S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

IPO Pizza Coloseum: příležitost roku nebo past na investory?

Pravděpodobně jste všichni zaregistrovali právě probíhající IPO Pizza Coloseum, které má být jedno z největších (nejen letošních) českých IPO na trhu Start. Rezervovat si akcie bylo možné od 22. 6. 2022 a oproti původnímu plánu byl úpis prodloužen o týden - tedy do 19. 7. 2022. Holdingu Pizza Coloseum přinese IPO důležitou finanční injekci. Co ale přinese investorům? Naváže na předchozí úspěšná česká IPO nebo je zde zaděláno na propadák roku? Pojďmě si Pizza Coloseum nejdříve trochu představit.

Pizza Coloseum je ve své současné podobě a vlastnické struktuře ani ne rok stará firma. Když ovšem vezmeme v úvahu její předchozí formy existence, rázem máme před sebou firmu s velmi slušnou, sedmadvacetiletou historií.

Firma byla založena v patosu začátku 90. let 20. stol., tedy v době překotných společensko-politických změn a na prahu nových příležitostí. Její otec zakladatel ,Jan Mužátko, ji založil 1. 6. 1991 jako typickou malou "garážovou" firmu, jejímž prvotním posláním byl prodej občerstvení na legendárním Karlově mostě v Praze. Firmě se už od počátku dařilo. Není tak divu, že původní, relativně skromné podnikatelské plány, byly velmi brzy rozšířeny, což přehledně zobrazuje následující grafika:

 

Firma nejen rozšiřovala svůj produktový sortiment, ale také celkový podnikatelský záměr, který stále více směřoval ke konceptu restaurace. Postupem času se tak firma dopracovala až do současného stavu, kdy se zabývá provozem restaurací (gastronomií), cateringem a pořádáním společenských akcí (eventů), velkoobchodem s gastronomickým zbožím a prodejem franšíz se souvisejícími službami.

Současný Coloseum Holding je akciová holdingová společnost založená dne 1. 2. 2021. Společnost byla vytvořena především za účelem zjednodušení vlastnické struktury a konsolidaci podílů v jednotlivých společnostech, většinou jednotlivých restaurací podnikajících ve formě společností s ručením omezeným.

Od roku 2008 začala skupina nabízet franšízový koncept, na základě kterého se otevřely restaurace Pizza Coloseum v Teplicích a v Ostravě. V roce 2014 pak následovalo založení Pivovaru Národní v Praze. V roce 2019 dokončila skupina zatím největší jednorázovou investici do pražské Občanské Plovárny. Došlo k nákupu 100% obchodního podílu společnosti Big-Ham, která je nositelem nájemní smlouvy na pronájem prostor až do roku 2055. Objekt slouží pro provozování velkých cateringových akcí, kongresů, konferencí, kulturních akcí a dále je zde provozována restaurace.

 

 

V roce 2020 skupina oslavila výročí 25 let na trhu. Před nástupem pandemie Covid-19 navštívilo provozy skupiny ročně v průměru 1.5 mil. zákazníků (2017–2019) a restaurace skupiny měly 45.000 členů věrnostního BAKARTA klubu (2020). V posledním roce před pandemií (v roce 2019) dosáhly konsolidované tržby skupiny celkem 352.000.000,-Kč a tržby z prodeje výrobků a služeb a tržby za prodej zboží společnosti Pragogastro celkem 152.000.000,-Kč. Skupina zaměstnávala téměř 400 lidí. V roce 2021 vlivem pandemie klesly tržby podle konsolidovaných účetních výkazů skupiny na celkem 145.000.000,-Kč a počet zaměstnanců klesl na 105.

Hlavními koncovými zákazníky skupiny restaurací Pizza Coloseum jsou během oběda zaměstnanci, turisté a podnikatelé, večer a o víkendech jsou restaurace oblíbené také mezi rodinami s dětmi. Skupina je také částí tržeb závislá na kulturních či sportovních akcích, kam dodává catering či je i sama pořádá ve svých prostorách (např. Občanská Plovárna).

Skupina generuje své tržby výhradně v České republice. Praha tvořila v roce 2019 odhadem téměř 80% celkových tržeb, zbylá část připadala na ostatní převážně krajská města (Ostrava, Brno, Pardubice, Liberec, Kladno a České Budějovice). Turisté tvoří zhruba 30% celkových tržeb v Praze, což by odpovídalo 25% podílu na celkových tržbách skupiny v roce 2019.
 

Skupina dodává drtivou většinu výrobků a služeb koncovým B2C (business-to-customer) zákazníkům. Na B2B (business-to-business) klientelu, tj. mezi obchodními partnery, je zaměřena pouze společnost Pragogastro, z menší míry pak i Občanská Plovárna.

Na začátku roku 2022 získala společnost All-Star Holding 19.2% podíl firmy Coloseum Holding, podíl Jana Mužátka tak poklesl z původních 100% na 88.8%.

Finanční a hospodářská situace firmy

Celkově slibný rozvoj firmy výrazně přibrzdila pandemie covidu, která znamenala pro celý gastronomický sektor katastrofu. Výraznému zhoršení hospodářských výsledků se bohužel nevyhnula ani Pizza Coloseum, která byla situací donucena výrazně zredukovat počet svých zaměstnanců. I přes mnohá úsporná opatření se za poslední dva pandemické roky výrazně zvýšilo zadlužení firmy, které se nyní téměř rovná účetní hodnotě celého holdingu. Jako určité negativum lze chápat i fakt, že většina (skoro 60%) majetku firmy tvoří nehmotný majetek. V porovnání se svými konkurenty v oboru jde o nadprůměrně vysoké číslo.

Firma splácí bankovní i nebankovní úvěry, byly také sjednány splátkové kalendáře na pohledávky vůči státu. Zejména v období pandemie se firmě nedařilo vytvářet pozitivní cash-flow. Nyní se situace zlepšuje, ale jen pomalu. K výraznému zlepšení má dojít po úspěšném IPO firmy, získané peníze výrazně pomohou s financováním provozních výdajů firmy i naplněním plánů budoucího rozvoje.

 

 

Plány dalšího rozvoje firmy

Přes provozní problémy poslední doby má firma velmi ambiciózní plány svého dalšího rozvoje. Velké naděje vkládá zejm. do dlouhodobé spolupráce s Caffe Pascucci, které má přinést propojení mezi tradičním kavárenským konceptem a pizzerií. Tato synergie má nejen přivést více zákazníků, ale také zefektivnit celkové provozní náklady.

Skupina Coloseum plánuje otevřít v následujících 3-5 letech až 25 restaurací Pizza Coloseum (včetně frančízových) a 30-50 kaváren Pascucci. Vstup na burzu a zhruba třetina nového kapitálu by měla být využita na investice do nových prostor a podporu růstu (včetně např. potřeby financování nárůstu pracovního kapitálu).

Plány rozvoje lze hodnotit jako splnitelné, ovšem za podmínky úspěšného IPO a neopakování covidových restrikcí.

Klady, zápory a rizika

+ dlouhá historie firmy a více než 25-tileté podnikatelské zkušenosti majitele firmy
+ diverzifikovaná gastronomická skupina zahrnující casual dining restaurace, catering a speciální akce s podporou velkoobchodní organizace
+ etablovaná značka Pizza Coloseum s širokou spotřebitelskou základnou
+ nyní oslabený gastronomický trh nabízející možnosti rychlého růstu za výhodných podmínek
+ expanze kavárenského businessu Caffé Pascucci
+ efektivnější spolupráce a synergie v rámci skupiny a lepší využití stávající klientské základny (40.000 držitelů Bakarty)
+ jasný a konkrétní plán dalšího rozvoje a směřování firmy

- vysoká zadluženost firmy, která spolu s nedostatečným cash-flow nyní téměř znemožňuje rychlou expanzi firmy
- příliš vysoký podíl nehmotného majetku (v porovnání s konkurencí v oboru)
- riziko dalšího zvyšování provozních nákladů, zejm. v důsledku drahých energií, což by snížilo už tak velmi nízkou marži a tím i ziskovost firmy
- v případě další pandemické vlny riziko dalších uzavírek v sektoru gastronomie
- při neúspěšném IPO nedostatek prostředků k financování dalšího provozu i plánů rozvoje
- nevhodná doba na IPO (značná nervozita na trzích a pokles většiny hlavních světových indexů)
- riziko dalšího zvyšování sazeb, které prodraží dluhové financování firmy
- riziko recese a tím i úbytku zákazníků
- manažerské riziko, jelikož správní rada má pouze jediného člena (Jan Mužátko)
- riziko zhoršené geopolitické situace, která může negativně ovlivnit globální turistický ruch a snížit počet turistů navštěvujících Českou republiku, což se negativně projeví na tržbách

Závěrečné shrnutí

Pizza Coloseum je zajímavou a perspektivní firmou s dlouhou historií fungování a stabilním manažerským vedením. Má jasný plán dalšího rozvoje, který ji může pomoci překonat současné obtíže. S nynějším IPO se však pojí značná rizika, z nichž největší je značná zadluženost firmy, vysoký podíl nehmotného majetku, riziko dalšího růstu nákladů i riziko dalších covidových restrikcí. Investici do nové emise jejich akcií proto hodnotím jako velmi rizikovou.

Zdroje informací:
- analýza společnosti zveřejněná na o.portu.cz
- portály www.kurzy.cz, www.e15.cz

Disclaimer: tento článek je soukromým pohledem jeho autora, nelze jej chápat jako investiční doporučení. Má sloužit zejména ke studijním účelům a k další diskuzi.


Autor @dalibor007 má karmu 91 a je členem této komunity od 07/07/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

A je to tady: v této chvíli je upsáno jen 162.200 kusů akcií z 425.000 nabízených. Firma tak získá místo plánovaných 100.000.000,-Kč jen 39.900.000,-Kč. Hodnota společnosti po úpisu činí 212.101.200,-Kč. S akciemi se začne obchodovat na trhu Start 25. 7. za nejnižší možnou upisovací cenu (246,-Kč).

tohle asi pass upřímně 😅

Děkuji za vaše souhlasné komentáře. Mám obavu, že toto IPO nedopadne úplně nejlépe. Dle objednávkové knihy je zatím upsána cca třetina nabízeného počtu akcií, nepomohl ani týden prodloužení úpisu. Problémy má i nedávno upsaný Gevorkyan, jehož cena se nyní pohybuje lehce pod upisovací hodnotou. Přitom Gevorkyan je výrazně zdravější a ziskovější firma než Pizza Coloseum. Teď zkrátka není vhodná doba na IPO firmy tohoto druhu!

Hezky analyzováno a shrnuto! Celá aktuální situace s Coloseem vytváří smíšené pocity a při současných problémech se příkláním k autorovu názoru - velmi riziková investice.

U této společnosti vnímám převahu rizik, než benefitů. Právě proto bych o této investici ani nepřemýšlel. Nehledě na další možné riziko v podobě covidu - myslím si, že po létě zase začne kolotoč (roušky, omezení atd.) = další snížení tržeb.

Ruce pryč :)

Stručně - past 😂

Vypadá to tak. Rozuzlení se dovíme už brzy.