S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

3 ETF, která vám dost možná v budoucnu zajistí balík peněz

Dominik Petrnoušek
23. 6. 2023
5 min read

Minule jsem se zaměřil na dividendová ETF, které vám mohou zajistit pasivní příjem právě svou pravidelnou výplatou. Dnes se ale podíváme na opačný konec spektra - na ETF růstová, která mají solidní předpoklady pro budoucí růst.

Dnes se podíváme na 3 ETF, které mají solidní potenciál v budoucnu růst. A co je důležitější - premisy, kvůli kterým by se to mělo dít.

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF $EQDS

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF má dobré předpoklady pro růst v budoucnu z několika důvodů:

Zaměřuje se na kvalitní evropské společnosti, které jsou dobře postaveny k tomu, aby generovaly dlouhodobě udržitelné dividendy a zároveň poskytovaly potenciál pro růst cen akcií. Tato strategie výběru oceňování a kvality by tento fond mohla podpořit, aby dlouhodobě převyšoval trh. Fond má diversifikovanou expozici na velké a střední společnosti v 16 rozmanitých evropských trzích. Tento geografický i odvětvový rozsah nabízí investorům větší šance na růst vzhledem k rozdílným dynamikám regionů a odvětví. Může to také pomoci fondu snížit volatilitu tím, že vyvažují slabé pozice jednotlivých trhů.

Evropské akciové trhy mají dlouhodobě tendenci zvyšovat svou relativní výkonnost, protože rostoucí obchodní integrace Eurozóny, pokrok v oblasti financí a zvýšené geopolitické riziky pro trhy mimo Evropu nabízejí atraktivní výhled pro investice do těchto akcií. I když není zaručeno, že se fond bude držet dosavadní výkonnosti, u strategie, jakou nabízí tento fond, je tento pozitivní dlouhodobý růst fundamentálně podpořen. Alespoň se na tom shodnou analytici a historická data.

iShares MSCI Europe UCITS ETF $IMEU 

iShares MSCI Europe UCITS ETF má několik charakteristik, které mu dávají potenciál pro dlouhodobý růst.

Nejprve sleduje MSCI Europe Index, který hodnotí výkonnost 500 velkých a středních společností v 16 rozmanitých evropských trzích. Tento široký základ nabízí investorům šanci zachytit růst prostřednictvím sektorové i geografické diverzifikace. I když současný výkon fondu není zárukou budoucího vývoje, dlouhodobě by tato diverzifikace měla nahrávat potenciálu pro růst.

Za druhé evropské akcie dlouhodobě vykazují schopnost zvyšovat svou relativní výkonnost, zejména díky rostoucímu propojení evropských ekonomik, pokroku v digitální integraci a tržních pohybech způsobených politickým nepokojem mimo Evropu. Navzdory krátkodobým cyklům má index MSCI Europe dlouhou historii nadprůměrných výsledků.

Zatřetí, malé a střední evropské společnosti, ve kterých má fond velkou expozici, obvykle vykazují vyšší růstový potenciál než velké společnosti. Mohou více těžit z demografických trendů a poptávkových šoků.

I přes krátkodobou volatilitu související s dluhovou krizí eurozóny nebo Brexitem, evropská ekonomika zůstává odolná, s dlouhodobou dynamikou podporovanou strukturálními reformami a pokračující globalizací. To by mělo pozitivně podporovat dlouhodobý růst evropských akcií.

HSBC MSCI Europe Ex-UK UCITS ETF

HSBC MSCI Europe Ex-UK UCITS ETF je poměrně specifické.

Sleduje MSCI Europe ex-UK NR Index, který mapuje velké a střední společnosti v 17 evropských zemích mimo Velkou Británii. Tato široká diverzifikace napříč regiony s rozdílnými ekonomickými dynamikami může pomoci snížit volatilitu a zachytit růstové příležitosti.

Podle prospektu akcie mimo Velké Británie obecně vykazují vyšší relativní růst ve srovnání s britským trhem. To je způsobeno částečně tím, že evropské země eurozóny zaznamenávají vyšší HDP růst než Velká Británie v důsledku jejich úzké obchodní integrace.

Za třetí fond je zaměřen na velké a střední společnosti. Ty obecně nabízejí vyšší stabilní růst než malé společnosti s větší nepředvídatelností. Kombinace růstu a stability, kterou poskytují velké podniky, by mohla podpořit dlouhodobý potenciál tohoto fondu.

Jedná se o poměrně nové ETF, proto krátká historie

Máte zde svého favorita? Věříte evropským akciím a TEF?

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.