UFP Technologies: Mohou zlepšující se výsledky táhnout společnost vzhůru i nadále?

UFP Technologies $UFPT-1.7% je dobře zavedená společnost, která má silnou pozici na trhu. Její finanční výsledky jsou pozitivní a ukazují na stabilitu a růst společnosti. Může být tedy akcie UFPT dobrou volbou i pro investora?

UFP Technologies $UFPT-1.7% je americká společnost, která se zabývá výrobou specializovaných obalových a izolačních materiálů pro průmyslové, zdravotnické a automobilové odvětví. Jejich produkty zahrnují například ochranné obaly pro citlivé produkty, odhlučňovací materiály pro automobilový průmysl nebo zdravotnické polštáře a podložky. Společnost se také specializuje na výrobu vysoko kvalitních izolačních materiálů pro speciální aplikace, jako jsou izolace chladicích jednotek, akustické obklady a další.

Společnost UFP Technologies vznikla v roce 1963 v USA a ke dnešku má společnost pobočky a výrobní závody v USA, Kanadě, Evropě a Asii a má okolo 1500 zaměstnanců, podle údajů starých pár měsíců.

Hlavní produkty:

Ochranné obaly pro citlivé produkty - UFP Technologies vyrábí různé typy ochranných obalů pro citlivé produkty, jako jsou elektronické součástky, léčiva, kosmetické výrobky a další.

Odhlučňovací materiály pro automobilový průmysl - Společnost vyrábí izolační materiály, které snižují hluk a vibrace v automobilech a zlepšují tak pohodlí cestujících.

Zdravotnické polštáře a podložky - UFP Technologies vyrábí různé typy zdravotnických polštářů a podložek pro použití v nemocnicích, rehabilitačních centrech a domácí péči.

Izolační materiály pro speciální aplikace - Společnost se specializuje na výrobu vysoko kvalitních izolačních materiálů pro speciální aplikace, jako jsou izolace chladicích jednotek, akustické obklady a další.

Speciální produkty na míru zákazníka - UFP Technologies se zaměřuje na individuální řešení pro každého zákazníka a nabízí také custom-made produkty na míru zákazníka, které nejsou běžně k dostání na trhu a vyhovují přesně potřebám zákazníka.

Konkurenční výhody

UFP Technologies se pyšní několika konkurenčními výhodami a specializovanými produkty, které ji odlišují od ostatních výrobců obalových a izolačních materiálů.

Jednou z konkurenčních výhod společnosti je vysoká úroveň technického know-how a inovativní přístup k vývoji nových materiálů a produktů. UFP Technologies má vlastní výzkumné a vývojové týmy, které pracují na vylepšování stávajících produktů a vytváření nových řešení pro různá odvětví.

Další výhodou je specializace na výrobu custom-made produktů na míru zákazníkovi. Společnost se zaměřuje na individuální řešení pro každého zákazníka, což umožňuje nabízet speciální produkty, které nejsou běžně k dostání na trhu a vyhovují přesně potřebám zákazníka.

Mezi speciální produkty, které málokdo nabízí a jsou velmi žádané, patří například bioabsorbabilní materiály pro zdravotnické použití, "tiché obaly" pro dopravní prostředky nebo materiály s vysokou tepelnou izolací pro průmyslové aplikace.

Díky výše uvedeným konkurenčním výhodám a specializovaným produktům si UFP Technologies udržuje silnou pozici na trhu a stále získává nové zákazníky.

Finance

Tržby společnosti se od roku 2019 zvýšily o více než 75 % a v posledním sledovaném období, tedy za posledních 12 měsíců, dosáhly hodnoty 353,8 milionů dolarů.

  • Náklady na výrobu obalových a izolačních materiálů (cost of revenue) tvoří většinu z celkových nákladů a v posledním sledovaném období dosáhly hodnoty 263,5 milionů dolarů.
  • Hrubý zisk (gross profit) společnosti se v posledním sledovaném období pohyboval na úrovni 90,3 milionů dolarů, což představuje hrubou ziskovou marži 25,5 %.
  • Celkové provozní náklady (operating expense) se v posledním roce pohybovaly na úrovni 45,8 milionů dolarů.
  • Celkový provozní zisk (operating income) společnosti dosáhl v posledním roce hodnoty 44,5 milionů dolarů a poslední roky se pravidelně navyšuje.

Z analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že společnost UFP Technologies dosahuje solidního zisku, zatímco pomalinku zvyšuje své tržby.

Celkově lze tedy říci, že z analýzy výkazu zisku a ztráty společnosti UFP Technologies vyplývá pozitivní vývoj a ziskovost společnosti.

Balance Sheet

Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2022 hodnoty 378,2 milionů dolarů, což představuje nárůst o více než 80 % v porovnání s rokem 2019.

Celkové závazky společnosti, včetně menšinových podílů (total liabilities net minority interest), se v roce 2022 pohybovaly na úrovni 140,6 milionů dolarů.

Celkový kapitál společnosti (total equity gross minority interest) dosáhl v roce 2022 hodnoty 237,5 milionů dolarů.

Společnost má solidní finanční zdroje a pracuje s pozitivním kapitálem, což ji umožňuje investovat do svého růstu a rozvoje. Celkově lze tedy říci, že z analýzy bilance společnosti UFP Technologies vyplývá pozitivní vývoj a stabilita společnosti, což může přispět k jejímu dalšímu růstu a úspěchu na trhu.

Cash Flow

Operační cash flow společnosti se v posledním roce pohyboval na úrovni 17,7 milionů dolarů, což představuje mírný pokles oproti předchozímu roku.

Investiční cash flow společnosti se v posledním sledovaném roce pohyboval na úrovni 1,3 milionů dolarů. Společnost v minulých obdobích vynaložila na investice významné finanční prostředky, což uvádím jen jako vysvětlivku, protože v roce 2020 byla hodnota záporná.

Finanční cash flow společnosti se v posledním roce pohyboval na úrovni -25,9 milionů dolarů. Hlavní příčinou záporné hodnoty byla splátka dluhu.

Celkově lze tedy říci, že z analýzy cash flow společnosti UFP Technologies vyplývá mírný pokles operačního cash flow a záporná hodnota finančního cash flow z důvodu splátek dluhu. Společnost však v minulých letech vynaložila finanční prostředky na investice a modernizaci, což může přispět k dalšímu růstu a úspěchu na trhu.

  • Společnost je dobře zavedená a má solidní finanční výsledky. Její tržní kapitalizace dosahuje hodnoty 962,07 milionů dolarů a na základě P/E poměru lze říci, že akcie společnosti jsou relativně drahé, ale zároveň poukazují na dobré výsledky společnosti. Společnost má stabilní a rostoucí zisk (income), což indikuje dobrý výkon a stabilitu na trhu. 
  • Poměr P/B ukazuje, že akcie jsou poměrně drahé, ale zároveň ukazuje na kvalitní aktiva společnosti. Společnost má vysokou rentabilitu (ROI, ROA a ROE), což ukazuje na efektivní využívání finančních prostředků a aktiv.

Na základě těchto faktorů lze očekávat, že společnost bude schopna udržet své pozice na trhu a bude schopna nadále růst. Vzhledem k solidním finančním výsledkům je také pravděpodobné, že společnost bude schopna vyplácet dividendy svým akcionářům.

Predikce analytiků

2 analytici nabízející 12měsíční cenové prognózy pro UFP Technologies Inc mají střední cíl 134,00, s vysokým odhadem 137,00 a nízkým odhadem 131,00. Medián odhadu představuje nárůst o +3,47 % z poslední ceny 129,51.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Jak někdo může říct, že se jedná o dobrou společnost a zároveň uvést predikce analytiků, které říkají opak?
Tuto společnost by rozhodně neměli mladí investoři kupovat. Je to nudná společnost, která je už za zenitem. Jenom pro představu, společnost Sea Limited $SE-0.2% , kterou držím ve svém portfoliu za stejné období, jako uvádí autor, vykázala růst tržeb o více jak 400 %.

Jediné co si mladí investoři mohou od této společnosti koupit, tak je jejich zdravotní polštářek, kterým si v důchodu budou podpírat hlavu a sledovat jak málo vydělali, a jak jim nestačí jejich dividendy na velmi kvalitní život v důchodu.

Od roku 2019 jsou na dobré cestě, jak to tak vidím. Na mě je ale v tuto chvíli drahá na nákup.

Na jejich produkty jsem už koukal, jsou tak nudně nezajímavé, až je zajímavé, že ta společnost vykazuje růst 😂 Ale tomuto sektoru moc nerozumím, takže se omlouvám za povrchní názor, poptávku po jejich produktech neznám.

Timeline Tracker Overview