenění vysoké. Tak by se dala APD shrnou do několika jednoduchých bodů. Co vy? Překousli byste vysokou cenu za vysoký potenciál?

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.