S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Union Pacific: Rychlý pohled na silného železničního giganta, který dominuje v sektoru

Odjakživa se nám investorům říká, že základem investování je dlouhodobost, a ideální je hledat akcie, které můžeme držet navždy. Myslím si, že železniční společnosti mají právě ty potřebné a vyhledávané parametry a vlastnosti, které mohou obstát této podmínce. Také si myslím, že jedny z nejlepších podmínek pro dlouhodobé držení splňuje právě společnost Union Pacific $UNP-0.3%. Je však vhodná doba pro investici?

 

Union Pacific

 • Union Pacific Railroad, hlavní provozní společnost Union Pacific Corporation $UNP-0.3%, je jednou z nejuznávanějších společností v Americe. Poskytujeme kritický článek v globálním dodavatelském řetězci tím, že spojujeme 23 států v západních dvou třetinách země po železnici. 
 • Zároveň obsluhuje mnoho nejrychleji rostoucích populačních center USA, operuje ze všech hlavních přístavů na západním pobřeží a pobřeží Mexického zálivu až po východní část. 
 • Spojuje se s kanadskými železničními systémy a jsou jedinou železnicí, která obsluhuje všech šest hlavních mexických bran. 
 • Společnost se chlubí tím, že poskytuje služby a hodnoty zhruba 10 000 zákazníkům tím, že dodává produkty bezpečným, spolehlivým, palivově účinným a ekologicky odpovědným způsobem (na ekologii a budoucnost se aktuálně společnost hodně zaměřuje přes inovace).

Pojďme se podívat na čtvrtletní výsledky

 • Jak se očekávalo, druhé čtvrtletí bylo těžké, protože se omezila nakládka automobilů a zvýšili se náklady na obnovení plynulosti sítě.

 Vyjádření vedení společnosti:

"Zaznamenali jsme rekordně vysoké ceny pohonných hmot a rostoucí inflaci, což zvýšilo tlak na naše celkové náklady. Nákladové tlaky kompenzovaly vyšší příjmy z palivových příplatků, solidní základní ceny, pozitivní mix a pokračující iniciativy týkající se velikosti vlaků. Výsledkem byl růst provozních výnosů a výnosů. Plynulost naší sítě se v průběhu čtvrtletí zlepšila a jsme připraveni pro růst objemů v druhé polovině roku 2022 a zároveň pokračovat ve zlepšování našeho servisního produktu."

Pohled na čísla:

 • Čistý zisk za druhé čtvrtletí roku 2022 ve výši 1,8 miliardy dolarů, neboli 2,93 USD na zředěnou akcii. Ve srovnání s čistým ziskem za druhé čtvrtletí roku 2021 ve výši 1,8 miliardy dolarů, neboli 2,72 USD na zředěnou akcii.
 • Provozní výnosy ve výši 6,3 miliardy dolarů vzrostly o 14 % díky vyšším příjmům z palivových příplatků, růstu základních cen a pozitivnímu obchodnímu mixu, který byl mírně kompenzován poklesem objemu.
 • Objemy obchodů, měřeno celkovými tržbami z přepravy automobilů, klesly o 1 %.
 • Provozní poměr společnosti Union Pacific ve výši 60,2 % se zhoršil o 510 bazických bodů. Vyšší ceny pohonných hmot negativně ovlivnily provozní poměr o 130 bazických bodů.
 • Provozní zisk ve výši 2,5 miliardy dolarů vzrostl o 1 %.
 • Společnost ve druhém čtvrtletí roku 2022 odkoupila 3,1 milionu akcií za celkové náklady 722 milionů dolarů.

Co dál očekávat v roce 2022?

Dle společnosti to bude vypadat následovně:

 • Silnější objemy ve druhém pololetí by měly vést k celoročnímu růstu přepravy automobilů o 4 až 5 %.
 • Celoroční provozní poměr kolem 58 %.
 • Zlepšení provozního poměru ve druhé polovině roku oproti roku 2021.
 • Přírůstkové marže ve druhém pololetí kolem 50 %.
 • Cenové zisky převyšující inflační dolary.
 • Kapitálové výdaje ve výši 3,3 miliardy dolarů.
 • Dlouhodobý cíl výplaty dividend ve výši 45 % zisku.
 • Zpětné odkupy akcií v souladu s rokem 2021.

 

Co vidím na společnosti Union Pacific?

 1. Už víc jak 10 let překonávají její průmysl, sektor a vlastně i celý trh.
 2. Union Pacific pravděpodobně představuje nejkvalitnější obchodní model severoamerického oligopolu nákladní železniční dopravy.
 3. Vynikající management, který pracuje na současném výnosu společnosti i akcionářů. Navíc nehledí jen na současnost, ale sledují i inovace pro dlouhodobý budoucí růst (ekologické inovace).
 4. Široký příkop, fundamentálně zdravý plátce dividend s vysokou marží a pravidelnými zpětnými odkupy akcií.
 5. Union Pacific je dividendově vyplácející akcie (2,28%) s velkou kapitalizací v železničním průmyslu průmyslového sektoru. Navíc spojuje opravdu velké a důležité body napříč USA.

Níže uvedené grafy ilustrují výkonnost akcií vůči severoamerickým železnicím třídy I a pár dalším zajímavým investičním fondům.

Zdroj: YChart

 

Podle níže uvedeného grafu zaznamenala společnost Union Pacific tříletý růst tržeb o 17,18 %, což je téměř trojnásobek mediánu růstu průmyslových odvětví o 6,10 %.

Union Pacific měla tříletou čistou ziskovou marži před zdaněním ve výši 30,06 %, což výrazně převyšuje medián čisté marže sektoru ve výši 6,71 %.

 

 • Union Pacific dosahovala tříleté návratnosti vlastního kapitálu ve výši 48,29 % oproti mediánu ROE ve výši 14,36 % v tomto odvětví.
 • S hodnotou 15,69 % překračuje Union Pacific prahovou hodnotu a medián návratnosti investic (ROIC) v tomto odvětví ve výši 7,08 %, což naznačuje, že vedoucí pracovníci jsou vysoce efektivními alokátory kapitálu. 

Přikládám jeden z názorů analytiků na společnost 👇

Podle našeho názoru se každá ze severoamerických železnic třídy I, které pokrýváme, včetně Union Pacific, těší širokému ekonomickému příkopu zakořeněnému v nákladových výhodách a efektivním rozsahu. Základní ceny a odolnost marží v minulých recesích nákladní dopravy a tváří v tvář značným ztrátám objemu uhlí za posledních více než deset let jsou důkazem jejich silného konkurenčního postavení. S téměř jistotou očekáváme, že železnice budou i nadále přeměňovat své dva hlavní zdroje příkopu na ekonomický zisk v příštích 10 letech a s největší pravděpodobností za 20 let.

Dává investice na 228$ za akcii smysl?

Dle webu alphaspread je prozatím $UNP-0.3% nadhodnocená: UNP Vnitřní oceňování a fundamentální analýza - Union Pacific Corp - Alpha Spread

Závěr

Železnice jsou jedním ze sektorů, které tu prostě budou i za dalších x desítek let. Prozatím neexistuje žádná adekvátní náhrada pro tak bezpečnou, rychlou a efektivní přepravu zboží. Union se aktuálně může zdát mírně nadhodnocený a vzrůstající dluh určitě taktéž nikoho nepotěší, ale při pohledu na dlouhodobý horizont si myslím, že jak jedno, tak druhé se zlepší (bearmarket nám ještě neskončil). Prozatím nedržím žádný podíl ve společnosti, ale při správné ceně bych byl ochotný o tom přemýšlet. Union je silná a stálá společnost, která dokáže silně růst a zároveň vracet investorům svůj vděk za vloženou důvěru v podobě investice. Další plus vnímám v oblastech, kde Union ''působí'' respektive, kde dováží své zboží. Závěrem pak cením stabilní a udržitelnou dividendu ve výši 2,28%.

 • Jak vnímáte železniční společnosti vy?
 • Mohou obstát v našem vysněném horizontu - navždy?
 • Investujete do nějaké železnice? Nebo přímo do $UNP-0.3%?

 

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Autor @pb2205 má karmu 1376 a je členem této komunity od 23/11/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

Ta výkonnost je až neuvěřitelná

Já vím, taky jsem rád že držím nějaký podíl 😁

Union držím od doby, kdy byl na 90$ 👍 A držet samozřejmě dál budu, management je opravdu vstřícný, co se týká odměny akcionářů. Výhled na druhou polovinu roku vypadá lépe, ale bude dál záležet na inflaci, dolaru a ceně ropy, což může s cenou hýbat. Navíc jak říkáš, bearmarketu ještě konec není, takže se možná bude dát koupit mnohem levněji.

Tak to máte cenu značky ideál 👌 Je jasné, že při pohledu na výsledky většiny společností za rok 2022 bude těžké hledat pozitiva v tomhle tržním prostředí.

To bez debat. Nebýt tak hektického roku, tak ty čísla jsou skvělá i letos.

Strategie ala Buffett? 😄 Nedrží Union náhodou taky? Nebo se pletu a vlastní někoho jiného?

Union myslím nemá v portfoliu, ale v jednu dobu se o tom dost spekulovalo, když cena akcií byla poměrně nízko (okolo roku 2020). Jinak Buffett v minulosti kupoval Burlington...

Ten ma jiný vláčky nějaký na východním pobřeží tuším

Buffett vlastní jinou railroad společnost

Burlington Northern.