Analýza GeoPark Limited: Dividendová politika až na prvním místě

GeoPark Limited je pro mnohé možná neznámou společností, jde však o velice zajímavého těžaře ropy a zemního plynu, který se zaměřuje na odměňování akcionářů v podobě zajímavé dividendy, kterou hodlá i nadále navyšovat.

Čím se společnost zabývá?

GeoPark Limited $GPRK+1.5%  je mezinárodní společností s centrem v Hongkongu, která se zabývá těžbou ropy a plynu, jakož i obnovitelnou energií a geotermální energií. Společnost byla založena v roce 2002 a provozuje své projekty v Latinské Americe (zejména v Chile, Kolumbii, Brazílii a Argentině), v Asii (zejména v Indonésii a Thajsku) a v Evropě (zejména ve Španělsku). Společnost je jedním z největších producentů ropy a plynu v Latinské Americe.

Geopark Limited se také angažuje v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji, což je v souladu s jeho cíli, které se snaží propagovat udržitelný turismus a ekologické vzdělávání. Geopark Limited investuje do obnovitelné energie a geotermální energie s cílem snížit závislost na fosilních palivech a podporovat udržitelný rozvoj.

Geopark Limited také provozuje několik projektů v oblasti těžby ropy a plynu, které jsou založeny na moderních technologiích a metodách, které minimalizují dopad na životní prostředí. Společnost se snaží spolupracovat s místními komunitami a dodavateli, aby podpořila sociální a ekonomický rozvoj regionů, kde působí.

Geopark Limited má několik konkurenčních výhod:

  1. Společnost disponuje týmem odborníků v oblasti geologie a geofyziky, kteří mají mnoholeté zkušenosti s průzkumem a těžbou ropy a plynu. Toto umožňuje společnosti identifikovat a využít nejlepší geologické a geofyzikální technologie pro své projekty.
  2. Geopark Limited má také diverzifikované portfolio projektů v různých oblastech světa, což znamená, že společnost je méně závislá na jednom trhu nebo projektu. To pomáhá snižovat riziko a zvyšovat stabilitu příjmu.
  3. Společnost dále využívá moderní technologie a inovativní postupy, které zvyšují efektivitu těžby a snižují náklady. Společnost také usiluje o optimalizaci svých procesů a nákladů a využívá synergií mezi jednotlivými projekty.

Rizika

Rizika spojená s cenami ropy a plynu: Geopark Limited je společností, která těží ropu a plyn, což znamená, že je závislá na cenách těchto komodit. Pokles cen ropy a plynu může mít negativní dopad na výkonnost společnosti a ziskovost.

Rizika spojená s geologickými podmínkami: Průzkum a těžba ropy a plynu jsou činnosti, které jsou závislé na geologických podmínkách. Výsledky průzkumu mohou být nižší než očekávané, což by mohlo vést ke snížení produkce a ziskovosti společnosti.

Rizika spojená s politickou a ekonomickou nestabilitou: Geopark Limited působí v několika zemích, kde může být vystavena politické a ekonomické nestabilitě. To může zahrnovat změny v legislativě, vládní intervenci a další rizika spojená s mezinárodním obchodem.

Finance

Společnost zaznamenala výrazný růst tržeb od roku 2019, kdy byly tržby 393mil. USD, na víc jak 1 miliardu USD v posledních dvanácti měsících, což šlo ruku v ruce i se ziskovostí, která v tomto období prudce vzrostla.

Kromě toho se zdá, že si společnost udržuje nízké náklady na provoz, které zůstaly relativně stabilní v posledních několika letech. Tento fakt spolu s výrazným nárůstem hrubého zisku vedl k výraznému růstu provozního zisku.

Celkově lze říci, že společnost zaznamenala výrazný růst tržeb a ziskovosti, což naznačuje, že si společnost vedla dobře v posledních několika letech.

Cash Flow

Celkově společnost během roku 2022 vytvořila kladný provozní cash flow a volný peněžní tok, což naznačuje, že generuje dostatečné peněžní toky ze svých operací a po započtení kapitálových investic jí zbývá určitá hotovost, což je dobré vědět.

Společnost však měla negativní investiční peněžní tok a financování peněžních toků, což naznačuje, že investuje více, než generuje ze svých investičních činností, a utrácí více, než generuje ze svých finančních činností.

  • Společnost má nízký poměr P/E 2,80 i Forward P/E, což naznačuje, že akcie jsou relativně levné ve srovnání s jejími zisky.
  • Insider Own je na 25,91%, což naznačuje, že významné procento společnosti je vlastněno insidery.

Co je opravdu fascinující, jsou jejich enormní návratnosti ROE, ROA i ROI, totéž se dá říct ale i o jejich maržích, které jsou na poměrně vysoké úrovni.

Celkově se zdá, že společnost má silné finanční výsledky s vysokými příjmy, tržbami a ROE. Negativní poměr PEG a vysoká beta však mohou naznačovat, že se neočekává, že akcie v budoucnu porostou a mohou být volatilnější než celkový trh.

  • Bohužel je zde na mě až příliš vysoký poměr D/E, což mě odrazuje i přes působivé ukazatele a návratnost.

Co dividenda?

Společnost GeoPark Limited vyplácí pravidelnou dividendu již od roku 2011 a v posledních 5 letech dividendu každoročně navyšovala, přičemž v současnosti je dividenda na 4,96%.

Dividendová politika společnosti cílí na udržitelné tempo růstu dividend v souladu s dlouhodobým růstem ziskovosti. Vedení společnosti má ambici vyplácet i do budoucna 25-50% z čistého zisku ve formě dividend, což by mělo být udržitelné.

Jak to vidí analytici?

8 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro GeoPark Ltd má střední cíl 19,50, s vysokým odhadem 28,00 a nízkým odhadem 16,00. Medián odhadu představuje nárůst o +85,89 % z poslední ceny 10,49.

  • Jak se líbí společnost vám? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Nejsem blázen, abych šel do něčeho tak strašně závislého na ceně ropy. Navíc s totálně trash valuací

Co se týče dividend, tak je to určitě zajímavá společnost. Nicméně jak píšeš ten D/E je odrazujici. Navíc zde v tomto sektoru může dojít k rychlému vyčerpaní potenciálu.

Díky za rozbor společnosti. V investování jsem celkem amatér, líbí se ti tahle akcie? Je pro tebe z investicniho hlediska zajimava?

Timeline Tracker Overview