S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

3 акции с потенциал за растеж, които са подценени с повече от 10%

Grozdan Iliev
1. 5. 2024
1 min read

Тези три компании имат дълга история на стабилни плащания и отлична адаптация към пазарните промени, което може да ги направи привлекателни. Въпреки неотдавнашните спадове, тези компании показват потенциал за бързо възстановяване и дългосрочен растеж, благодарение на силните си фундаментални показатели и стратегически инициативи.

Сега, когато акциите им се предлагат на преференциални цени, пред инвеститорите се откриват нови възможности. Този период може да се разглежда като подходящ момент за търсещите качествени акции на по-привлекателни цени, като анализаторите очакват, че растежът може да последва с постепенното стабилизиране на пазарната среда.

PPG Industries $PPG+0.3%

PPG Industries, признат лидер в областта на бои и покритияе в процес на стратегически промени и преструктуриране с цел засилване на конкурентоспособността си и повишаване на рентабилността. Компанията, която отчете приходи за 2023 г. в размер на над 18 млрд. продажба на активи на сегмента си за архитектурни покрития в САЩ и Канада, който генерира годишни приходи от 1,8 млрд. долара. Този ход е в отговор на спада на търсенето в сегмента "Направи си сам" (DIY), който компанията разглежда като дългосрочна тенденция. Въпреки това PPG ще запази дейността си в този сегмент в Азия, Европа и Латинска Америка, където очаква по-добри резултати, особено поради силния растеж на пазари като Мексико.

PPG
$131.42 $0.40 +0.31%
Fair Price: $238.71
Azvxjn: 14.59%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

В рамките на портфолиото си PPG активно търси възможности за оптимизиране на операциите. Неотдавнашната продажба на европейския й бизнес в областта на маркировката е пример за усилията й да се съсредоточи върху най-печелившите части от бизнеса си. Тази стратегия не само помага на PPG да повиши оперативната си ефективност, но също така позволява на компанията да насочи ресурси към развитието на новииновативни продукти и технологии, които могат да укрепят пазарните й позиции в дългосрочен план.

PPG
$131.42 $0.40 +0.31%
Target Price
160.42 (+22.07% Upside)

PPG Industries е известна с дългата си история на изплащане на дивиденти - традиция, която датира от 1899 г. Въпреки настоящите предизвикателства и спада на акциите през 2023 г., PPG поддържа стабилна дивидентна доходност от около 1,9 % и продължава политиката си на редовно увеличаване на дивидентите - практика, която компанията поддържа от 52 години. Тази финансова устойчивост и способност за генериране на редовни парични потоци, дори във времена на икономически сътресения, може да направи PPG привлекателна опция за консервативни инвеститори, търсещи сигурност и стабилност в нестабилни времена.

Archer-Daniels-Midland $ADM-0.4%

Archer-Daniels-Midland, една от водещите световни компании в областта на агробизнесае известна с обширното си портфолио от селскостопански продукти и услуги. Със седалище в Чикаго, Илинойс, компанията преработва зърнени и маслодайни култури в храни, фуражи за животни, промишлени продукти и биогорива. През 2023 г. ADM отбелязва незначителен спад, тъй като общите ѝ приходи достигат 93 млрд. долара, което представлява 7% спад в сравнение с предходната година.

ADM
$60.49 -$0.23 -0.38%
Fair Price: $41.36
Ncyeir: 90.46%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

ADM непрекъснато се стреми да разширява своите бизнес операции и да навлиза на нови пазари. Последни Придобиваниякато поглъщането на Neovia, доставчик на решения за животновъдството, за 1,7 млрд. долара през 2019 г., допълнително разшириха присъствието на компанията в сектора на храненето на животните и укрепиха нейните позиции. Освен това ADM инвестира в иновации и технологии, които подпомагат устойчивостта и ефективността на дейността ѝ. През 2020 г. компанията стартира нови технологичен център в Чикаго, фокусиран върху разработването на нови продукти и решения за преработка на храни и биотехнологии.

ADM
$60.49 -$0.23 -0.38%
Target Price
95.17 (+57.33% Upside)

В областта на финансовите резултати Archer-Daniels-Midland последователно демонстрира способността си да генерира силен паричен поток, което й позволява да поддържа конкурентно изплащане на дивиденти. През 2023 г. компанията отчете свободен паричен поток, надвишаващ 2,9 млрд. млрд. долара, което представлява значително увеличение спрямо 2,1 млрд. долара през предходната година. Благодарение на тази финансова сила тя успя да увеличи тримесечния си дивидент, затвърждавайки позицията си с над 50 години непрекъснат ръст на дивидентите.

Kenvue $KVUE-0.5%

Kenvue, която наскоро беше отделенаот Johnson & Johnson $JNJ-1.8%, представлява един от най-новите играчи в сферата на потребителските стоки, но вече може да се похвали с дълга история на изплащане и повишаване на дивидентите. Въпреки че е самостоятелно на пазара от съвсем скоро, тя носи богатата история на своята компания майка. Тази компания управлява портфолио от добре познати марки като Tylenol, Listerine и Band-Aid, които са дълбоко вкоренени сред потребителите.

През 2024 г. акциите на Kenvue бяха изправени пред предизвикателства, включително негативното влияние на неблагоприятните обменни курсове и стагнацията на китайския пазар, което доведе до по-ниски от очакваните резултати. Компанията очаква печалба на акция в диапазона от 1,10 до 1,20 долара през тази година, което е под прогнозите на анализаторите от 1,26 долара на акция. Въпреки че новината доведе до спад на акциите с 11,5 %, фундаменталната сила на марките на Kenvue и тяхната популярност биха могли да осигурят бързо възстановяване.

KVUE
$19.35 -$0.09 -0.46%

Kenvue продължава да прилага стратегии, които трябва да осигурят растеж и устойчивост през следващите години. Дружеството инвестира в маркетингови и иновационни дейности, за да засили позициите си и да отговори на променящите се потребителски предпочитания. С дивидентна доходност 4,2 % и очаквания стабилен парични потоци, Kenvue може да предостави на инвеститорите атрактивна възможност за закупуване на акции на преференциална цена.

Отказ от отговорност: В Bulios ще намерите много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, така че винаги сами извършвайте задълбочен анализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.