S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

3 dividendové akcie k nákupu při rostoucích úrokových sazbách

Inflace ve Spojených státech prudce roste, v listopadu se zvýšila o 6,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Jednalo se o největší meziroční nárůst za téměř čtyři desetiletí. Reakce Fedu by časem mohla kopírovat ČNB a tím podpořit některé dividendové akcie. Například tyto 3 by mohly ze zvýšení úrokových sazeb těžit naplno.

Buďte svojí vlastní bankou.

S cílem pomoci zabránit tomu, aby se inflace vymkla kontrole, Fed oznámil, že omezování nákupů aktiv pravděpodobně skončí do března nového roku. Bylo také oznámeno, že většina členů výboru Fedu očekává v příštím roce zvýšení úrokových sazeb nejméně o tři čtvrtiny procenta. To znamená nejméně dvě až tři zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v roce 2022.

Zvyšování úrokových sazeb by znamenalo vzpruhu pro finanční akcie, zejména v bankovnictví a pojišťovnictví. Vyšší úrokové sazby by znamenaly zlepšení čistých úrokových výnosů a mohly by být palivem pro trvalou rally v této oblasti ekonomiky.

https://twitter.com/federalreserve/status/1471207437168525321

S těmito 3 dividendovými akciemi na tom můžete vydělat.

Aflac $AFL-0.9% 

První na řadě je Aflac, diverzifikovaná pojišťovací korporace, která prodává úrazové pojištění, pojištění proti rakovině, krátkodobou pracovní neschopnost, životní pojištění, pojištění zubů a zraku. O něco více než dvě třetiny příjmů pochází z Japonska, zbytek z USA. 38 miliardová společnost dosahuje ročních příjmů přesahujících 22 miliard dolarů.

Stejně jako ostatní pojišťovny generuje Aflac zisky z uzavírání pojistek a investování do finančních aktiv. Čistý příjem z pojistného společnosti Aflac činil v posledním čtvrtletí více než 4,3 miliardy USD a za prvních devět měsíců roku 13,2 miliardy USD.

Společnost Aflac investuje pojistné do finančních aktiv, jako jsou státní nebo podnikové dluhopisy. Vzhledem k úrokovým sazbám tak blízko nule společnost nezaznamenává velkou návratnost svých investic. S každým zvýšením sazeb Fedu by však společnost Aflac mohla začít zaznamenávat další zisky z investic, což by vedlo k vyšší ziskovosti.

Dobrou zprávou je, že vyšší úrokové sazby by pravděpodobně neměly přímý dopad na schopnost společnosti zaznamenat poptávku po jejím upisování. Společnost Aflac by tak získala nejlepší scénář z obou světů, kdy by po jejích pojistných produktech zůstala poptávka, zatímco vyšší úrokové sazby by společnosti zajistily vyšší výnosy z investic.

Společnost Aflac působí na trhu již více než 65 let a naučila se orientovat na trhu bez ohledu na podmínky. To je jeden z důvodů, proč společnost již téměř čtyři desetiletí vykazuje růst dividend. Akcie společnosti Aflac se obchodují za cenu o něco vyšší než devítinásobek očekávaného zisku na akcii ve výši 6,10 USD za rok. Akcie také přinášejí výnos 2,9 %, což je trojnásobek průměrného výnosu indexu S&P 500.

Commerce Bancshares $CBSH+0.5% 

Commerce Bancshares je bankovní holdingová společnost pro Commerce Bank, která poskytuje řadu služeb včetně retailového a hypotečního bankovnictví. Společnost také nabízí správu aktiv, firemní, investiční a svěřenské produkty. Hodnota společnosti je 8,3 miliardy USD a její roční tržby dosahují 1,35 miliardy USD.

Stejně jako u ostatních bank byl růst výnosů Commerce Bancshares z úroků brzděn v důsledku úrokových sazeb, které se po delší dobu pohybovaly blízko nuly.

Přesto společnost v poslední době zaznamenala v této oblasti mírné zlepšení. Čisté úrokové výnosy se v posledním čtvrtletí meziročně zlepšily o téměř 3 %, protože Commerce Bancshares zaznamenala vyšší výnosy z investičních cenných papírů. Mírně to kompenzovaly nižší úroky z úvěrů a cenných papírů, které byly získány na základě smluv o dalším prodeji. V důsledku toho čistý výnos ze ziskových aktiv klesl o 2 bazické body na 2,58 %.

Na sekvenční bázi se čisté úrokové výnosy snížily téměř o 1 % v důsledku nižších průměrných zůstatků úvěrů. Commerce Bancshares však zaznamenala posílení v oblasti podnikatelských a stavebních úvěrů, protože ekonomika se stále zotavuje z pandemie Covid-19. Pokud bude oživení pokračovat, měla by společnost i nadále zaznamenávat zlepšení poptávky po úvěrech z těchto oblastí.

Vyšší úrokové sazby by společnosti Commerce Bancshares s největší pravděpodobností umožnily vyšší růst čistých úrokových výnosů. Zvýšení sazeb by pravděpodobně znamenalo zvýšení hypotečních sazeb, ale ne do té míry, že by poptávka náhle ustala. Prodej domů je totiž nadále silný, protože nezaměstnanost je nižší než v poslední době a nabídka zůstává nižší než poptávka. To by umožnilo Commerce Bancshares zaznamenat vyšší průměrné výnosy z úvěrového portfolia ve stejné době, kdy by těžila z rostoucích výnosů z investičních cenných papírů.

Commerce Bancshares má s 53 lety jednu z nejdelších sérií růstu dividend na trhu, což ji kvalifikuje jako jednoho z pouhých 35 dividendových králů. Výnos akcií činí 1,6 % a akcie jsou oceněny na 15,3násobek očekávaného zisku na akcii ve výši 4,40 USD za rok 2021.

JPMorgan $JPM+0.8% 

S tržní kapitalizací 463 miliard dolarů není JPMorgan jen jednou z největších bank na světě, ale také jednou z největších společností. Společnost má téměř 4 900 poboček a poskytuje téměř všechny možné finanční služby, včetně spotřebitelského a komerčního bankovnictví, hypotečních úvěrů, kreditních karet, správy aktiv a investičního bankovnictví. V roce 2020 měla společnost tržby ve výši téměř 120 miliard dolarů.

Na posledním hovoru k výsledkům vedení uvedlo, že výhled čistých úrokových výnosů pro rok 2021 činí přibližně 52,5 miliardy USD, což je stejná hodnota jako ve druhém čtvrtletí, ale tento výhled byl potvrzen ještě před oznámením Fedu, že pro příští rok vyhlíží změnu své politiky.

Čisté úrokové výnosy v posledním čtvrtletí vzrostly o 1 % na 13,2 miliardy USD, což bylo částečně způsobeno sazbami, které oproti předchozímu období mírně vzrostly. Mírný nárůst čistých úrokových výnosů v době, kdy jsou sazby stále nízké, by mohl předznamenat vynikající zisky v této oblasti v příštích dvou letech. JPMorgan by měla být jedním z hlavních příjemců vyšších úrokových sazeb, protože Fed začíná zpřísňovat svou měnovou politiku.

JPMorgan těží také ze zvýšeného prodeje domů. Jako přední poskytovatel úvěrů s průměrným objemem úvěrů ve výši 1 bilionu USD má JPMorgan velikost a rozsah, kterému se většina konkurentů nevyrovná, což by mohlo pomoci zabránit výraznému oslabení, pokud vyšší sazby skutečně zatlačí na poptávku po úvěrech.

JPMorgan sice během velké recese snížila dividendu, ale již 11 let po sobě ji zvyšuje a výnos z akcií činí 2,6 %. Akcie se obchodují s poměrem ceny a zisku 10,4 při použití odhadu zisku na akcii ve výši 15 USD pro rok 2021.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

$JPM+0.8% mám nakoupeno, na ty další dvě akcie se velmi rád podívám blíže

Výborné tipy 👏

Partner

Jak říkám já, tradiční výběr z bobulí 👌😅

Ano ano, tak nějak 😂