S&P 500 ^GSPC 5,308.13 +0.09%
Nvidia NVDA $947.80 +2.49%
Tesla TSLA $174.95 -1.41%
Microsoft MSFT $425.34 +1.22%
Alphabet GOOG $178.46 +0.66%
Meta META $468.84 -0.65%
Amazon AMZN $183.54 -0.63%
Apple AAPL $191.04 +0.62%

V texte aj v komentári k predošlému príspevku bola spomenutá US právna forma LP. Keďže je tam iný režim zdanenia než u akciových spoločností, je potrebné túto skutočnosť pri investovaní zvážiť. Môj komentár dávam ako príspevok, keďže by mohol investorov zaujímať.

LP (Limited Partnership) je obdobou českej či slovenskej komanditnej spoločnosti. Limited partner (komanditista) je v USA na rozdiel od našej daňovo-právnej úpravy, kde sú príjmy komanditistu zdaňované ako dividenda, zdanený podobne ako u nás spoločník v.o.s. alebo komplementár k.s.. Limited Patnership v USA neplatí žiadnu daň. LP sú tzv. prechodné entity, čo znamená, že entita vyplní formulár 1065. Partneri dostanú formulár Schedule K-1 , aby uviedli svoju časť príjmu alebo straty vo svojich osobných daňových priznaniach. Takéto platby podliehajú v USA zrážke dane, ktorá je vyššia ako zrážková daň pri dividendách (po vyplnení formulára W-8 BEN). Tu je informácia z Internal Revenue Service (federálny finančný úrad): https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding

Daňový rezident ČR alebo SR je povinný takýto príjem uviesť v daňovom priznaní a daň zaplatenú v zahraničí si môže vysporiadať v zmysle platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.


Partner

Moc díky za příspěvek Richarde, velmi užitečné pro začínající investory 👍