S&P 500 ^GSPC 5,248.63 -0.35%
Microsoft MSFT $418.16 -2.57%
Alphabet GOOG $173.76 -2.05%
Tesla TSLA $179.32 +1.78%
Nvidia NVDA $1,129.67 -1.62%
Amazon AMZN $179.32 -1.48%
Meta META $467.45 -1.46%
Apple AAPL $191.64 +0.71%

Pomocí těchto ETF dokonale diverzifikujete své porfolio

Dominik Petrnoušek
10. 6. 2023
9 min read

Diverzifikace mezi sektory je důležitá. Zpravidla ji řeší investoři, kteří si vybírají jednotlivé akcie. Zaměřit by se na ni měli ale i pasivní investoři, kteří udržují portfolio tvořené pouze z ETF.

Samotné ETF je zpravidla velice oblíbené právě kvůli tomu, že poskytuje diverzifikaci přímo v rámci daného sektoru, trendu nebo geografické oblasti. Co když ale chcete diverzifikovat i mezi sektory? Pak se podívejte na toto představení zajímavých ETF z každého sektoru.

Finanční sektor - $IVOL+0.1% - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF.

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF je inverzní ETF, které se snaží poskytovat expozici z volatility výnosových křivek a současně chránit před inflací. Sleduje QVOL Strategic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge Index.

IVOL
$18.32 $0.02 +0.14%

Je strukturováno jako inverzní ETF, což znamená, že by mělo vzrůst, když volatilita na trhu s dluhopisy roste. Využívá deriváty včetně opčních strategií a swapů k dosažení svého cíle. Snaží se poskytnout pozitivní expozici k pohybům volatility úrokových sazeb. Pokud jsou úrokové sazby velmi volatilní a mění se, mělo by to být pozitivní pro toto ETF.

Zahrnuje také strategie určené k ochraně před inflací. Cílem je udržet kladnou reálnou návratnost i za podmínek vysoké inflace. Poměrně netypicky pro ETF má vysoké náklady na správu, protože využívá deriváty. Aktuálně je správní poplatek 0,95 % a obrat cca 6 %.

Zdravotnictví - $XLV+0.1% - Health Care Select Sector SPDR.

XLV - Health Care Select Sector SPDR je ETF, které sleduje zdravotnický sektor podle indexu S&P 500 Health Care. Zahrnuje společnosti zabývající se farmaceutickou výrobou, biotechnologiemi, zdravotní technikou, distribucí zdravotnického materiálu a službami v oblasti zdravotnictví.

XLV
$141.76 $0.20 +0.14%

Sestavuje ho index S&P 500 Health Care, který zahrnuje společnosti, jejichž tržby pocházejí především ze zdravotnictví. Tvoří ho přední farmaceutické, biotechnologické a zdravotnické společnosti.

Mezi největší položky tohoto ETF patří firmy jako Johnson & Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Merck & Co a Abbot Laboratories. Tvoří dohromady asi 60 % celého portfolia.

Jeho celkový objem aktiv je přes 26 miliard dolarů, takže patří mezi větší ETF na trhu. Obchoduje se na newyorské burze SPDR. Nabízí expozici na zdravotnický sektor, který má dlouhodobě slušné růstové vyhlídky díky stárnoucí populaci, rozvoji nových léků a technologií. Má dobře diverzifikované portfolio s více než 70 položkami, takže snižuje individuální firemní riziko. Na druhou stranu je velmi koncentrováno na USA.

Spotřebitelské zboží - $VCR+0.6% - Vanguard Consumer Discretionary ETF

VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF je ETF, které sleduje společnosti zaměřené na prodej spotřebního zboží, jako jsou například automobily, domácí spotřeba, rekreace, oděvy a obchody. Jedná se tak o expozici na spotřebitelské akcie se zaměřením na diskrecionární výdaje (výdaje, na které není přímo závislý životní standard).

VCR
$302.78 $1.83 +0.61%

Portfolio VCR obsahuje přes 300 společností zaměřených na prodej spotřebního zboží z celého světa, včetně velkých jmen jako Amazon, Home Depot, McDonald's, Nike a Starbucks. Díky široké diverzifikaci napříč různými podsektory spotřebního zboží snižuje individuální firemní riziko.

Jedná se o relativně malé ETF s objemem aktiv okolo 5 miliard dolarů. Sleduje index MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50, který zahrnuje velké, střední a malé společnosti aktivní v sektoru spotřeby.

Hlavní výhoda tohoto ETF spočívá ve široké expozici na podniky spojené se spotřebním chováním, které má v dlouhodobém horizontu slušné růstové vyhlídky díky rostoucí životní úrovni ve vyspělých ekonomikách. Sektor má ovšem ve své podstatě vyšší míru cyklickosti, protože je citlivý na vývoj ekonomiky a rozmar módy. V dobách recese mají spotřebitelské akcie sklon oslabit více než trh.

Technologie - $QTEC-1.5% - First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund. 

First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund je spravovaný společností First Trust Advisors. Tento ETF se zaměřuje na investice do akcií společností působících v oblasti technologií a sleduje výkonnost indexu Nasdaq-100 Technology Sector Index.

Index Nasdaq-100 Technology Sector Index zahrnuje 33 největších technologických společností, které jsou obchodovány na burze Nasdaq. Mezi tyto společnosti patří například Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (mateřská společnost Google), Facebook a Intel.

QTEC
$187.65 -$2.90 -1.52%

ETF umožňuje investorům získat diverzifikovanou expozici na sektor technologií a investovat do něj s menším rizikem než přímý nákup akcií jednotlivých společností, protože diverzifikuje riziko přes mnoho společností. Investoři, kteří věří v růst technologického sektoru, mohou nalézt tento ETF atraktivním způsobem, jak se na tomto růstu podílet.

Komunikace - $FCOM-0.3%  - Communication Services Select Sector SPDR Fund

FCOM - Communication Services Select Sector SPDR Fund je jedno z ETF, které sleduje nově vytvořený komunikační sektor podle indexu S&P 500. Tento sektor vznikl v roce 2018 sloučením telekomunikačního a mediálního průmyslu.

Portfolio FCOM zahrnuje vedoucí společnosti z těchto oblastí. Typicky pak Verizon, AT&T, T-Mobile. Média a zábava jsou Netflix, Comcast, Alphabet, Walt Disney, ViacomCBS, Facebook a další. Internetové služby zastupuje eBay, TripAdvisor, Twitter...

FCOM
$50.24 -$0.17 -0.34%

FCOM se snaží poskytovat expozici na výnosy a cenu akcií společností z komunikačního sektoru obecně. Díky diverzifikovanému portfoliu více než 60 titulů snižuje individuální firemní riziko. Na druhou stranu je vysoce koncentrováno na USA.

Výnosy z tohoto sektoru jsou navázané na ekonomický cyklus i míru růstu globální ekonomiky, která stimuluje poptávku po jejich službách. Na druhou stranu mají firmy v sektoru slušné růstové příležitosti díky vývoji nových technologií a rozvoji internetové ekonomiky.

Základní materiály - $XME+1.4%  - SPDR S&P Metals & Mining ETF

XME je burzovně obchodovaný fond (ETF), který sleduje výkonnost akcií společností zapojených do těžby a zpracování kovů a nerostných surovin. Fond investuje do akcií společností z oboru těžby a zpracování železných a neželezných kovů, jako je měď, hliník, zinek, nikl, olovo, stříbro a zlato. Mezi hlavní oblasti patří těžba a zpracování těchto kovů, výroba oceli a slitin.

XME
$64.14 $0.90 +1.43%

XME drží akcie předních společností z odvětví, jako jsou Freeport-McMoRan, Nucor, US Steel, Alcoa, Teck Resources. Tyto společnosti profitují z rostoucí poptávky po surovinách a kovech po celém světě. S rozvojem emerging markets roste poptávka po oceli, mědi a dalších kovech. To podporuje růst tržeb a ziskovosti společností v portfoliu XME.

XME je vhodný pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio a získat expozici vůči sektoru těžby a zpracování surovin. Kromě akcií společností z odvětví kovů a těžby nerostných surovin však XME nenabízí žádnou další diverzifikaci. Hodnota fondu může výrazně kolísat v závislosti na výkonnosti akcií společností ze sektoru těžby a hutnictví kovů, které jsou citlivé na hospodářský cyklus.

Energie - $VDE+0.3%  - Vanguard Energy ETF

VDE je burzovně obchodovaný fond společnosti Vanguard zaměřený na akcie společností z energetického sektoru. Fond investuje do akcií předních světových společností zapojených do těžby ropy, zemního plynu a uhlí, do výroby a distribuce elektřiny a do poskytování energetických služeb. Mezi hlavní oblasti patří ropa, plyn, uhlí, jaderná energie a obnovitelné zdroje energie.

VDE
$127.54 $0.43 +0.34%

VDE drží diverzifikované portfolio akcií společností jako ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhilips, ale i menších společností z oblasti solární nebo větrné energie. Tyto společnosti profitují z rostoucí poptávky po energiích po celém světě. S rozvojem emerging markets roste spotřeba ropy, plynu i elektřiny, což podporuje růst tržeb a ziskovosti společností v portfoliu VDE.

Celý sektor a tím pádem i VDE jsou extrémně volatilní a cyklické. S tím je nutné počítat.

Utility -  $VPU+1.0%  - Vanguard Utilities ETF

VPU - Vanguard Utilities ETF poskytuje expozici na společnosti působící v odvětví veřejných služeb. Zaměřuje se především na tyto oblasti:

  • Elektřina a plyn: VPU vlastní akcie společností produkujících, distribuujících a prodávajících elektřinu a plyn.
  • Voda a odpady: Zahrnuje firmy poskytující systémy zásobování pitnou vodou a řešení pro likvidaci odpadů.
  • Telekomunikační služby: Firmy poskytující telefonní, internetové a jiné komunikační služby.

Největšími položkami v portfoliu VPU jsou společnosti jako NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy a Southern Company - všechny z oblastí výroby a distribuce elektrické energie.

VPU sleduje MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, který zahrnuje přední společnosti působící v oblasti veřejných služeb včetně malých a středních firem.

VPU
$154.20 $1.54 +1.01%

Drží ve svém portfoliu cca 100 podniků z oblasti elektřiny, plynu, vody a komunikací, což vedle relativně stabilního charakteru tohoto odvětví pomáhá snižovat riziko kolísání ceny aktiv. Veřejné služby jsou sektorem s nízkým růstem a dividendovým zaměřením, neboť regulace limituje zisky firem. Akcie v tomto sektoru jsou však považovány za relativně defenzivní.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.