Spółka ITC Ltd podała dziś wyniki finansowe. Mowa o indyjskiej spółce, w której $BATS.L/$BTI-0.8% posiada około 30% udziałów.

Q2 2024
Interesujące dane pochodzą z segmentu dóbr szybkozbywalnych, który obejmuje papierosy. Sprzedaż papierosów wzrosła o 10,1% rok do roku. Inny trend niż w Europie.

Link do wyników:
https://www.itcportal.com/about-itc/shareholder-value/key-financials/quarterly-results.aspx

No comments yet