S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Společnost CDW ovládá desetinu severoamerického trhu IT produktů. Může být tedy dobrou investicí?

Pavel Botek
11. 4. 2023
9 min read

Společnost CDW ovládá desetinu severoamerického trhu IT produktů a služeb. Díky široké nabídce, úzkým vazbám na klíčové partnery a důrazu na zákazníka si buduje dominantní postavení. Mezi lety 2019 a 2022 jí navíc rapidně vzrostly tržby a čistý zisk. Růst, zdravá rozvaha a slibná budoucnost - to je CDW.

$CDW-0.2% je přední severoamerická společnost poskytující informační technologie. Sídlí v Illinois a zaměstnává přes 13 000 lidí v kancelářích po celé Severní Americe. CDW poskytuje podnikům, vládním agenturám, školám a zdravotnickým zařízením širokou škálu technologických produktů a služeb od vedoucích výrobců.

CDW prodává hardware, software a periferie od společností jako HP, Cisco, Dell, Lenovo, Apple a Microsoft. Také poskytuje odborné služby, jako je nasazení technologií, migrace infrastruktury, řízení projektů a více. Dále nabízí správu zařízení a podpůrné služby, jako je správa mobilních zařízení, virtualizace desktopů, zálohování a obnovy po havárii.

V oblasti cloudových služeb CDW poskytuje tzv. hostování, správu a poradenství pro veřejné, soukromé a hybridní cloudová řešení. Nabízí také finanční služby, jako je operativní leasing technologií, správa majetku a pojištění. Kromě toho provozuje kontaktní centrum a zajišťuje podporu pro zákazníky.

CDW má více než 250 000 zákazníků, mezi které patří podniky a vládní organizace. Díky partnerství s předními technologickými společnostmi a rozsáhlým odborným znalostem dokáže CDW reagovat na potřeby zákazníků a poskytnout jim komplexní řešení. Společnost CDW je na trhu úspěšná díky svému závazku k vynikající zákaznické zkušenosti, inovacím a důrazu na hodnotu pro zákazníka.

CDW je také předním poskytovatelem síťových produktů, jako jsou síťová zařízení, síťové kabely, Wi-Fi routery a přepínače od společností Cisco, Aruba a Juniper Networks. Nabízí řešení úložiště, jako jsou pevné disky, úložiště typu flash a síťová úložiště od společností Dell EMC, NetApp a Pure Storage.

CDW má dominantní postavení na trhu a podle odhadů kontroluje přibližně 10 % trhu IT produktů a služeb v Severní Americe. Silná pozice společnosti CDW na trhu a úzké vazby na klíčové výrobce technologií budou i nadále hrát důležitou roli v jejím růstu.

Konkurenční výhody

CDW má několik klíčových konkurenčních výhod, které jí pomáhají uspět na trhu. Za prvé, nabízí široké portfolio produktů, služeb a řešení od předních technologických společností, takže může uspokojit různé potřeby zákazníků. CDW má také úzké vztahy s dodavateli, jak už jsem uváděl - Cisco, HP, Dell, Lenovo, Apple a Microsoft, což jí umožňuje nabízet nejnovější a nejinovativnější produkty.

CDW má také rozsáhlé technické, prodejní a poradenské dovednosti, které umožňují navrhovat komplexní řešení přesně podle potřeb zákazníků. Společnost se silně zaměřuje na poskytování vynikající zákaznické zkušenosti. Investuje do nástrojů, které usnadňují obchodování se zákazníky, a nabízí technickou podporu a služby orientované na zákazníka.

CDW využívá robustní systémy a procesy, které zvyšují její provozní efektivitu a umožňují jí dosahovat úspor z rozsahu. To pomáhá společnosti nabízet konkurenceschopné ceny zákazníkům.

Finance

Finanční výsledky společnosti CDW ukazují na silný a udržitelný růst. Tržby společnosti v posledních letech rostly díky poptávce po technologiích a službách. Mezi lety 2019 a 2021 vzrostly tržby CDW o 15 % z 18 miliard dolarů na 20,8 miliard dolarů a na úctyhodných 23,7 miliard dolarů v roce 2022. Nárůst tržeb také vedl k růstu ziskových marží.

Hrubý zisk vzrostl z 3,04 miliard dolarů v roce 2019 na 3,57 miliard dolarů v roce 2021. Čistý zisk společnosti také rostl a v roce 2021 dosáhl 989 milionů dolarů oproti 737 milionům dolarů v roce 2019, což představuje nárůst o 34 %. Opět vidíme, že tento trend se přesunul i do roku 2022, kde vidíme opět růst.

Růst ziskových marží je důležitý, protože ukazuje, že CDW je schopna generovat hodnotu i při růstu tržeb. Zvýšení hrubé marže z 16,8 % v roce 2019 na 17,2 % v roce 2021 ukazuje, že CDW zlepšila své provozní páky. Zvýšení čisté marže z 4,1 % na 4,7 % ve stejném období ukazuje, že společnost snížila své provozní náklady v poměru k tržbám, což je dobrá zpráva.

Celkově finanční výsledky ukazují, že CDW má silný a udržitelný růstový model. Růst tržeb, zlepšování hrubých a čistých marží a kontrola nad provozními výdaji by měly i nadále podporovat růst ziskovosti. CDW je tak v dobré kondici a má potenciál dále posilovat svou pozici na trhu.

Balance Sheet

Rozvaha společnosti CDW ukazuje na silnou finanční pozici. Celková aktiva společnosti vzrostla z 8 miliard dolarů v roce 2019 na 13,2 miliardy dolarů v roce 2022, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o 20 %. Tento růst byl způsoben zejména růstem pohledávek z obchodního styku, zásob a krátkodobých investic.

Na straně pasiv došlo k výraznému nárůstu dlouhodobého dluhu, zejména nehmotných závazků. V roce 2019 činil celkový dluh CDW 3,45 miliardy dolarů a do roku 2022 vzrostl na 6,54 miliardy dolarů, což představuje průměrný roční růst o 18 %. Tento dluh slouží k financování akvizic a organického růstu CDW. Čistý dluh společnosti činil v roce 2022 přibližně 6 miliard dolarů.

Vlastní kapitál CDW vzrostl z 960 milionů dolarů v roce 2019 na 1,6 miliardy dolarů v roce 2022. Tento růst byl způsoben zejména reinvesticí zisku společnosti. Vzhledem k vysokému tempu růstu CDW však podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech zůstává poměrně nízký, přibližně 12 %.

Pracovní kapitál CDW roste v souladu s růstem poptávky. V roce 2019 činil pracovní kapitál 843 milionů dolarů a do roku 2022 vzrostl na 1,62 miliardy dolarů, což je průměrný roční růst o 18 %. Rostoucí pracovní kapitál ukazuje na zdravou poptávku po produktech a službách CDW.

Celkově finanční pozice CDW vypadá velmi dobře. Vysoký růst celkových aktiv, vlastního kapitálu a pracovního kapitálu podporuje agresivní strategii růstu společnosti. Vzhledem k vysokému tempu růstu však zůstává podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech relativně nízký. CDW se však zdá být schopna udržitelně financovat svůj růst pomocí provozního cash flow a dluhu.

Cash Flow

Výkaz cash flow společnosti CDW ukazuje na její schopnost generovat silný provozní cash flow a udržitelně financovat agresivní růstovou strategii.

Provozní cash flow CDW roste v souladu s růstem tržeb a zisku. Mezi lety 2019 a 2021 vzrostl provozní cash flow z 1 miliardy dolarů na 1,3 miliardy dolarů, což představuje průměrný roční růst o 11 %. Tento růst provozního cash flowu je pozitivní a umožňuje CDW interně financovat část svých provozních a investičních potřeb.

CDW vydává poměrně vysoké částky na investice do hmotného majetku, zejména na rozšíření a modernizaci svých datových center a administrativních kanceláří. Mezi lety 2019 a 2021 investovala společnost CDW v průměru 130 milionů dolarů ročně do hmotného majetku. Tyto výdaje snižují volné hotovostní toky společnosti.

Celkově výkaz cash flow ukazuje, že CDW má silný provozní cash flow, který dokáže částečně kompenzovat výdaje na hmotný majetek a finanční činnost. Ačkoli emise dluhopisů a splátky dluhu snižují volný cash flow, pomáhají společnosti CDW financovat agresivní akviziční a růstovou strategii. Pokud bude CDW nadále generovat silný provozní cash flow, měla by být schopna udržitelně financovat svou strategii růstu.

Společnost CDW vypadá jako atraktivní investice se silnými fundamentálními ukazateli. Růst společnosti CDW také vypadá slibně. Očekává se, že zisky na akcii porostou v nadcházejících 5 letech v průměru o 14,5 % ročně, což je výrazně nad odhadovaným dlouhodobým růstem zisku indexu S&P 500. CDW roste díky silné poptávce po technologiích ze strany podniků a vládních institucí.

Společnost CDW má také velmi silnou rozvahu s poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu 3,66, což je pod průměrem v tomto odvětví. Relativně nízká úroveň dluhu poskytuje CDW finanční flexibilitu pro další investice do růstu buď organicky, nebo akvizicemi. Provozní marže 7,3 % a čistá marže 4,7 % společnosti CDW jsou také nad průměrem odvětví, což svědčí o silné efektivitě.

CDW generuje silný a rostoucí volný cash flow, který v průměru roste o 10 % ročně. To umožňuje společnosti financovat většinu svých potřeb interně, což snižuje závislost na externím financování.

Celkově CDW představuje atraktivní akciovou příležitost pro dlouhodobé investory, kteří hledají růstovou společnost s rozumnou valuací, silnými základními ukazateli a zdravou rozvahou. Ačkoli rizika, jako je zpomalení růstu výdajů na IT, je třeba sledovat, CDW se zdá být dobře připraven vyrovnat se s výzvami a pokračovat v profitabilním růstu.

Očekávaní analytiků

8 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro CDW Corp má střední cíl 222,50, s vysokým odhadem 240,00 a nízkým odhadem 214,00. Střední odhad představuje nárůst o +17,76 % z poslední ceny 188,94.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.