S&P 500 ^GSPC
5,062.06
-0.32%
Alphabet GOOG
$137.60
-1.78%
Nvidia NVDA
$773.54
-1.71%
Apple AAPL
$181.20
-0.78%
Microsoft MSFT
$405.44
-0.50%
Meta META
$487.87
+0.17%
Amazon AMZN
$173.30
-0.14%
Tesla TSLA
$199.82
+0.05%

3 mniej znane akcje dywidendowe oferujące stabilne zyski

Marcin Wilk
31. 1. 2024
5 min read

Inwestorzy poszukujący stabilnego dochodu i długoterminowego wzrostu kapitału zwracają się ku długoterminowym akcjom dywidendowym jako atrakcyjnej okazji inwestycyjnej. Te trzy spółki oferują stabilny dochód i długoterminowy wzrost dywidendy, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów z długoterminową strategią inwestycyjną.

Biorąc pod uwagę ich długoterminową stabilność i zdolność do generowania wzrostu dywidend, spółki te mogą być atrakcyjnym dodatkiem do portfela. Ich stałe wyniki i solidne podstawy dają inwestorom pewność co do długoterminowej stabilności i wzrostu wartości ich inwestycji.

CME Group $CME+0.6%

CME Group stała się jedną z bardzo popularnych długoterminowych akcji dywidendowych biorąc pod uwagę ich niezwykłą stabilność i wzrost dywidendy. S Roczna stopa zwrotu w wysokości 2,2% i imponujący roczny wskaźnik wzrostu dywidendy o ponad 43,9% w ciągu ostatnich pięciu lat, CME Group stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Jej niezmiennie dobre wyniki w w kontraktach terminowych i opcjach wspierają dalszy wzrost dywidendy i stabilne generowanie przepływów pieniężnych.

Podstawy CME Group są solidne, o czym świadczy w szczególności długi okres dwucyfrowego wzrostu zysku na akcję .Trzeci kwartał 2023 r. był już dziewiątym z rzędu kwartałem z takim wzrostem, co wskazuje na długoterminową stabilność wyników. CME planuje rozszerzyć swoją ofertę produktową, co powinno przyczynić się do dalszego wzrostu dywidendy i poprawy przepływów pieniężnych, szczególnie w zakresie kryptowalutowych instrumentów pochodnych i innowacyjnych instrumentów handlowych.

CME Group stała się niezbędnym graczem na rynku instrumentów pochodnych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. S Rekordowe wolumeny obrotów w ostatnim czasie i solidna dynamika handlu, CME Group ma ugruntowaną pozycję jako jedna z kluczowych długoterminowych dywidendowych o znacznym potencjale wzrostu i stabilnych zyskach dla inwestorów. dla inwestorów.

CME
$220.66 $1.22 +0.55%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.8%
1 Month
+6.88%
6 Months
+8.59%
YTD
+4.19%
1 Year
+16.52%
5 Years
+22.82%
Max.
+2,440.79%
CME
$220.66 $1.22 +0.55%
Fair Price: $083.30
Tnsqveor: 00.98%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Broadcom $AVGO-0.8%

Broadcom to duża spółka technologiczna, która produkuje krytyczne komponenty elektroniczne do telefonów, komputerów a także technologię dla sztucznej inteligencji i usług w chmurze. Broadcom stał się jedną z wiodących długoterminowych spółek dywidendowych w branży półprzewodników. S yzysk z dywidendy na poziomie 1,9% a roczna stopa wzrostu dywidendy wynosząca ponad 14,7% w ciągu ostatnich pięciu lat, Broadcom przyciągnął inwestorów swoją zdolnością do zapewnienia stabilnego i rosnącego dochodu. Firma koncentruje się na segmencie sztucznej inteligencji (AI), w którym wykorzystuje swoje know-how do napędzania innowacji i wzrostu.

Broadcom prosperuje obecnie dzięki rosnącemu popytowi na jej produkty w sektorze półprzewodników, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji i usług w chmurze. Przy szacowanym wzroście przychodów o 39% w roku podatkowym 2024, firma jest gotowa skorzystać z dynamicznego rozwoju rynku. Biorąc pod uwagę silną pozycję finansową i potencjał wzrostu , Broadcom może być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących długoterminowych i stabilnych inwestycji w sektorze technologicznym.

Zarząd spółki jest zaangażowany w utrzymanie długoterminowego wzrostu dywidend i wynagrodzeń dla akcjonariuszy. Broadcom niedawno podniósł kwartalną dywidendę o 14 proc, wskazując na wiarę w przyszłe wyniki i zdolność do generowania wystarczających przepływów pieniężnych w celu utrzymania polityki dywidendowej. S ciągły wzrost przychodów i ekspansja na nowe rynki firma utrzymuje swoją pozycję kluczowego gracza w sektorze technologicznym i atrakcyjnej opcji dla inwestorów. atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu i stabilnych zysków.

AVGO

Broadcom

AVGO
$1,285.74 -$10.49 -0.81%
1 Day
+0.01%
5 Days
+3.64%
1 Month
+6.41%
6 Months
+48.86%
YTD
+20.23%
1 Year
+123.52%
5 Years
+368.38%
Max.
+7,964.89%
AVGO

Broadcom

AVGO
$1,285.74 -$10.49 -0.81%
Fair Price: $640.03
Wynlebah: 93.59%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Kroger $KR+0.2%

Kroger jest jednym z wiodących detalistów spożywczych w USA. i jest również interesującą długoterminową spółką dywidendową. Przy stopie dywidendy na poziomie 2,5% Kroger oferuje inwestorom stabilny dochód i potencjał długoterminowego wzrostu kapitału. Firma koncentruje się na utrzymaniu wysokiej rentowności i zapewnieniu stałych dywidend dla swoich akcjonariuszy.

Dzięki pozycji drugiego co do wielkości detalicznego sprzedawcy artykułów spożywczych w Stanach Zjednoczonych, firma Kroger solidne podstawy i rozległą sieć sklepów w całych Stanach Zjednoczonych. To, w połączeniu zciągłym popytem na żywność, zapewnia firmie stabilne zyski i podstawę do długoterminowego wzrostu. Kroger aktywnie inwestuje w innowacje i rozwój sklepów, aby utrzymać konkurencyjność i zwiększyć swój udział w rynku.

Zarząd zamierza utrzymaćwzrost dywidendy i nadal nagradzać swoich akcjonariuszy. Kroger ma solidną pozycję finansową i znaczny potencjał wzrostu, co czyni goatrakcyjną okazją inwestycyjną dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu i długoterminowego wzrostu kapitału . Dzięki silnej bazie i strategicznym inwestycjom na przyszłość Kroger utrzymuje pozycję kluczowego gracza na rynku spożywczym. Dla inwestorów akcje $KR+0.2% mogą być interesującym wyborem na inwestycję długoterminową.

KR
$48.46 $0.09 +0.19%
1 Day
+0%
5 Days
+1.79%
1 Month
+3.44%
6 Months
+1.94%
YTD
+3.39%
1 Year
+8.95%
5 Years
+65.82%
Max.
+5,045.8%

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę.

Źródło.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.