S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Akcie PayPal přestavují výjimečnou příležitost ve vztahu k riziku a výnosu

PayPal Holdings $PYPL+0.3% má pozitivní hodnocení poměru rizika a výnosu na základě jejího konzistentního růstu na špičce v kombinaci s hluboce diskontovaným oceněním a vedoucím postavením na trhu. Akcie společnosti se v současnosti obchoduje za třetinu ceny oproti maximům z července minulého roku. Investoři by se tak měla ptát, zdali je vhodný čas na nákup této podhodnocení akcie. 

Společnost PayPal, zdroj: Google 

Je až neuvěřitelné, že tržby společnosti PayPal $PYPL+0.3% by měly v roce 2022 překonat tržby společnosti Visa $V+0.2%. Společnost Visa byla založena v roce 1958, zatímco PayPal byl spuštěn v roce 1998. To poukazuje na zrychlené možnosti růstu v oblasti fintech. Růstový potenciál se naplno projeví při srovnání společnosti PayPal s jednotlivými lídry v oboru, společnostmi Visa a Mastercard $MA+0.4% .

https://twitter.com/buliosofficial/status/1500017844821676033

Srovnání s konkurenčními společnostmi

Společnost PayPal v posledních osmi letech trvale dosahuje podstatně vyššího tempa růstu než společnosti Visa a Mastercard

Období od roku 2013 do roku 2021 představuje přesný obraz relativní výkonnosti těchto tří firem. Společnost za dobu 8 let vykázala 23% meziroční růst tržeb což je více než dvojnásobný oproti 10 % růstu společností Visa a 11 % růstu společnosti Mastercard. 

Z hlediska obchodního modelu je důležité poznamenat, že jak Visa, tak Mastercard byly silně ovlivněny COVID a z toho vyplývajícím poklesem fyzického pohybu a souvisejících výdajů. Na druhou stranu společnost PayPal získala významný impuls díky přechodu na online výdaje.

Dopady COVID je důležité mít na paměti v průběhu roku 2022, neboť se zdá pravděpodobný návrat k průměru v tempech růstu těchto tří společností. V podstatě by společnosti Visa a Mastercard měly i v roce 2022 vykazovat relativně vysoké tržby ve srovnání se společností PayPal, neboť se vrátí k 10 až 11% meziročnímu růstu tržeb, který zaznamenaly v posledních osmi letech. Růst společnosti PayPal v roce 2022 bude pravděpodobně historicky slabší, neboť 28% růst zaznamenaný v roce 2021 (bez eBay) zažívá návrat k 23% tempu růstu dosaženému v předchozích osmi letech.

Návrat společnosti PayPal k průměru může také znamenat návrat k 18% tempu růstu celkových tržeb zaznamenanému od roku 2013 (včetně eBay). Nebylo by překvapením, kdyby tempo růstu společnosti PayPal (bez eBay) začalo zpomalovat směrem k vysokým desítkám, protože její základna tržeb se zvětšuje a růst se stává obtížnějším.

Srovnání výkonosti akcie PayPal s akcie Visa a MaterCard v posledních 5 letech, 
Zdroj: Google Finance

Shrnutí očekávání

Po přezkoumání historických trajektorií růstu a budoucích očekávání těchto tří společností můžeme říci, že očekávání společností Visa a Mastercard jsou výrazně nad jejich příslušnými trendy. To otevírá prostor pro výrazné zklamání v letech 2023 a 2024. V případě společnosti PayPal je vzhledem k jejímu velkému diskontu ocenění spolu s odhady růstu, které jsou v souladu s historickými trendy, zřejmé, že současná cena akcií diskontuje budoucí zklamání.

Vzhledem k tomu, že se společnost PayPal v současné době obchoduje s 31%, resp. 38% diskontem vůči společnostem Visa a Mastercard, zdá se, že pokud nedojde k podstatnému odchýlení od historických trendů, existuje v akciích společnosti PayPal ve vztahu k její srovnatelné skupině výjimečná příležitost k riziku a výnosu.

Závěr

Celkově vzato nabízí PayPal vzácnou asymetrickou růstovou příležitost. Akcie jsou neomezené směrem vzhůru, zatímco směrem dolů jsou ukotveny růstem, který je na špičkové úrovni, hluboce diskontovaným oceněním. V kombinaci s vedoucím postavením společnosti PayPal na trhu a rozsáhlým souborem příležitostí v odvětví fintech má společnost PayPal skutečně dobrou pozici pro poskytování nadprůměrných zisku.

Osobně se mi akcie Paypal velmi libí a rád bych je nakoupil za cenu okolo 80$ za akcii.

Autorem původního článku je Brian Kapp. Nejedná se o investiční doporučení a případné investiční rozhodnutí je jen ve vašich rukách.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Autor @michalsnobl má karmu 143 a je členem této skupiny od 17/11/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory skupiny. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

Zajímavé srovnání s konkurencí