S&P 500 ^GSPC 5,010.6 +0.87%
Nvidia NVDA $795.18 +4.35%
Tesla TSLA $142.05 -3.40%
Amazon AMZN $177.23 +1.49%
Alphabet GOOG $157.95 +1.43%
Apple AAPL $165.84 +0.51%
Microsoft MSFT $400.96 +0.46%
Meta META $481.73 +0.14%

Seriál - Investiční nástroje: Konvertibilní dluhopisy

Brokero
25. 8. 2023
5 min read

V rámci naší prémiové služby za námi chodí klienti s produkty, které jim jsou nabízeny ze strany jejich privátních či prémiových bankéřů. Jedná se o fondy, dluhopisy nebo certifikáty apod. Naší snahou je ukázat jim, jaké výhody, ale i úskalí zvažovaná investice přináší.

Dalšími nástroji, se kterými se naši uživatelé Brokero Premium setkávají, jsou konvertibilní dluhopisy. Hlavní rozdíl proti klasickým korporátním bondům je možnost směny dluhopisů v předem stanoveném poměru za akcie jejich emitenta. Na jedné straně se tak může jednat o dluhopis s fixním kuponem, který držitel průběžně inkasuje a k datu splatnosti je mu vyplacena nominální hodnota. Na druhé straně má investor možnost (které ale nemusí využít) směnit dluhopisy v definovaném konverzním poměru za akcie a dále participovat na jejich vývoji (z věřitele se stává akcionář).

Popis produktu

Jedná se v podstatě o hybrid dluhopisů a akcií se zabudovanou call opcí, tedy o produkt, který se tváří tak, že si z obou aktiv bere jen to nejlepší. Jako modelový příklad si můžeme vzít dluhopis společnosti Lannett (ISIN US51602UAC27), který ale ve výsledku nedopadl úplně podle původních předpokladů. Bond se splatností 1.10. 2026 má kupon ve výši 4,5 %, přičemž strike cena, tedy konverzní cena byla původně nastavena na 15,29 USD. To znamená konverzní poměr 65,4022, čili že za každých 1.000 USD nominálu by investor získal 65 akcií. Přistoupit ke směně do akcií dává smysl za předpokladu, že je jejich cena v době splatnosti vyšší než ta konverzní. Pokud tomu tak není, investor kromě kuponů získává zpět vložené prostředky.

Výhody

Mezi největší výhody tohoto instrumentu patří, že investor může získat akcie výrazně levněji proti jejich aktuální ceně na burze (pokud je strike nižší než tržní ocenění). To vše se zárukou, že i v nejhorším případě dostane zpět svůj vklad. Kurz konvertibilního dluhopisu se tak při ceně nad strikem chová více jako akcie a zisk může být v podstatě neomezený. Naproti tomu při poklesu ceny akcií klesá i kurz dluhopisu jen do doby, kdy se výnos srovná s tržními úrokovými sazbami.

Nevýhody

Naopak nevýhodou je nižší úroveň kuponu v porovnání s klasickým korporátním dluhopisem, a to právě s ohledem na možnou směnu za akcie. Problematické může být i nastavení realizační ceny, jejíž úrovně akcie nikdy nemusí dosáhnout. Obecně se jedná o výhodný model zejména pro společnosti, jejichž hospodaření není v optimální kondici (zajistí si levnější financování). Z toho vyplývá další riziko pro investora, a to že si kupuje rizikový dluhopis s relativně nízkým výnosem. Tím se dostáváme k tomu, že tento typ instrumentu využívají zejména firmy, pro které je to v daný okamžik výhodné a nejsou schopny prodat ani ufinancovat klasický korporátní bond s vyšším výnosem. Pokud se vrátíme k výše uvedenému příkladu, tak zde nejdříve došlo k posunu realizační ceny na 61,1595 USD (konverzní poměr se změnil na 16,3507), což je dáno emisí nových akcií. Při pohledu na vývoj ceny je patrné, že se její úroveň od data emise v září 2019 nikdy nepřiblížila té realizační. Naopak s růstem úrokových sazeb a celkovými problémy Lannettu výrazně klesala až do výsledného bankrotu. Přes to, že nebyla překročena realizační cena, došlo ke konverzi do téměř bezcenných akcií obchodovaných již mimo regulovaný trh (OTC), které byly posléze delistovány a investice se stala bezcennou.

Verdikt

Investice do instrumentů jako jsou konvertibilní dluhopisy, je třeba vždy pečlivě zvážit. Na jedné straně se může zdát, že jde o téměř bezchybný nástroj, na kterém není možné prodělat, ale opak je pravdou. Takto koncipovaný dluhopis má jistě své klady, ale vždy je třeba se dívat na samotného emitenta. Ti se rekrutují zejména (i když ne ve všech případech) z problémovějších společností a na výše uvedeném případu je jasně zřetelné že investice, která je prodávána jako bezpečná, nemusí vždy dopadnout podle plánu. Podobné investiční nástroje nejsou pro každého a tak k tomu přistupujeme i my. Ve většině případů jsme zatím k těmto instrumentům kladné stanovisko neměli.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.