S&P 500 ^GSPC 5,070.55 +1.20%
Nvidia NVDA $824.18 +3.65%
Meta META $495.78 +2.92%
Tesla TSLA $144.61 +1.80%
Microsoft MSFT $407.06 +1.52%
Amazon AMZN $179.52 +1.29%
Alphabet GOOG $159.92 +1.25%
Apple AAPL $166.82 +0.59%

4 akcie z oblasti obnovitelných zdrojů, kterým byste se měli raději vyhnout

Redakce Bulios
28. 3. 2024
4 min read

Investice do společností působících v oblasti obnovitelné energie se stávají stále atraktivnějšími. Rostoucí povědomí o klimatických změnách a neustálý tlak na snižování emisí skleníkových plynů podporují růst tohoto dynamického odvětví. Společnosti působící v této sféře hrají klíčovou roli v přechodu na udržitelnější způsoby výroby energie, a to především díky svému zaměření na větrnou, solární a jiné obnovitelné zdroje energie.S tímto růstem však přicházejí i nové výzvy.

Přes veškeré ambice a rozsáhlé aktivity, některé společnosti čelí komplexním problémům, které mohou mít významný vliv na jejich finanční výkonnost a dlouhodobou udržitelnost. Tyto výzvy zahrnují administrativní překážky, pokles zisků, rostoucí konkurenci v oblasti obnovitelných zdrojů energie a technologické výzvy spojené s rozvojem nových energetických technologií.

NextEra Energy Partners $NEP+4.8%

NextEra Energy Partners je jedním z předních hráčů v oblasti větrné a solární energie. Společnost má ambiciózní plány a rozsáhlé aktivity, které zahrnují provozování a výstavbu větrných a solárních elektráren. Nicméně, nedostatečná stabilita ve finančních výsledcích představuje výzvu pro investory. V posledních letech došlo k poklesu zisků, které se odrazilo i ve výkonu akcií. Například za rok 2023 společnost zaznamenala pokles čistého zisku o 136 % ve srovnání s předchozím rokem. Kromě toho se NextEra Energy Partners potýká s různými administrativními výzvami, včetně regulace a povolovacích procesů, což může ovlivnit její budoucí výkonnost a růst.

NEP
$28.77 $1.31 +4.77%
Capital Structure
Market Cap
2.7B
Enterpr. Val.
8.7B
Valuation
P/E
84.6
P/S
2.2
Dividends
Yield
12.0%
Payout
719.4%

Clearway Energy $CWEN+2.3%

Clearway Energy je společnost s rozmanitým portfoliem v oblasti čisté energie, zahrnujícím výrobu elektřiny z větrných, solárních a plynových zdrojů. Avšak, i přes svou rozsáhlou činnost má Clearway Energy problémy s udržením stabilních příjmů. Za rok 2023 společnost zaznamenala pokles tržeb o 5 % ve srovnání s předchozím rokem. Rostoucí konkurence v oblasti obnovitelných zdrojů energie a technologické výzvy spojené s vývojem nových energetických technologií mohou způsobit obtíže s udržením konkurenceschopnosti Clearway Energy v dlouhodobém horizontu.

CWEN
$23.59 $0.53 +2.30%
Capital Structure
Market Cap
4.7B
Enterpr. Val.
12.8B
Valuation
P/E
35.2
P/S
3.6
Dividends
Yield
6.6%
Payout
797.4%

AES Corporation $AES+2.5%

AES Corporation je globální energetická společnost se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, včetně větrné, solární a hydroelektrické energie. Společnost má ambiciózní plány rozvoje a expanze, ale nedostatečná stabilita ve finančních výsledcích představuje riziko pro investory. V posledních letech tržby AES nerostou, což vyvolává obavy ohledně její schopnosti udržet ziskovost a konkurenceschopnost. Náročné podmínky včetně volatilních cen energie, mohou dále ohrozit výkonnost akcií této společnosti.

AES
$17.12 $0.42 +2.52%
Capital Structure
Market Cap
12.2B
Enterpr. Val.
37.5B
Valuation
P/E
50.4
P/S
1.0
Dividends
Yield
3.9%
Payout
183.5%

Sunnova Energy $NOVA+2.6%

Sunnova Energy je společnost s rozsáhlou sítí zákazníků, která se specializuje na solární energii a související služby. Přestože má společnost silnou zákaznickou základnu, potýká se s rostoucími ztrátami, což naznačuje možné problémy s udržením ziskovosti v dlouhodobém horizontu. Za rok 2023 Sunnova Energy zaznamenala ztrátu ve výši 15 milionů dolarů, což je nárůst o 20 % ve srovnání s předchozím rokem. Tyto ztráty mohou být způsobeny konkurenčním tlakem, náklady na rozvoj nových technologií nebo neefektivními obchodními modely. Investoři by měli být obezřetní a pečlivě zvážit rizika spojená s investicemi do této společnosti, zejména pokud jde o její schopnost dosáhnout udržitelného a stabilního zisku v budoucnu.

NOVA
$3.92 $0.10 +2.62%
Capital Structure
Market Cap
480.1M
Enterpr. Val.
7.8B
Valuation
P/E
-1.1
P/S
0.7
Dividends
Yield
-
Payout
-0.1%

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.