S&P 500 ^GSPC
5,082.13
+0.24%
Nvidia NVDA
$791.68
+1.94%
Tesla TSLA
$200.18
-0.92%
Amazon AMZN
$174.69
+0.88%
Meta META
$487.49
+0.72%
Apple AAPL
$180.16
-0.70%
Alphabet GOOG
$138.18
+0.55%
Microsoft MSFT
$408.81
+0.27%

Długoterminowa zagadka: ETF-y akumulacyjne czy dystrybucyjne? Które z nich wybrać?

Rob Lewa
7. 5. 2023
5 min read

Ostatnio zacząłem dość często dostrzegać w swoim otoczeniu pytanie, co do którego toczą się spory. Czy lepiej wybrać do swojego portfela ETF akumulacyjny czy dystrybucyjny? Postanowiłem więc wnieść swój punkt widzenia również do tego tematu.

Exchange Traded Funds (ETF) to narzędzia inwestycyjne, które pozwalają inwestorom na łatwe i efektywne inwestowanie na różnych rynkach i w różnych sektorach. ETF-y są notowane na giełdzie jak akcje i śledzą wyniki danego indeksu lub sektora. Inwestowanie w ETF-y oferuje szereg korzyści, takich jak dywersyfikacja portfela, niskie koszty, płynność i przejrzystość. Istnieją dwa podstawowe rodzaje funduszy ETF: dystrybucyjne i akumulacyjne. W tym artykule porównamy te dwa typy i dowiemy się, który z nich jest lepszy dla Ciebie.

https://www.youtube.com/watch?v=rh6iY9W44k8

Dystrybucyjne ETF-y (Distribution ETFs)

Distribution ETFs to fundusze, które regularnie wypłacają dywidendy wypracowane z inwestycji w akcje. Dywidendy są wypłacane inwestorom na podstawie posiadanych przez nich udziałów w ETF. Ten rodzaj ETF może być odpowiedni dla inwestorów, którzy szukają regularnych i stabilnych dochodów ze swoich inwestycji.

Korzyści z inwestowania w dystrybucyjny ETF obejmują:

 • Regularny dochód z dywidendy, który można przeznaczyć na inne inwestycje lub jako źródło dochodu pasywnego.
 • Elastyczność w decyzjach dotyczących reinwestowania dywidendy, gdzie inwestor może wybrać, czy reinwestować dywidendy, czy nie.
 • Możliwość inwestowania w spółki o wyższych stopach zwrotu z dywidendy, które mogą zapewnić lepszy długoterminowy zwrot.

Wady inwestowania w dystrybucyjny ETF:

 • Wyższe obciążenia podatkowe ze względu na regularne wypłaty dywidend, które są opodatkowane jako dochód.
 • Konieczność śledzenia i zarządzania wypłatami dywidend, co może być czasochłonne i wymagać zwiększonej uwagi.

Przykłady dystrybucyjnych funduszy ETF: Vanguard High Dividend Yield ETF $VYM+0.2%, Global X SuperDividend ETF $SDIV+0.5%.

Akumulacyjne ETF-y (Accumulation ETFs)

Accumulation ETFs to fundusze, które automatycznie reinwestują dywidendy z powrotem do funduszu, zwiększając wartość inwestycji. Fundusze te nie wypłacają dywidendy, co upraszcza zarządzanie inwestycją. Akumulacyjne fundusze ETF mogą być odpowiednie dla inwestorów, którzy skupiają się na długoterminowym wzroście i aprecjacji kapitału.

Korzyści z inwestowania w akumulacyjny fundusz ETF:

 • Kompleksowa reinwestycja dywidend, która może zwiększyć długoterminowe zwroty z inwestycji poprzez efekt składany.
 • Niższe obciążenia podatkowe, ponieważ nie są wypłacane dywidendy, a zatem opodatkowanie jest zmniejszone podczas posiadania inwestycji.
 • Łatwiejsze zarządzanie inwestycją, ponieważ nie ma potrzeby monitorowania i zajmowania się wypłatami dywidend.
 • Odpowiednie dla inwestorów, którzy preferują strategie wzrostu i szukają inwestycji długoterminowych.

Wady inwestowania w akumulacyjny ETF:

 • Brak regularnych wypłat dywidend, które mogłyby być wykorzystane jako źródło dochodu pasywnego lub na pokrycie wydatków.
 • Mniejsza kontrola nad reinwestycją dywidend, ponieważ reinwestycja jest automatyczna i nie można jej dostosować do indywidualnych preferencji.

Przykład akumulacyjnego funduszu ETF: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc).

Możliwe jest również generowanie dochodu na emeryturę za pomocą tych akumulacyjnych funduszy ETF, ale jest pewien haczyk. Dochód emerytalny z tego typu ETF otrzymujesz sprzedając za każdym razem określoną liczbę udziałów, co daje Ci "dywidendę". Problem polega na tym, że masz ograniczoną liczbę akcji w swoim portfelu, więc ta metoda nie może być stosowana w nieskończoność. Ponadto rynki akcji są zmienne, więc może się zdarzyć, że jednego dnia będziesz musiał sprzedać więcej akcji, a następnego mniej, co może zepsuć twoje plany i obliczenia na przyszłość.

Porównanie korzyści i opodatkowania w Czechach

Dystrybucyjne i akumulacyjne ETF-y mają zalety i wady, które musisz rozważyć, decydując, w który z nich zainwestować. Pod względem podatkowym w Czechach dywidendy z dystrybucyjnego funduszu ETF są opodatkowane jako dochód, natomiast w przypadku akumulacyjnego funduszu ETF obciążenia podatkowe są niższe, ponieważ nie są wypłacane dywidendy. Wpływy ze sprzedaży zarówno dystrybucyjnych, jak i akumulacyjnych ETF-ów są opodatkowane jako dochód kapitałowy.

Dla inwestorów poszukujących regularnych dochodów i większej kontroli nad reinwestycją dywidendy bardziej odpowiednie mogą być dystrybucyjne ETF-y. Z drugiej strony, dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu i łatwiejszego zarządzania inwestycjami, lepszym wyborem mogą być akumulacyjne ETF-y.

Wnioski

Tak więc, gdybym miał podsumować ten temat w jakiś prosty sposób, to odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ jest bardzo indywidualna. Mogę jednak podnieść jedną uwagę. W przypadku dystrybucyjnych ETF-ów musimy płacić podatki od dywidend. Jest to mniej więcej podatek za większą pewność i bezpieczeństwo posiadania pieniędzy w kieszeni od razu. Przy ETF-ie akumulacyjnym nie płacimy podatków, ale też ponosimy tu nieco większe ryzyko, gdzie nie wiemy, jak rozwiną się rynki w przyszłości.

Tak więc decyzja pomiędzy dystrybucyjnym a akumulacyjnym ETF-em zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora. Dystrybutorski ETF oferuje regularny dochód z dywidendy i większą kontrolę nad reinwestycją, natomiast akumulacyjny ETF stawia na długoterminowy wzrost i prostsze zarządzanie inwestycją. Wybierając pomiędzy tymi dwoma rodzajami ETF-ów, należy wziąć pod uwagę względy podatkowe w Czechach, indywidualne cele i strategie inwestycyjne, a także takie czynniki jak horyzont czasowy inwestycji, tolerancja ryzyka i zapotrzebowanie na dochód pasywny.

UWAGA: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.