Poza oczywistymi liczbami, nie wiem jeszcze zbyt wiele o tej firmie, ale chcę przyjrzeć się jej bliżej. Sam fakt, że wiele krajów chce teraz bardziej skupić się na energii słonecznej, a być może UE ma na nią limity, wydaje mi się dobrą okazją do rozwoju firmy zajmującej się energią słoneczną