Тримесечни резултати на компаниите за седмицата от 20 март до 24 март: Nike, GameStop, General Mills

Следващата седмица ще се състои смесица от китайски и американски компании, които ще представят своите тримесечни отчети. Затова, както винаги, нека разгледаме какво очакват анализаторите от най-интересните компании.

Сезон на отчетите от 20.3. - 24.3.

За най-интересните компании през седмицата приемам Nike $NKE-1.9%, GameStop $GME-5.1%, General Mills $GIS-2.0%, Chewy $CHWY-0.4%, Foot Locker $FL+2.2% и Pinduoduo $PDD+2.3%.

Какво очакват анализаторите от тези компании?

Nike $NKE-1.9%

Според Zacks Investment Research, въз основа на прогнозите на 15 анализатори, консенсусната прогноза за печалбата на акция за тримесечието е 0,5 USD. Отчетената печалба на акция за същото тримесечие на миналата година е била 0,87 щатски долара. Приходите се оценяват на 11,5 млрд. долара.

GameStop $GME-5.1%

Според Zacks Investment Research, въз основа на прогнозите на 3 анализатори, консенсусната прогноза за печалбата на акция за тримесечието е 0,16 USD. Това би означавало ръст на годишна база от 65,96%. Последната консенсусна прогноза предвижда приходи за тримесечието в размер на 2,17 млрд. долара, което е с 3,82% по-малко спрямо предходната година.

General Mills $GIS-2.0%

$GIS-2.0% се очаква да отчете тримесечна печалба в размер на 0,90 щатски долара на акция в предстоящия си отчет, което представлява промяна на годишна база от +7,1%. Очаква се приходите да бъдат в размер на 4,9 млрд. долара, което е с 8% повече от предходното тримесечие.

Chewy $CHWY-0.4%

Очаква се Chewy да отчете тримесечна загуба от 0,12 долара на акция в предстоящия си отчет, което представлява промяна от -9,1% на годишна база. Очаква се приходите да бъдат в размер на 2,64 млрд. долара, което е с 10,7% повече от предходното тримесечие.

Foot Locker $FL+2.2%

Консенсусната оценка на Zacks за тримесечната печалба в момента възлиза на 52 цента на акция, което показва спад от приблизително 69% спрямо предходната тримесечна оценка от 1,93 долара. Приходите за четвъртото тримесечие се очаква да спаднат с 8,6% до 2,139 млрд. долара, а коригираната печалба се очаква да спадне със 72% до 47 цента на акция.

Pinduoduo $PDD+2.3%

В Pinduoduo това беше единственото уточнение на оценките, което успях да намеря; никой от другите анализатори не ги покрива.
  • Чии резултати ви интересуват? Споделете с мен в коментарите!

Ако искате да споделите тази графика, можете да я изтеглите ТУК.


No comments yet
Timeline Tracker Overview