S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Tyto 2 revoluční dividendové akcie vás přiblíží k finanční svobodě

Hledáte silné, růstové a k tomu všemu ještě dividendové akcie, které vás přiblíží vysněnému důchodu? Pak jste na správném místě, dnes vám představím hned 2 takové akcie, které vás možná i překvapí svým dividendovým výnosem. Mnohokrát jsem uváděl, že historicky mají dividendové akcie lepší výnosnost a zhodnocení v řádu let, než nedividendové akcie, u těchto 2 společností tomu nebude jinak.

Čas je nejlepší investorův přítel.

Pokud jde o naše důchody, mnoho velkých mužů mělo skvělé nápady. Ať už je váš styl investování jakýkoli, můžete poukázat na úspěšné investory z minulosti i současnosti, kteří nabízejí moudré rady podporující vaši metodu. Často jsou tyto rady protichůdné.

Je pro vás "trend přítelem" a vyhýbáte se akciím, které klesají, nebo jste agresivní investor a "nakupujete, když jsme na červených hodnotách"? "Kupujete nízko a prodáváte vysoko", nebo "kupujete a držíte dlouhodobě"? "Snižujete ztráty", nebo "průměrujete dolů"? "Vybíráte zisky", nebo "necháváte vítěze běžet"?

Vaše strategie může být jakákoli z výše zmíněných a i přesto vás může spojovat jedno, tím je budování pasivního příjmu a investice do dividendových akcií.

Jdeme na to:

1. ATAX $ATAX - Dividenda 7,4 %

Dividendu ve výši 7,4% nabízí málokterá společnost.

America First Multifamily Investors, L.P. $ATAX  je jedinečná společnost, která investuje do rezidenčních nemovitostí pro více rodin prostřednictvím dvou segmentů:

 1. Nákup "hypotečních výnosových dluhopisů" neboli MRB, což jsou hypotéky s prvním zástavním právem zajištěné nemovitostmi, které mají složku dostupného bydlení. $ATAX nakupuje a drží dluhopisy, aby inkasoval úroky.
 2. Investice do nové výstavby s partnerským developerem prostřednictvím společného podniku "Vantage". Tento podnik staví nemovitosti, pronajímá je a poté je prodává dalším investorům jako plně pronajaté nemovitosti. Přestože během období pronájmu dochází k určitým příjmům z inkasa nájemného, většina zisku společnosti $ATAX pochází z prodeje nemovitostí.

Společnost $ATAX také přímo vlastní dvě nemovitosti určené k ubytování studentů, ale ty se na výsledcích podílejí jen málo. 

 • Tři čtvrtiny aktiv společnosti $ATAX tvoří hypoteční investice.
 • Jako další pobídka pro investory jsou úroky z těchto hypoték na federální úrovni a ve většině států osvobozeny od daně.

Tuto výhodu společnost ATAX předává investorům prostřednictvím své partnerské struktury. V roce 2020 bylo výsledkem, že 100 % příjmů bylo osvobozeno od daně, ačkoli v "normálních" letech se nezdaněná část výplat pohybovala v rozmezí 30-40 %.

 • Nemovitosti Vantage, do kterých společnost $ATAX investuje, jsou velmi ziskové, avšak vzhledem k tomu, že většina zisku je realizována při prodeji nemovitostí, je velmi kolísavá.

Proč je akcie tolik volatilní?

V některých čtvrtletích je velmi vysoký zisk, v jiných čtvrtletích není žádný, protože společnost $ATAX neprodala žádnou nemovitost. V roce 2020 byla distribuce snížena, protože se společnost $ATAX rozhodla neprodat žádné nemovitosti. Vedení společnosti se rozhodlo, že je lepší nemovitosti držet a počkat, až se realitní trh zotaví, než se snažit nemovitosti prodat za menší zisky na trhu ovlivněném COVID.

 • To je vše, co bych řekl k tomu, že je společnost jako na horské dráze a dost volatilní. Kroky managementu si berou své daně a proto už delší dobu nezaznamenáváme růst. Kdo ví, možná se tato strategie neprodávat během Covidu oplatí a společnost to vše dožene krásným ziskem v budoucnu a tučnější dividendou.

V loňském roce se společnost $ATAX rozhodla vyplatit na konci roku mimořádnou výplatu, aby mohla rozdělit výnosy z prodeje akcií Vantage v roce 2021. Očekávám, že podobnou strategii bude uplatňovat i v roce 2022. $ATAX má dalších 5 nemovitostí, které jsou již pronajaty nebo pravděpodobně budou pronajaty do konce roku, což znamená, že v roce 2022 bychom mohli být svědky několika dalších prodejů nemovitostí s velkými zisky. Letošní rok bude pro společnost $ATAX obrovský, především díky velkému počtu nemovitostí Vantage, které jsou připraveny k prodeji na horkém realitním trhu.

 •  Rozhodli se vydržet až do roku 2020 a nyní mají nadprůměrný počet nemovitostí k prodeji, když je poptávka vysoká!
 • Můj konečný verdikt je: Společnost hodnotím velice kladně skrz potencionální výhodu, kterou aktuálně mají skrz nulové prodeje v roce 2020 a uchování si velkého množství nemovitostí, které nyní mohou prodat draze.

2. Medical Properties Trust $MPW-2.1% - Dividenda 5,5 %

Další tučná dividenda, která vás může přiblížit k pasivnímu příjmu.

$MPW-2.1% je realitní investiční fond, který investuje do zdravotnických zařízení.

Pro změnu začneme negativy:

Dvěma největšími negativy, které společnost zaznamenala, jsou koncentrace nájemců a poměr dluhu k EBITDA. Konkrétně se požaduje, aby společnost Steward tvořila " 20 %" aktiv společnosti $MPW-2.1% a poměr dluhu k EBITDA byl nižší než 6,0x. 

 • $MPW-2.1% má dvě velké transakce, které jí umožní se oběma těmto cílům výrazně přiblížit.

První z nich je prodej portfolia společnosti Macquarie, který byl nedávno uzavřen, což společnosti $MPW-2.1% přineslo výnos ve výši 1,3 miliardy USD, který hodlá použít na snížení zadluženosti. Společnost $MPW-2.1% si v nemovitostech ponechá 50% podíl.

Druhým je transakce, v jejímž rámci společnost $HCA+0.0% Healthcare získá provoz pěti nemocnic, které v současné době provozuje společnost Steward. $HCA+0.0% podepíše s $MPW-2.1% novou nájemní smlouvu za v podstatě podobných podmínek, jaké má společnost Steward. Očekává se, že tato transakce bude uzavřena ve druhém čtvrtletí.

 • Stručně řečeno, podepsání důležitého klienta je klíčové pro další vývoj společnosti.
 • Kromě toho bude společnost $MPW-2.1% v příštích letech těžit z rostoucí inflace, protože většina jejích nájemních smluv má eskalátory vázané na index spotřebitelských cen.

Prezentace pro investory z června 2021

Sečteno a podtrženo, můžeme očekávat, že $MPW-2.1% na chvíli stáhne růsty, protože se zaměří na trávení svých současných akvizic, realizuje některé zisky ze starších nemovitostí a snižuje zadlužení. Pokud $MPW-2.1% získá nějaké nové nemovitosti, očekávám, že tak učiní především s využitím vlastního kapitálu, a to buď reinvesticí kapitálu z realizovaných zisků, nebo emisí nových akcií. Prioritou by nyní měla být snaha získat do konce roku rating investičního stupně, což v dlouhodobém horizontu přinese společnosti i akcionářům významné zisky.

 • Naštěstí je skvělá doba na zpomalení, protože vysoká inflace bude hnacím motorem organického vnitřního růstu. 
 • Nájemné se zvýší, náklady zůstanou nízké a společnost bude nadále růst i bez nových akvizic. 
 • $MPW-2.1% v současné době vynáší 5,5 %, přičemž míra růstu dividendy za posledních 5 let činí přibližně 4 %. 
 • Vzhledem k vyšší inflaci očekávám, že růst dividend se v příštích letech zrychlí, zejména pokud se MPW podaří získat rating investičního stupně.

Závěr

Pokud jde o posílení vašeho portfolia, $MPW-2.1% a $ATAX k tomu nabízejí vynikající prostředky. Působí v odvětvích, která generují příjmy v dobrých i špatných časech, protože jsou součástí základních prvků naší ekonomiky a struktury naší společnosti. Všichni potřebujeme lékařskou péči, všichni potřebujeme místo, kde si můžeme odpočinout. Pokud jde o budování výnosového portfolia nebo zvyšování schopnosti vašeho portfolia generovat příjmy, je důležité podnikat malé kroky k sestavení dokonalého, dobře promazaného stroje generujícího příjmy. 

 

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Autor @pb2205 má karmu 596 a je členem této komunity od 23/11/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

$ATAX má pěkné predispozice pro růst v roce 2022 a dalších letech. Strategie sice zbrzdila společnost, ale nahromadili mnoho nemovitostí a do toho jdou ceny krásně nahoru, myslím si, že je to dobrý výběr pro  teď.

Také mě tento přístup zaujal.

Líbí se mi ta  strategie, neprodávat během covidu. Ted když jsou nemovitostní ceny nahoře tak je zde mega příležitost.

Vidím to naprosto stejně. Sice od roku 2020 kvůli tomu $ATAX moc neroste, ale za to má teď enormní základnu pro zisky.

Mám velké očekávání od dalšího vývoje společnosti.