S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

PEG Ratio: i pro úplné začátečníky

👉🏻 POMĚR CENY K ZISKU A RŮSTU 👈🏻

Ukazatel, který pomáhá investorům hodnotit akcie s přihlédnutím k tržní ceně společnosti, jejím ziskům a budoucím vyhlídkám na růst.

PEG ratio poskytuje komplexnější obrázek než běžnější ukazatel P/E (Price/Earnings, cena/zisk).

PEG je považováno za ukazatel skutečné hodnoty akcie. Oproti P/E ratio do výpočtu zahrnuje očekávaný růst zisku. Je často používán v kombinaci s dalšími finančními ukazateli pro poskytnutí širšího pohledu na finanční zdraví a výkonnost společnosti.

V praxi může být P/E použito k porovnání aktuální ceny akcie s jejím ziskem, zatímco PEG ratio může být použito k posouzení, zda je tato cena oprávněná na základě očekávaného růstu zisku.

PEG ratio bylo popularizováno legendárním správcem fondu Peterem Lynchem. Podle něj PEG ratio 1 znamená, že akcie je rozumně oceněna.

🧮 Jak spočítat tento ukazatel? 🧮

Výpočet PEG ratio je jednoduchý. Stačí podělit P/E ratio společnosti jejím očekávaným růstem zisku.

P/E Ratio je cena akcie dělená ziskem na akcii.
Růst zisku je očekávaná míra růstu zisku společnosti.

Očekávaná míra růstu zisku společnosti je klíčovým faktorem při výpočtu PEG ratio.

🤔 Jak zjistit očekávanou míru růstu zisku? 🤔

Předpovědi analytiků: mnoho finančních webových stránek a databází poskytuje odhady budoucího růstu zisku na akcii (EPS) na základě předpovědí analytiků.

Historický růst zisku: a použít ho jako odhad pro budoucí růst. Tato metoda může být užitečná, pokud očekáváte, že trend růstu zisku společnosti zůstane konzistentní.

Výpočet z finančních výkazů: například, můžete porovnat zisk na akcii (EPS) společnosti v různých časových obdobích a vypočítat procentuální změnu.

📊 Pozitivní a negativní hodnoty PEG Ratio 📊

Teoreticky hodnota PEG ratio 1 představuje dokonalou korelaci mezi tržní hodnotou společnosti a jejím očekávaným růstem zisku.

PEG ratio vyšší než 1.0 jsou obecně považovány za nevýhodné, což naznačuje, že akcie je nadhodnocená.

Naopak, hodnoty nižší než 1.0 jsou považovány za lepší, což naznačuje, že akcie je podhodnocená.

👇🏻 Jednoduchý příklad výpočtu:

Představme si, že máme společnost s názvem ABC Corp. Tato společnost má aktuální cenu akcie 100 Kč a zisk na akcii (EPS) za posledních 12 měsíců je 10 Kč. To znamená, že P/E ratio (cena/zisk) je 10 (100 Kč / 10 Kč).

Nyní předpokládejme, že očekávaný zisk na akcii (EPS) společnosti ABC Corp poroste o 20 % za příští rok.

PEG ratio = P/E ratio / růst zisku = 10/20 = 0,5

V tomto příkladu je PEG ratio 0.5, což by naznačovalo, že akcie společnosti ABC Corp je podle tohoto ukazatele podhodnocená.

👉🏻 Vždy je ale důležité vzít v úvahu i další faktory a ukazatele při hodnocení investičních příležitostí. 👈🏻


Finviz.com na PEG používa vzorec: PEG = P/E / EPS next 5Y.

Partner

Děkuji za doplnění. Co jsem tak pochopil z definicí, tak si v uvozovkách může člověk tvořit PEG dle svého uvážení. Doba na jakou investor kouká. Jestli se teda nemýlím.

Partner

Díky za vzdělávající okénko :)!