S&P 500 ^GSPC 5,010.6 +0.87%
Nvidia NVDA $795.18 +4.35%
Tesla TSLA $142.05 -3.40%
Amazon AMZN $177.23 +1.49%
Alphabet GOOG $157.95 +1.43%
Apple AAPL $165.84 +0.51%
Microsoft MSFT $400.96 +0.46%
Meta META $481.73 +0.14%

Hezký večer buliosáci. Pro nové investory zde na buliosu jsem si připravil vysvětlení co to jsou dividendy.

Co je dividenda? Dividenda je- část zisku akciové společnosti, která je vyplácena jejím akcionářům. Jedná se o peněžní plnění, které odráží podíl akcionáře na zisku firmy. Výplata dividend je rozhodnutím valné hromady a není povinná. Zisková firma nemusí nutně vyplácet dividendy a naopak, i společnost bez zisku může dividendy vyplácet (z minulých zisků nebo z rezerv). Jak se dividenda vyplácí? Dividendy se obvykle vyplácí jednou ročně, ale mohou se vyplácet i častěji (např. kvartálně, měsíčně). Výše dividendy se obvykle určuje jako pevná částka na akcii. Akcionáři obdrží dividendu v poměru k počtu akcií, které vlastní. Zdanění dividend Dividendy jsou v České republice zdaněny srážkovou daní ve výši 15%. Daň se odvádí automaticky a akcionář obdrží již zdaněnou dividendu. Vliv dividend na akcie Výplata dividendy obvykle sníží cenu akcie o dividendový výnos. To je proto, že hodnota firmy se po výplatě dividendy o tuto hodnotu sníží. Investování do dividendových akcií Investování do dividendových akcií je strategie zaměřená na generování pasivního příjmu. Dividendové akcie jsou vhodné pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a nízkou tolerancí k riziku. Výhody investování do dividendových akcií: - Pasivní příjem - Možnost reinvestování dividend a dosažení složeného úročení - Ochrana před inflací - Diverzifikace investičního portfolia Nevýhody investování do dividendových akcií: - Nižší růstový potenciál než u jiných typů akcií - Riziko snížení nebo zrušení dividendy - Vyšší zdanění Důležité faktory při výběru dividendových akcií: - Historie vyplácení dividend - Výše dividendového výnosu - Ziskovost a finanční zdraví firmy - Vyhlídky do budoucna Doplňující informace: - Rozhodný den: Jedná se o den, ke kterému musí být akcionář držitelem akcií, aby měl nárok na dividendu. - Kumulativní dividendy: Jedná se o typ dividendy, která se kumuluje, pokud není vyplacena. To znamená, že akcionář má nárok na všechny nevyplácené dividendy, i když je společnost v daném roce ve ztrátě. - Neobvyklé dividendy: Kromě běžných dividend se mohou vyplácet i mimořádné dividendy, které obvykle souvisejí s jednorázovou událostí, jako je prodej části firmy. Doufám, že vám tohle podrobné vysvětlení pomohlo porozumět, co to jsou dividendy.


No comments yet