S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Las Vegas Sands: Kolos hazardu usiluje o návrat k prosperitě po náročné pandemii

Pavel Botek
23. 4. 2023
8 min read

Las Vegas Sands je kolos hazardního byznysu s více než 30letou historií, jenž umí být pro investory stejně přitažlivý jako odpudivý. Jako Casanova v honosném obleku dokáže okouzlit svými velkolepými kasiny a hotely, ale pod pozlátkem se skrývá finančně náročný a značně zadlužený kolos s vrtkavými výsledky. Jeho osud je úzce provázán s důvěrou investorů, návštěvností extravagantních resortů a vývojem pandemie. Pojďme se na to podívat.

Las Vegas Sands $LVS+0.9% je americká společnost provozující kasina a hotely. Byla založena v roce 1988 Sheldonem Adelsonem a je jedním z největších provozovatelů resortů a kasin na světě.

Společnost v současnosti provozuje 6 integrovaných resortů - 3 v Macau, 2 v Singapuru a 1 v Las Vegas, přičemž zaměstnává přibližně 50 000 lidí po celém světě. Klíčovým trhem pro Las Vegas Sands je Macao, kde vlastní většinu kasin. Společnost má silnou pozici a je lídrem na tomto trhu s tržním podílem kolem 35 %. Mezi hlavní konkurenty patří MGM Resorts, Wynn Resorts a Galaxy Entertainment Group. 

Konkurenční výhodou Las Vegas Sands je její značka, rozsáhlé zkušenosti v oboru, kvalita služeb a jedinečnost resortů. Mezi rizika patří zpomalení čínské ekonomiky, možné přísnější regulace hazardních her do budoucna a konkurenční boj.

Do budoucna společnost plánuje další expanzi v Asii, zejména v Japonsku, Jižní Korei a Vietnamu. Rovněž investuje do rozvoje stávajících resortů a zlepšování zážitku hostů. Cílem je udržet si vedoucí postavení mezi provozovateli hazardního byznysu a neustále růst.

Z výše uvedeného vyplývá, že Las Vegas Sands je velmi úspěšnou společností s více než 30letou historií, silným postavením na klíčových trzích, zejména v Asii, a má plány na další růst. Její podnikání je však závislé na hazardním byznysu, což představuje určité riziko.

Las Vegas Sands se od konkurence odlišuje několika způsoby:

1. Značka a prestiž: Las Vegas Sands je provozovatel největších a nejprestižnějších integrovaných resortů pro hazardní hry a zábavu na světě. Jejich resorty Venetian Macao, Marina Bay Sands v Singapuru nebo The Venetian Las Vegas jsou světoznámé a přitahují nejbohatší klientelu. Tato prestiž a status umožňují účtovat vyšší ceny a marže.

2. Kvalita a rozmanitost služeb: Resorty LVS nabízejí špičkové ubytování, restaurace, obchody, wellness a zábavu na světové úrovni. Není to jen klasické casino, ale celý luxusní resortový zážitek. Toto zajišťuje loajalitu zákazníků a jejich vyšší útratu.

3. Asijská expanze: Na rozdíl od většiny konkurentů se LVS zaměřil na expanzi v Asii, zejména v Macau a Singapuru. To mu umožnilo rychle růst a diverzifikovat mimo Las Vegas. Asie představuje obrovský potenciál, ale také rizika typu regulace či zpomalení čínské ekonomiky.

4. Štědré investice: LVS neustále masivně investuje do rozvoje a inovací stávajících resortů. To zajišťuje prvotřídní služby, jedinečné atraktivity a opětovné přitahování zákazníků. Na druhou stranu snižuje zisky a zvyšuje náklady.

5. Stinná stránka - Zadluženost: Na rozdíl od většiny konkurentů má LAS vysoký podíl dluhového financování. To umožňuje rychlejší růst, ale zvyšuje finanční riziko v případě poklesu tržeb. Stabilní přístup na dluhopisové trhy je tak klíčový.

LVS
$47.03 $0.41 +0.88%

Finance

Celkové tržby se pohybují kolem 13-14 miliard USD ročně. V roce 2020 poklesly o 18% kvůli pandemii COVID-19 a uzavření kasin a resortů. V roce 2021 se ale částečně zotavily na 4,1 mld USD, ale stále jsou o 11% nižší než před pandemií.

Náklady na prodej se pohybují kolem 50-60% tržeb. Provozní náklady jsou vysoké, kolem 10 mld USD ročně. To vede k provozní ztrátě, která v roce 2020 dosáhla 1,6 mld USD.

Čistý zisk je značně volatilní - v letech 2018 a 2019 dosáhl téměř 3 mld USD, v roce 2020 však společnost vykázala čistou ztrátu téměř 1 mld USD a v roce 2021 zisk 1,8 mld USD.

Výsledky ukazují, že podnikání Las Vegas Sands je velmi nákladné a zisky závisí na vysoké návštěvnosti kasin a resortů. V době krize, jako byla pandemie COVID, společnost vygenerovala vysoké ztráty. Na druhou stranu, v letech růstu dokáže generovat velmi solidní zisky a cash flow.

Balance Sheet

Celková aktiva se pohybují kolem 20-23 mld USD. V roce 2020 poklesla o 11% kvůli snížení hotovosti a pohledávek v důsledku pandemie. V roce 2021 však částečně vzrostla na 22 mld USD díky emisi dluhopisů a zvýšení hotovosti.

Celkové závazky dosahují v posledních letech 16-18 mld USD. Jedná se především o dlouhodobý dluh, který v roce 2020 vzrostl na 15 mld USD. Čistý dluh (po odečtení hotovosti) dosahuje v posledních letech rozmezí 9-13 mld USD.

Vlastní kapitál je poměrně nízký, kolem 3,5-6,5 mld USD. V roce 2020 dokonce poklesl o 45% na 2,2 mld USD kvůli vykázané ztrátě. A v roce 2021 se částečně zotavil na 3,7 mld USD.

Pracovní kapitál je nízký a volatilní, v roce 2020 dokonce záporný. To ukazuje na potřebu externího financování provozu. Celkově výsledky naznačují, že kapitálová struktura Las Vegas Sands je značně zadlužená s vysokým podílem cizího kapitálu. Společnost je závislá na přístupu k externímu financování, ať už úvěrovému nebo akciovému.

Vysoký dluh s sebou přináší riziko v případě poklesu tržeb a zisku. Pozitivní však je, že většina dluhu je dlouhodobá, což poskytuje finanční flexibilitu. Hotovostní pozice se v posledních letech zlepšila, což je rovněž pozitivní. Nicméně ideální by bylo posílit vlastní kapitál a snížit podíl cizího kapitálu. Celkově lze kapitálovou strukturu Las Vegas Sands považovat za rizikovou, nicméně vzhledem k charakteru odvětví a náročnosti podnikání je určitá míra zadlužení nevyhnutelná. 

Cash Flow

Provozní cash flow je volatilní. V roce 2019 dosáhl 3 mld USD, ale v roce 2020 spadl do záporu na -1,3 mld USD kvůli poklesu tržeb. Přičemž v roce 2022 byl opět záporný (-795 mil USD).

Investiční cash flow je rovněž volatilní. V minulém roce dosáhl 4,2 mld USD díky prodeji aktiv, ale v předchozích letech byl spíše záporný kvůli vysokým investicím.

Finanční cash flow je kladné, což ukazuje, že společnost je závislá na externím financování. V posledních letech emitovala dluhopisy v hodnotě až 4 mld USD ročně.

Volný cash flow je také volatilní a v letech 2020-2021 byl záporný, což ukazuje na problémy při generování hotovosti z provozu (opět šlo o problémy v rámci pandemie).

Výsledky ukazují, že schopnost generovat hotovost z provozní činnosti a financovat investice je pro Las Vegas Sands problematická, zejména v období poklesu a krize. Společnost je proto závislá na přístupu k externímu kapitálu, což představuje riziko.

LVS
$47.03 $0.41 +0.88%
Capital Structure
Market Cap
35.0B
Enterpr. Val.
43.6B
Valuation
P/E
22.7
P/S
3.1
Dividends
Yield
1.7%
Payout
19.3%

Capital Structure

Market Cap
35.04B
Enterpr. Val.
43.62B
Revenue
11.21B
Shares Out.
745.05M
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
7.06%

Valuation / Dividends

P/E
22.72
EPS
2.07
P/S
3.09
P/B
8.82
Div. Yield
1.72%
Div. Payout
19.32%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.81%
ROE
36.99%
ROA
7.38%
Gross
47.34%
Operating
23.88%
Net Profit
13.99%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tržní kapitalizace dosahuje 47 mld USD. Akcie za poslední rok vzrostly o víc jak 65%, což ukazuje na pozitivní očekávání investorů ohledně zotavení společnosti po pandemii.

Společnost však nevyplácí dividendu, veškerý zisk reinvestuje do rozvoje podnikání. Ukazatel P/E není relevantní, protože společnost v posledním roce nevykázala kladný čistý zisk. Prognózy nicméně počítají s poměrně rychlým oživením ziskovosti. Forward P/E na úrovni 21 naznačuje relativně vysoká očekávání růstu do budoucna.

Celkově je zadlužení na poměrně vysoké úrovni, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu dosahuje 4,12. Nicméně většina dluhu je dlouhodobá. Ukazatele v tuto chvíli ale nejsou příliš směrodatné, tak jako vidíme nelíbivé údaje u poměrů P/B, P/S, návratností ROE, ROA, ROI a marží, tak musíme brát v potaz, že byla společnost poslední roky ochromena pandemií a teprve se opět dostává do kurzu.

Očekávání analytiků

17 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Las Vegas Sands Corp má střední cíl 69,00, s vysokým odhadem 80,50 a nízkým odhadem 64,00. Medián odhadu představuje nárůst o +9,42 % z poslední ceny 63,06.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.