S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

4 stabilne delnice za dolgoročne vlagatelje

Kristijan Kopitar
9. 5. 2024
4 min read

Danes si bomo ogledali štiri podjetja iz različnih sektorjev, ki jih poleg izjemne finančne uspešnosti odlikujejo tudi strategije, zaradi katerih so lahko idealne tarče za dolgoročne naložbe. Ta podjetja zagotavljajo inovativne rešitve in vlagajo v tehnologije prihodnosti, s čimer stabilizirajo svoj položaj in hkrati odpirajo vrata novim priložnostim.

S trdnimi temelji najboljših poslovnih praks ter nenehnim osredotočanjem na raziskave in razvoj se ta podjetja ne le spopadajo z nihanji, temveč jih pogosto tudi presegajo. Ker se zavedajo, da je tehnološki napredek ključ do trajnostne rasti, ta podjetja izvajajo rešitve, ki niso le učinkovite, temveč tudi okolju prijazne.

Comfort Systems $FIX-1.7%

Comfort Systems, specializirano za namestitev in vzdrževanje klimatskih sistemov, postaja ključni akter v dobi vse večjega poudarka na energetski učinkovitosti in tehnologiji klimatizacije. Leta 2023 je podjetje poročalo o prihodkih v višini 5,2 milijarde dolarjev, kar predstavlja 25-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom. K tej rasti je prispevalo predvsem visoke poletne temperatureki so povečale povpraševanje po klimatskih napravah.

FIX
$316.23 -$5.37 -1.67%

Družba kaže tudi zdravo rast dobičkonosnosti s čistim dobičkom v višini 323 milijonov USD za leto 2023. Comfort Systems nenehno vlaga v nove tehnologije in širi svoj nabor storitev, s čimer povečuje svojo konkurenčnost in krepi svoj položaj. S proaktivnimi ukrepi na področju trajnosti in energetske učinkovitosti podjetje ohranja močan položaj za prihodnjo rast.

Descartes Systems Group $DSGX+0.3%

Družba Descartes Systems Group je vodilni igralec na področju logistični programski opremi, ki podjetjem pomaga racionalizirati oskrbovalne verige. Podjetje je poročalo, da bodo prihodki za leto 2023 presegli 575 milijonov dolarjev, kar pomeni več kot 20-odstotno letno rast. Z več kot 20-letno zgodovino rasti in inovacij je podjetje Descartes nenehno vlagalo v tehnološki razvoj, kar mu omogoča zmanjševanje stroškov in povečevanje učinkovitosti poslovanja.

DSGX
$97.99 $0.34 +0.35%

Kljub izzivom, ki jih prinaša nestabilno svetovno gospodarstvo, družba Descartes ohranja močan finančni položaj z minimalnim dolgom in znatnimi denarnimi rezervami, kar podjetju zagotavlja izrazito konkurenčno prednost in stabilnost. V zadnjem letu je podjetje zabeležilo čisti dobiček 116 milijonov dolarjev, kar je 15-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. Ta rast dokazuje sposobnost podjetja, da za učinkovito upravljanje podjetja ob hkratnem vlaganju v prihodnjo rast.

Roper Technologies $ROP+0.6%

Roper Technologies je ameriško podjetje za diverzificirano tehnologijo, ki se osredotoča na razvoj programske opreme in inženirskih izdelkov v več panogah in se osredotoča na dolgoročno trajnostno rast z inovacijami na področju industrijske tehnologije in aplikacijah SaaS. (Podjetje je poročalo, da bodo prihodki za leto 2023 znašali 6,1 milijarde dolarjev, kar je 15-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Podjetje je osredotočeno na trajnostno vrednost za delničarje s povprečno letno rastjo prihodkov v višini 8 % v zadnjih petih letih.

ROP
$541.89 $3.09 +0.57%
Fair Price: $002.87
Upscxqff: 33.47%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

V zadnjih letih je podjetje Roper okrepilo svojo dejavnost. svoje naložbe v vertikalne platforme SaaS, ki zagotavljajo višje marže in stabilne ponavljajoče se prihodke. Ta pristop pomaga podjetju ohranjati dobro finančno stanje. Družba je tudi močan denarni tok, ki mu omogoča ponovno vlaganje denarja v nadaljnjo rast in inovacije. Te naložbe so usmerjene v izboljšanje uporabniške izkušnje in razširitev funkcionalnosti njihovih programskih rešitev, kar strankam omogoča doseganje višjih učinkovitost.

ROP
$541.89 $3.09 +0.57%

Woodward, Inc. $WWD+0.6%

Podjetje Woodward, Inc. nadzornih sistemov in sestavnih delov za letalsko in vesoljsko industrijo in energetsko industrijo, je znan po svoji sposobnosti prilagajanja spreminjajočim se industrijskim trendom. Prihodki podjetja so leta 2023 dosegli 2,9 milijarde dolarjev, kar je več kot 22 % več kot prejšnje leto. Ta rast je posledica velikega povpraševanja v letalski, vesoljski in energetski industriji. Družba Woodward je lani zabeležila tudi povečanje čistega dobička za 35 %. na 232 milijonov dolarjev, kar odraža uspešnost njegove strategije osredotočanja na visoko zmogljive in inovativne tehnologije.

WWD
$179.50 $1.15 +0.64%

Podjetje aktivno vlaga v raziskave in razvojs čimer zagotavlja, da je v ospredju tehnološkega napredka in se odziva na prihodnje tržne priložnosti. Podjetje širi tudi svoj globalni vpliv s strateškimi partnerstev in prevzemov, kar povečuje njen geografski doseg in dostop do novih tržnih segmentov.

Opozorilo: Na portalu Bulios je mogoče najti veliko navdiha, vendar sta izbira delnic in oblikovanje portfelja povsem odvisna od vas, zato vedno opravite temeljito samoanalizo.

Vir.

Preberite celoten članek brezplačno?
Pojdi naprej 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.