Ahoj investori, plánoval som cez brokera doplniť do portfólia nejaké ETF s horizontom 5+ rokov. Prišiel som však konkrétnu "komplikáciu", ktorá by ma stála v budúcnosti dosť peňazí navyše💰💰💰. Veľa brokerov totiž neponúka priamo ETF, ale len deriváty na ETF, teda CFD na ETF. Na prvý pohľad to však nie je vždy zrejmé. Niektorý broker to uvádza veľmi jasne, niekde je to len malá info pri inštrumente.Kde je však problém? Problém nastáva, ak plánujete držať ETF dlhodobo 💰🔥

ETF je vo väčšine prípadov cenným papierom, CFD je len derivátom cenného papiera. A tu narazíme na problém nenažranosti verejných financií 😱🙈

Pre investorov - rezidentov ČR: oslobodenie od dane príjmu z predaja cenných papierov podľa zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmu § 4 ods. 1 písm. u), ktoré investor držal viac ako 3 roky, neplatí pre deriváty vrátane CFD, keďže nejde o cenné papiere 💰🔥

Pre investorov - rezidentov SR: oslobodenie od dane príjmu z predaja cenných papierov podľa zák. 595/2003 Z.z. o dani z ppríjmov § 9 ods. 1 písm. k), ktoré investor držal viac ako 1 rok, neplatí pre deriváty vrátane CFD, keďže nejde o cenné papiere, plus sa z príijmu z predaja CFD platia aj odvody na zdravotné poistenie 💰🔥

Riešenie 💡

Ak plánujete držať ETF dlhodobo a váš broker nepredáva priamo ETF, ale len CFD na ETF, treba nájsť vhodného brokera na ETF. Prípadne využiť riešenia napr. od Finax-u alebo iného špecializovaného obchodníka s cennými papiermi.


No comments yet
Timeline Tracker Overview