S&P 500 ^GSPC
5,069.82
-0.16%
Alphabet GOOG
$137.43
-1.91%
Nvidia NVDA
$776.63
-1.32%
Tesla TSLA
$202.04
+1.16%
Apple AAPL
$181.42
-0.66%
Meta META
$484.02
-0.62%
Amazon AMZN
$173.16
-0.22%
Microsoft MSFT
$407.72
+0.06%

Faustmannův vzorec - nástroj investičních mistrů

Faustmannův vzorec, pojmenovaný po německém lesníkovi Martinu Faustmannovi, je základním nástrojem v lesní ekonomice. Tento vzorec, poprvé představený v roce 1849, slouží k určení optimálního času pro kácení lesů z ekonomického hlediska. Vzorec vypočítává současnou hodnotu čistého příjmu, který lze získat z lesa, a poskytuje model pro určení, kdy dosáhne les nejvyšší finanční hodnoty. Tato kalkulace je založena na konceptu diskontované hodnoty budoucích výnosů, což znamená, že peněžní toky jsou přepočítány na jejich současnou hodnotu s přihlédnutím k časové hodnotě peněz.

Faustmannův vzorec předpokládá, že les je neustále obnovován po každém pokácení, čímž se zajišťuje trvalá udržitelnost lesního hospodářství. Vzorec zohledňuje náklady na výsadbu a pěstování stromů, příjmy z prodeje dřeva a diskontní sazbu, která reflektuje alternativní náklady kapitálu. Tento přístup umožňuje lesníkům a investorům rozhodnout, kdy je nejlepší doba pro kácení, aby maximalizovali finanční návratnost svých investic do lesa. Vzorec také pomáhá při rozhodování o optimálních rotačních intervalech pro různé typy lesů a dřevin.


K čemu je vlastně investorům dobrý?

Faustmannův vzorec, původně vytvořený pro optimalizaci lesního hospodaření, může být adaptován i pro analýzu obchodních společností, zejména těch, které se zabývají dlouhodobými investičními projekty nebo správou fyzických aktiv s dlouhou životností. Tento vzorec poskytuje způsob, jak ocenit současnou hodnotu budoucích příjmů z těchto dlouhodobých aktiv, což je klíčové pro rozhodování o investicích a časování prodeje nebo obnovy aktiv. U obchodních společností může být Faustmannův vzorec upraven tak, aby zohlednil očekávané budoucí cash flow z investic, počáteční investiční náklady, provozní a údržbové výdaje, a diskontní sazbu, která odráží alternativní náklady kapitálu a riziko spojené s danou investicí.

V praxi by tento vzorec mohl být použit pro analýzu různých typů aktiv, jako jsou nemovitosti, těžební práva, velké strojní zařízení nebo infrastrukturní projekty. U těchto aktiv je klíčové správně identifikovat časový horizont, během kterého budou generovat příjmy, a předvídat budoucí tržní a ekonomické podmínky, které ovlivní jejich hodnotu a výnosnost. Použitím modifikovaného Faustmannova vzorce mohou manažeři a investoři určit optimální čas pro investice, renovace nebo prodej těchto aktiv, čímž maximalizují jejich finanční návratnost a zajišťují efektivní alokaci kapitálu.

Faustmannův vzorec, nástroj mistrů

Mark Spitznagel, známý investor a zakladatel investiční firmy Universa Investments, aplikuje Faustmannův vzorec v kontextu investic jako nástroj pro porozumění a řízení rizika v dlouhodobých investicích. Spitznagel, který je známý svým zájmem o aplikaci principů z přírodních věd a ekonomie na finanční trhy, využívá Faustmannův vzorec k analýze a odhadu optimálního času pro investice a prodeje, podobně jako by to dělal s lesním hospodářstvím. Jeho přístup zahrnuje vypočítávání současné hodnoty očekávaných budoucích cash flow z investic a porovnávání této hodnoty s aktuální tržní cenou aktiv. To mu umožňuje identifikovat nadhodnocené nebo podhodnocené investiční příležitosti.

Spitznagelův zájem o Faustmannův vzorec a jeho aplikace v investování odráží jeho filozofii zaměřenou na minimalizaci rizik a ochranu kapitálu. Spitznagel je známý svou strategií "tail-hedging", která se zaměřuje na ochranu portfolia před extrémními tržními pohyby. Použitím Faustmannova vzorce a podobných analytických nástrojů může lépe porozumět časování trhů a hodnotě aktiv vzhledem k jejich budoucímu výnosovému potenciálu a riziku. Tento přístup umožňuje Spitznagelovi a jeho týmu v Universa Investments efektivně navigovat v komplexním a nejistém investičním prostředí, zatímco se snaží o zachování kapitálu a využití příležitostí k zisku v obdobích tržní turbulence.

Jak můžeme "Faustmanna" jako investoři aplikovat?

Modifikováním Faustmannova vzorce pro účely analýzy akcií, jsme schopni z dostupných dat vypočítat, zda je podle této metriky firma podhodnocená nebo naopak nadhodnocená.

Faustmann ratio = Market Cap / Net Worth

kdy Net Worth je definován jako:

Net Worth = Investovaný kapitál + Hotovost – Dluh – Preferovaný kapitál

a kdy Dluh = Současná část dlouhodobého dluhu + Dlouhodobý dluh + Závazky z finančního leasingu + Neaktuální odložené závazky + Jiné dlouhodobé závazky

Nízké Faustmann ratio (< 1) samo o sobě nemusí nutně značit výhodnost investice. Tato metrika nám pouze říká, že aktuální hodnota akcií společnosti má nižší hodnotu, než jí na základě našeho výpočtu přikládáme. Proto je potřeba tuto informaci posuzovat v širším kontextu a pro vyhledávání budoucích outperfomerů připojit ke své analýze i další důležité finanční a fundamentální metriky jako je například návratnost investovaného kapitálu (ROIC). Sejdou-li se obě tyto zmíněné metriky - nízké Faustmann ratio a vysoké ROIC, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by společnost měla výsledkově outperformovat a s ní i růst hodnota jejích akcií.

Faustmann ratio je tak silným nástrojem pro trpělivé investory a rozhodně se vyplatí o něm mít povědomí.

Děkuji, že jste to dočetli až sem :)


Díky za super počtení:)

Super čtení, díky moc👍Dost mě to zaujalo. Hlavně ten příběh - od lesů k akciím:) Už před 150 lety mělo rčení jít na to od lesa svou váhu. Kouknu se na to podrobněji a na nějaké akci to vyzkouším.